اهداف و چشم انداز

 

باسمه تعالی

اهداف و چشم اندازهای پژوهشکده تحول در علوم انسانی

 

برنامه های آینده

 1. چاپ کتب دردست تدوین.
 2. پژوهشکده تلاش دارد دست آوردهای فکری و علمی خود را نیز در اختیار متقاضیان قرار دهد. از جمله این کارها برگزاری چند کارگاه آموزشی نقد روش­ های اثباتی برای دانشگاهیان و برگزاری نشست حاشیه نشینی برای اعضای شورای شهر و اعضای شهرداری و دیگر سازمان­ های مربوطۀ شهر شیراز و استان فارس می­باشد. 

الف) در همین راستا پژوهشکده با مؤسسۀ بهارنکو که در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینۀ خانواده و مشاوره فعالیت دارد نیز همکاری کرده و با همکاری مرکز پژوهش ­های فرهنگ اسلامی دانشگاه شیراز برای کارکنان ارشد این مؤسسه یک نشست یک روزۀ جامعه شناسی خانواده با رویکرد اسلامی برگزار نموده است.

 

طرح های دردست اجرا:

 1. نقد مبادی هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی اثبات گرایی در مقایسه با علوم انسانی اسلامی و تأثیر آن در فرآیند تولید علم.
 2. تدوین کتاب ضرورت تحول در علوم انسانی.
 3. تدوین مدل چند وجهی تبیین آسیب شناسی و درمان اختلالات روان شناختی.
 4. تدوین کتاب جامعه شناسی منطق­ها.
 5. تدوین کتاب آسیب شناسی اجتماعی در ایران.
 6. تدوین کتاب تاریخچه پیشرفت و توسعه در ایران معاصر.
 7. تدوین کتاب جامعه شناسی خانواده با رویکرد اسلامی.
 8. تدوین کتاب های مباحثات صورت گرفته در جلسات هم اندیشی های روش شناسیِ روش های تحقیق در علوم انسانی اسلامی.
 9. تدوین کتاب نظریه مدیریت راهبردی جهادی.
 10. و ....

 

فعالیت های پیش رو:

در جهت گفتمان سازی تحول در علوم انسانی پژوهشکده تلاش هائی را در دستور کار خود قرار داده است. از جمله با تأسیس یک تالار گفتگو در پیام رسان سروش چراغ مباحثات پیرامون تحول در علوم انسانی اسلامی را روشن نگاه داشته است. سایت پژوهشکده آخرین دست آوردهای تحول در علوم انسانی اسلامی توسط این پژوهشکده را در اختیار علاقه مندان قرار می دهد. پژوهشکده در نظر دارد در راستای "کمک به مدیریت شبکه تحقیقات تحول در علوم انسانی" وظائف خویش را به شرح زیر به انجام برساند:

الف) گفتمان سازی تحول در علوم انسانی و اجتماعی؛ این فعالیت از طرق زیر پیگیری خواهد شد:

 1. سایت پژوهشکده و کانال همایش روی پیام رسان سروش؛
 2. در اختیار صدا و سیما قرار دادن گزارش کامل ضبط شده با کیفیت بالای اولین همایش جهت پخش از شبکه­های این سازمان؛
 3. انتشار مطالب همایش ها به صورت نشریه؛
 4. پیگیری ایجاد پایگاه استنادی تحول در علوم انسانی در ISC.
 5. گسترش ارتباط با مسئولین و دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و دیگر مؤسسات تحقیقاتی؛
 6. همکاری با مجمع عالی علوم انسانی اسلامی.

ب) تولید محتوا؛ این فعالیت از طرق زیر به انجام خواهد رسید:

1- تدوین نقشه راه تحول در علوم انسانی و اجتماعی؛

2- تدوین روش شناسی علوم انسانی اسلامی؛

3- تدوین چگونگی عبور از پارادایم های موجود؛

4- برگزاری کرسی های ترویحی و نظریه پردازی با همکاری هیئت کرسی های نظریه پردازی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

5- انجام تحقیقات کاربردی اولویت دار از جمله در زمینۀ آسیب های اجتماعی.

ج) ترویج دست آوردهای فعالیت های انجام شده از طرق زیر:

1- تدوین کتب درسی با همکاری شورای تحول در علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری؛

2- تدوین و اجرای طرح های تحقیقاتی مورد نیاز دستگاه های اجرائی؛

3- ارائۀ مشاوره به مدیران؛

 1. برگزاری همایش ها.
 2. حمایت از رساله های کارشناسی ارشد و دکترا در موضوع تحول در علوم انسانی.
 3. پذیرش دانشجویان پسا دکترای علاقه مند به مباحث تحول در علوم انسانی.

 

مقرر گردیده است برای عبور از پارادایم های موجود سلسه نشست های تخصصی تحت عنوان « سلسله نشست­های تخصصی نقد و بررسی علوم انسانی و اجتماعی رایج » با همکاری دبیرخانه بررسی نواندیشی های مقام معظم رهبری اجرا شود.

در این نشست ها از صاحب نظران علاقمند دعوت به عمل می آید تا به امور زیر در یکی از رشته های تخصصی مورد نظر خود بپردازند:

الف) تبیین پارادایمیک نظریه های غالب و کلیدی در رشته های تخصصی علوم انسانی و اجتماعی؛

ب) نقد مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی نظریه های موجود بر پایه مبانی اسلامی.

ج) نقد نظریه های موجود باتوجه به اثربخشی و کارآمدی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه.

د) ارائه پیشنهادها و راه کارها در راستای تولید نظریه جایگزین.