مجتمع مسکونی اساتید شهر جدید صدرا

 

اطلاعات پروژه

مساحت زمین: حدود 11.000 مترمربع واقع در فاز دو شهر جدید صدرا

ظرفیت تقریبی: یکصد و پنجاه (150) واحد

تراکم ساخت: دویست (200) درصد

سطح اشغال: پنجاه (50) درصد

آدرس سایت پروژه: ورودی دوم صدرا (دوکوهک)، میدان فرهنگ، بلوار تعاون (جنب سایت دانشگاه صنعتی شیراز)، بلوار نشاط، بلوار کتاب، خیابان امیرکبیر (نبش بلوارهای ده بزرگی و امام حسین (ع)-اراضی جهاد کشاورزی).

نقشه کاربری سایت و حوزه پیرامون آن 

 

شرایط ثبت نام

1-اعضای هیات علمی پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی فاقد مسکن که تا کنون از امتیازات مربوط به تامین مسکن (تعاونی های مسکن دانشگاه و یا تسهیلات مسکن دانشگاه) استفاده ننموده‌ باشند.

2- ثبت نام در سامانه اداری - مالی و واریز مبلغ بیست (20) میلیون تومان به نام ستاد رفاهی اعضای هیات علمی بابت قسط اول

(توضیح اینکه اولویت واریز وجه، یکی از امتیازات واگذاری به شمار خواهد رفت).

راهنمای ثبت نام در سامانه اداری- مالی

جهت اطلاعات بیشتر می‌توانید با ستاد رفاهی اعضای هیات علمی دانشگاه (سرکار خانم لیاقت) به شماره 36274298 و یا داخلی 4727 و شماره موبایل 09033784917 تماس حاصل فرمایید.

 

ثبت نام

اطلاعیه شماره دو پروژه تامین مسکن اعضای هیات علمی در شهر جدید صدرا

پیرو اطلاعیه شماره 1 ستاد رفاهی اعضای هیات علمی دانشگاه در خصوص پروژۀ تامین مسکن اعضای هیات علمی در شهر جدید صدرا و بر اساس پرسش های همکاران در مورد جزئیات پروژه، موارد ذیل جهت اطلاع همکاران محترم ارائه میگردد .

  1. بنا به تقاضای تعدادی از همکاران، مهلت واریز وجه تا تاریخ 1399/03/31 تمدید میگردد و در این دوره کماکان از آن دسته از همکارانی ثبتنام به عمل می آید که فاقد مسکن بوده و از امتیازات مربوط به تامین مسکن در دانشگاه استفاده نکرده باشند. بدیهی است پس از این مهلت، در صورت وجود ظرفیت مازاد، امکان رفع برخی محدودیت های اعمال شده (وام خرید مسکن و )... و شمول تعداد بیشتری از همکاران وجود خواهد داشت.
  2. در خصوص ضرورت تکمیل فرم ج (استفاده از زمینهای دولتی) در این پروژه، از شرکت عمران شهرهای جدید کشور استعلام شده و به محض دریافت نتیجه به اطلاع همکاران ارجمند خواهد رسید.
  3. پیشنهاد تفکیک زمین پروژه به قواره های منفک قابل ساخت توسط تیم های جداگانه هیات علمی از مراجع ذیربط استعلام شد و بر اساس پاسخ واصله ،با توجه به اینکه زمین به صورت سایت آپارتمانی تعریف شده ،امکان تفکیک به صورت قطعات مجزا وجود ندارد.
  4. در خصوص امکان خروج از این پروژه و ثبت نام در یک پروژه دیگر پس از ثبت نام ،به اطلاع میرساند جابجایی عضویت همکاران در پروژه های مختلف ارائه شده توسط دانشگاه ،در صورت وجود جایگزین در پروژه ی ثبت نام شده، امکان پذیر خواهد بود.
  5.  نظر به اینکه برخی از داده های موردنیاز جهت برآورد دقیق زمانبندی و هزینه های سربار پروژه تا این تاریخ از مراجع ذیربط دریافت نگردیده ،پیشنویس برنامه مدیریت پروژه مسکن صدرا تهیه نشده است. پیش بینی میشود تا قبل از تاریخ 31/6/1399 اطلاعات موردنیاز جمع بندی و در اختیار همکاران گرامی قرارگیرد. شایان ذکر است دریافت وجه در این مرحله و قبل از نهایی شدن برنامه مدیریت پروژه طرح ،با هدف تامین و واریز هزینه واگذاری زمین و تثبیت پروژه برای دانشگاه (با توجه به قیمت و شرایط خاص زمین) بوده است.