فعالیت های آموزشی

دوره‌ها و کارگاه‌های رسمی برگزار شده با اعطای گواهی

ردیف

عنوان

تعداد ساعات

افرادی که در برگزاری دوره سهیم بودند

زمان برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

1

کارگاه آموزشی نقد روش های اثباتی برای اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیل دانشگاه شیراز

 

 

1394

2

کارگاه آموزشی فرهنگ سازمانی برای کارکنان برق منطقه ای استان فارس

 

ادارۀ برق منطقه ای فارس

1394

3

برگزاری همایش تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت الله خامنه ای

 

دبیرخانه بررسی نو اندیشی های آیت الله خامنه ای

1396

4

نشست جامعه شناسی خانواده با رویکرد اسلامی برای موسسۀ بهار نکو

 

مرکز پژوهش های فرهنگ اسلامی دانشگاه شیراز

1397

5

- نقد و بررسی روش های تحقیق در علوم انسانی و نقد و بررسی روش های تحقیق در علوم انسانی اسلامی برخی با حضور نویسندگان کتاب های تألیف شده در حدود 350 جلسه

 

اعضاء شورای مرکز تحول و ارتقاء علوم انسانی

1397

ادامه دارد

 

6

راه اندازی شورای پژوهشی علم و دین در دانشکدۀ علوم

 

معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز

1397

ادامه دارد

7

نشست رابطۀ علم و دین در دانشگاه با حضور آقای دکتر گلشنی

 

معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز

27/1/98

8

نشست ارتقا و تکمیل سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز

22/8/98

23/8/98

9

مناظره اثبات گرایی و اسلام

 

آقای دکتر گودرزی و آقای دکتر تقوی و معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز

29/7/98

10

نشست علمی نقد و بررسی موضوع، ساختار و روش شناسی «پایان نامه های حوزه تحول در علوم انسانی

 

دانشگاه شیراز، مرکز تحول و ارتقاء علوم انسانی، دانشگاه مذاهب اسلامی، بسیج اساتید

29/11/98


 

 

 

1

برگزاری همایش ملی «چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت الله خامنه ای» 24 و 25 آبان ماه 1396

2

برگزاری همایش ملی «تحول در نظام تعلیم و تربیت با محوریت اندیشه­ های آیت الله خامنه­ ای»

21 و 22 آذر ماه 1402