جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی

رییس بخش

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

تلفن

Email

 

دکتر بیژن خواجه نوری

رییس بخش

36134402

bkhaje@rose.shirazu.ac.ir

 

       

 

 

 

 اعضاء هیأت علمی بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی (به ترتیب حروف الفبا)

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

زمینه تخصصی (گرایش)

بخش

تلفن داخلی

Email

1

دکتر محمدتقی ایمان

استاد

جامعه شناسی (سازمانها، پارادایم، روش کیفی عملی)

جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی

36134403

iman@shirazu.ac.ir

2

دکتر حبیب احمدی

"

جامعه شناسی (جامعه شناسی انحرافات  ، روان شناسی اجتماعی)

"

36134404

Ahmadirose@shirazu.ac.ir   

3

دکتر علی یار احمدی

دانشیار

جمعیت شناسی

"

36134414

ahmadi@rose.shirazu.ac.ir

4

دکترجهانگیر جهانگیری

"

جامعه شناسی (جامعه شناسی توسعه)

"

36134406

jjahangiri@gmail.com

5

دکتر احسان حمیدی زاده

استادیار

جامعه شناسی (تغییرات اجتماعی)

"

36134416

ehamidizadeh@gmail.com

6

دکتررقیه خسروی

"

مددکاری اجتماعی

"

36134443

r.khosravi@shirazu.ac.ir

7

دکتربیژن خواجه نوری

دانشیار

جامعه شناسی (مسائل اجتماعی)

"

36134412

bkhaje@rose.shirazu.ac.ir

8

دکترماهرخ رجبی

استادیار

جامعه شناسی (مسائل اجتماعی)

"

36134411

mrajabi@rose.shirazu.ac.ir

9

دکتر منصور طبیعی

"

جامعه شناسی (جامعه شناسی سیاسی)

"

36134418

tabiee@rose.shirazu.ac.ir

10

دکترحلیمه عنایت

استاد

جامعه شناسی (جامعه شناسی زنان)

"

36134409

henayat@rose.shirazu.ac.ir

1

دکتر محمدتقی عباسی شوازی

استادیار

جامعه شناسی (تغییرات اجتماعی )

"

36134415

mtabbasi@rose.shirazu.ac.ir

12

دکتراسفندیار غفاری نسب

دانشیار

جامعه شناسی (تغییرات اجتماعی)

"

36134410

e.ghafari@shirazu.ac.ir

13

دکتر علی گلی

"

برنامه ریزی اجتماعی (توسعه روستایی، جغرافیا)

"

36134407

goli@shirazu.ac.ir

14

دکترمجید موحد

استاد

جامعه شناسی (جامعه شناسی دین)

"

36134408

mmovahed@rose.shirazu.ac.ir

15

دکتر اصغر میرفردی

دانشیار

جامعه شناسی (توسعه و تغییرات اجتماعی)

"

36134382

amirfardi@shirazu.ac.ir

16

سراج الدین محمودیانی

استادیار

جمعیت شناسی

"

36134413

serajmahmoudiani@gmail.com

17

محمود شهابی

دانشیار

جامعه شناسی (ارتباطات – جوانان)

"

36134413

Mshahabi88@gmail.com

18 سید اسماعیل مسعودی استادیار جامعه شناسی(تغییرات اجتماعی) " 36134416 s.e.masoudi@gmail.com

 

کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

تلفن

Email

1

الهام فقیرپور

کارشناس آموزش بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی

36134402

-

2

مهوش بذرافشان

مسئول دفتر بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی

36134400

meh.bazrafshan@gmail.com

 

اعضای بازنشستگان اخیر بخش جامعه شناسی

 1. دکتر امان الهی
 2. دکتر سیدسعید زاهدزاهدانی
 3. دکتر علی اصغر مقدس
 4. دکتر عبدالعلی لهسائی زاده
 5. سرکارخانم هما آقا
 6. دکتر محمدکریم منصوریان

 

 

تاریخچه بخش علوم اجتماعی

بخش علوم اجتماعی در سال 1344 بعنوان بخشی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز تأسیس شد. نام این بخش در ابتدا بخش عمران ملی بود. دوره پنجساله چند بعدی که رشته های فرعی مختلفی نظیر: فنی و شهرسازی، جامعه شناسی، بهداشت، کشاورزی و اقتصاد را در بر می گرفت، در این بخش ارائه می گردید. هدف از تأسیس این بخش با توجه به گستردگی دامنه مطالعات و تنوع محتوای برنامه، پرورش افرادی بود که بتوانند نقش عمده ای در پیشرفت برنامه های عمرانی و توسعه جوامع شهری، روستائی و عشایری ایران ایفاد نمایند. اما به دلیل تنوع دروس و عدم شناخت دستگاههای اجرائی، این رشته در سال 1354 به برنامه "عمران ملی و برنامه ریزی منطقه‌ای" تغییر یاقت تا فارغ التحصیلان آن بتوانند به مسائل و مشکلات مناطق کوچک بپردازند. دو برنامه دیگر تحت عناوین جامعه شناسی در سال 1352 و جمعیت شناسی در سال 1353 شروع شد که به ترتیب لیسانس و فوق لیسانس را عهده دار گردید.

          در سال 1359 برنامه ای تحت عنوان برنامه ریزی شهری و منطقه ای در بخش تدوین و جهت تأیید به مسئولین ارائه گردید اما با توجه به انقلاب فرهنگی و تنظیم برنامه ها توسط ستاد انقلاب فرهنگی برنامه مذکور مورد قبال واقع نشد.

تا سال 1397 بخش علوم اجتماعی  با دو گرایش: برنامه ریزی اجتماعی، پژوهشگری علوم اجتماعی در سطح کارشناسی ارائه می شد

در حال حاضر در مقطع کارشناسی رشته جامعه شناسی و درمقطع کارشناسی ارشد این بخش دارای رشته های جامعه شناسی، جمعیت شناسی، مطالعات زنان و برنامه ریزی توسعه منطقه ای می باشد و در مقطع دکتری دارای سه گرایش بررسی مسائل اجتماعی ایران، جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی توسعه اقتصادی اجتماعی می باشد.

مراکز مرتبط با این بخش:

 1. دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل
 2. مرکز جمعیت شناسی
 3. مرکز مطالعات زنان
 4. انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی

 

نشریات بخش:

  این بخش از سال 1360 به فعالیتهای تحقیقاتی خویش قوت بخشید و به تکثیر سلسله مقالاتی تحت عنوان مطالعات در حال انجام (working paper) اقدام نمود.

مقالات مذکور در زمینه های گوناگون علوم انسانی نظیر: جامعه شناسی، برنامه ریزی، جمعیت شناسی، روانشناسی اجتماعی انتشار یافته به دانشگاهها، کتابخانه ها، نهادهای انقلابی و سازمانهای دولتی ارسال گردیده است تا مورد استفاده و اظهارنظر علاقمندان قرار کیرد. تاکنون از این طریق در حدود 40 مقاله انتشار یافته و امید است با مساعدت و همیاری کلیه افرادی که به امر تحقیق علاقمندند، گستره تحقیقات این بخش هر روز وسیعتر از روز قبل گردید.

اولین نشریه رسمی بخش تحت عنان مقدمه ای بر علوم انسانی اسلامی نوشته حجت الاسلام حائری شیرازی در تابستان سال 1363 انتشار یافت. علاوه بر انتشارات فوق در نظر است مجموعه مقالاتی بصورت گاهنامه تهیه و در اختیار علاقمندان قرار گیرد

 

 

 

اعضای هیأت علمی بخش برنامه ریزی و جامعه شناسی

 1. اکبرآقاجانیان، دارای درجه دکترا در جامعه شناسی، جمعیت شناسی از دانشگاه دوک آمریکا.
 2. سکندر امان الهی، دارای درجه دکترا در مردم شناسی از دانشگاه رایس آمریکا.
 3. مهیار اردشیری، دارای درجه برتر از فوق لیسانس در برنامه ریزی شهری از دانشگاه نیوکسل انگلستان.
 4. حسین ابوالحسن تنهائی، دارای درجه دکترا در جامعه شناسی – انسان شناسی از دانشگاه بن المللی ایالات متحده آمریکا.
 5. سیدسعیدزاهدزاهدانی، دارای درجه فوق لیسانس در جامعه شناسی از دانشگاه تهران تلفن همراه:
 6. سیدمحمود صدرالدین، دارای درجه فوق لیسانی در اقتصاد از دانشگاه ایل نویز آمریکا
 7. محمد کبگانی، دارای درجه فوق لیسانس در برنامه ریزی شهری از دانشگاه لویزیانا آمریکا.  
 8. عبدالعلی لهسائی زاده، دارای درجه دکتریا در جامعه شناسی از دانشگاه ایالتی میشیگان.

 

 1. علی اصغر مقدس، دارای درجه فوق لیسانس در جامعه شناسی از دانشگاه اوهایو آمریکا.
 2. شیده مندنی پور، دارای درجه دکترای سیکل 3 در مردم شناسی از دانشگاه پاریس، مربی تمام وقت
 3. سیدمحمدکریم منصوریان، دارای درجه فوق لیسانس در جمعیت شناسی از دانشگاه ازاد بروکس بلژیک.
 4. سیداسعدالدین نسابه، دارای درجه دکترا در برنامه ریزی روستائی از دانشگاه ابردین انگلستان.

 

رشته های دایر در  بخش

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

جامعه شناسی

جامعه شناسی

بررسی مسائل اجتماعی ایران

-

جمعیت شناسی

جامعه شناسی سیاسی

-

مطالعات زنان

جامعه شناسی توسعه اقتصادی اجتماعی

-

برنامه ریزی توسعه منطقه ای

-

 

فرم ها

فرم شماره 1 انتخاب استاد راهنما