تاریخچه

 این دانشكده در سال 1382 تحت عنوان دانشكده علوم اجتماعی در مجموعه دانشگاه شیراز و در قالب 3 بخش به نام‌های اقتصاد، علوم اجتماعی، مدیریت و حسابداری شروع به كار نمود. در سال 1384 نام این دانشكده از علوم اجتماعی به اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی تغییر یافت.

در سال 1385 بخش مدیریت و حسابداری در قالب دو بخش مجزا فعالیت خود را ادامه دادند و از سال 1388 بخش مدیریت جهانگردی نیز به بخش های این دانشکده اضافه شد. هم‌اكنون این دانشكده با پنج بخش مشغول به فعالیت می‌باشد.