کتابخانه‌ها

پروژه صندوق جمعیت سازمان ملل (كتابخانه تخصصی)

 دانشكده‌های تحت پوشش: دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

 تاریخ شروع فعالیت: 1377

 تعداد كتب: 3800

 تعداد عناوین مجلات فارسی و لاتین: 5 تخصص