امکانات

 

امکانات:

این دانشکده دارای ظرفیتهای قابل توجهی شامل موارد زیر است:

1- تعداد کلاسهای موجود:

6 کلاس 60 نفره

4 کلاس45 نفره

1 کلاس50 نفره

3 کلاس30 نفره

2 کلاس20 نفره

1 سالن 110 نفر

سالن امتحانات100 نفره

2- سالن کنفرانس: این دانشکده دارای 1 سالن کنفرانس به ظرفیت 80 نفر(سالن طالقانی) و 3 سالن به ظرفیت 20 نفر است و کلیه تجهیزات لازم برای برگزاری جلسات و هم‌اندیشی‌ها را دارد.

3- سالن آمفی تئاتر    120 نفره (سالن صدر)

4- مرکز کامپیوتر

5- پارکینگ این دانشکده دارای دو پارکینگ اختصاصی و عمومی سرپوشیده است و ظرفیتهایی به ترتیب 20 و 30 خودرو می‌باشد.

6-  نمازخانه، همه روزه نماز جماعت ظهر و عصر در این مکان برگزار می‌شود.

7- دسترسی این دانشکده به کتابخانه مرکزی دانشگاه به سهولت امکان پذیر است.