دستور العمل پژوهشگر برتر

دستورالعمل انتخاب پژوهشگران برتر دانشجویی  دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی در سال ١٤٠٢

مقدمه:

با توجه به درخشـش  دانشـجویان دانشـکده اقتصـاد، مدیریت و علوم اجتماعی در عرصـه های مختلف، دانشــکده در نظر دارد به منظور ترویج و گســترش فرهنگ پژوهش، خلاقیت و نوآوری، تقویت انگیزه علمی و پژوهشـی و آگاهی دانشـگاه و جامعه از فعالیت دانشـجویان پژوهشگر و نوآور، هر ساله رویداد انتخاب پژوهشگر برگزیده دانشجویی در مقاطع مختلف؛ کارشـناسـی، کارشـناسـی ارشـد و دکتری در حال تحصـیل خود برگزار کند. هدف از برگزاری این رویداد، انتخاب و معرفی دانشجویان برتر در حوزه فعالیتهای پژوهش و فناوری است.

اهداف:

معرفی انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی به عنوان یکی از رویدادهای محوری هفته پژوهش

معرفی دستاوردهای پژوهشی دانشجویان بخشهای مختلف دانشکده

شناسایی و معرفی دانشجویان برگزیدهی پژوهشی دانشکده به دانشگاه

۴- اشاعه ی فرهنگ پژوهش و معرفی ساز و کارهای مربوطه برای دانشجویان

۵- ترویج و گسترش تحقیق، خلاقیت و نوآوری

۶- تقویت روحیهی خودباوری دانشجویان در عرصه ی پژوهش و نوآوری

٧- فراهم نمودن زمینه ی ارتباطات بین بخشی و بین رشته ای در بین دانشجویان

 

* نحوه امتیازدهی پژوهشگر برتر دانشجویی *

فرم ثبت نام انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی *  

لینک ثبت نام در جایزه پژوهشگر برتر * 

 

توجه: مهلت ارسال آثار حداکثر تا 13 آذر 1402 می باشد