واحد‌ها

مرکز کامپیوتر

این مركز از سال 1373 شروع به كار نموده و به تدریج به یكی از بزرگترین مراكز كامپیوتر دانشگاه تبدیل شده است. این مركز به دانشكده‌های اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسلامی و کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز خدمات شبکه محلی و زیرساخت ارائه می‌كند.

 

مهم ترین خدمات این مركز عبارتند از:

  • ارائه خدمات اینترنتی و شبکه محلی به اساتید، دانشجویان و كاركنان؛
  • ارائه خدمات شبکه بی‌سیم در سطح کلیه ساختمانهای تحت پوشش
  • سامانه مدیریت متمرکز کاربران محلی تحت Windows Domain Controller
  • سامانه پردازش اطلاعات بازار بورس (ره‌آورد نوین 3)؛
  • سامانه چاپ هوشمند ویژه‌ی دانشجویان؛
  • کارگاه رایانه با امکانات پیشرفته جهت تدریس نرم‌افزارهای مورد نیاز دانشجویان.

شماره تماس: 36270622       

داخلی: 4447

دورنگار: 36288300

نشانی اینترنتی دانشکده: http://eram.shirazu.ac.ir