اعضای هیات علمی

« بازگشت

سیستم‌های اطلاعات مدیریت

نام درس سیستم‌های اطلاعات مدیریت
کد درس 230332891
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز