اعضای هیات علمی

« بازگشت

اخلاق حرفه‌ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

نام درس اخلاق حرفه‌ای در مدیریت با رویکرد اسلامی
کد درس 230332461
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز