اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت توسعه منطقه ای

نام درس مدیریت توسعه منطقه ای
کد درس 230245461
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز