مدیریت جهانگردی و هتل‌داری

بخش مدیریت جهانگردی دانشگاه شیراز در سال 1388 با اخذ دانشجو در مقطع کارشناسی مدیریت جهانگردی تاسیس و در سال 1393  اقدام به پذیرش دانشجو در رشته هتلداری نموده است. همچنین این بخش  از سال 1399 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی نموده است.

 

 اعضای هیات علمی :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تلفن

مرتبه علمی

ایمیل

1

دکتر مسلم باقری      

361364421

دانشیار

bagherimoslem@shirazu.ac.ir

2

دکتر معصومه محرر

361364386

استاد یار

moharrer@shirazu.ac.ir

3

دکتر اعظم صفرآبادی

36134202

استاد یار

A.safarabadi@shirazu.ac.ir

4

دکتر زهرا معاون       

36134290

استاد یار

z.moaven@shirazu.ac.ir

5

دکتر فاطمه شکاری  

36134225

استاد یار

f.shekari@shirazu.ac.ir

 

 

 

 

رشته ها :

ردیف

نام رشته

گرایش

مقطع

1

گردشگری

-

کارشناسی

2

هتلداری

-

کارشناسی

3-

مدیریت جهانگردی

بازاریابی

کارشناسی ارشد

 

چارت آموزشی کارشناسی رشته گردشگری

چارت آموزشی رشته هتلداری

 

کارمندان بخش مدیریت جهانگردی و هتلداری:

فاطمه حامدیان       کارشناس آموزش و مسئول دفتربخش        تلفن:        36134673         ID در sess  : f.hamedian

 
 

 

تماس با بخش

 


 

میدان ارم- پردیس ارم- دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی- بخش مدیریت جهانگردی

 

 

تلفن: 36460638-36134673

دورنگار: 36134381   کد پستی:  85111-71946