اعضای هیات علمی

« بازگشت

سمینار بهره وری در بخش دولتی

نام درس سمینار بهره وری در بخش دولتی
کد درس 230373400
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز