دکتر محمد حسین رونقی در 2 درصد دانشمندان برتر جهان

دکتر محمد حسین رونقی در 2 درصد دانشمندان برتر جهان


جناب آقای دکتر محمد حسین رونقی

قرار گرفتن نام شما در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان در سال 2023 که نشان از توانمندهای  علمی شما بوده،  تبریک عرض می نماییم. دوام توفیقات روز افزون شما را از خداوند بزرگ خواستاریم.

 

آدرس کوتاه :