اعضای هیات علمی

عباس عباسي

عباس عباسي

عباس عباسي    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رهام عباس نيا ارزيابي عملکرد شعب پست بانک استان فارس کارشناسی ارشد 1394/04/23
فاطمه عبدشريفي مديريت محيط سازماني در موسسات آموزش عالي با رويکرد سيستم پيچيده سازوارشونده: مطالعه ترکيبي دکتری 1399/02/24
افسون افسري آسيب شناسي فضاي کسب و کار استان فارس با استفاده از داده هاي مرکز آمار ايران و مرکز پژوهش مجلس شوراي اسلامي جهت ارائه راهکارهاي کاربردي کارشناسی ارشد 1393/12/17
مريم اکبري سيستاني بررسي نقش مداخله¬گر مسئوليت اجتماعي سازمان در رابطه بين رهبري اخلاقي و رفتارهاي ناهنجار کارکنان در دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1394/12/20
سعيد اخلاق پور مدلسازي بورس اوراق بهادار تهران بر اساس رويکرد سيستمي تلفيقي دکتری 1397/11/27
فرشاد علمداريولي ايجاد رويکردي براي تحليل پوياي مدل کسب وکار پايدار: مورد مطالعه شرکت توليدي صنعتي فراسان دکتری 1399/06/31
سحر عليزاده ارائه مدلي جهت شناسايي رابطه بين ابعاد مديريت ارتباط با مشتري و ارزش ويژه برند مقصد گردشگري با ميانجي‌گري کيفيت خدمات (موردمطالعه: باغ ارم و موزه نارنجستان شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1398/06/31
علي اکبر الماسي ارائه روش کمي اندازه گيري درجه تناسب فرد-سازمان با استفاده از روش ANP کارشناسی ارشد 1395/10/27
ياسر اميري طراحي مدل فرايندي-سيستمي عوامل مؤثر بر توسعه محصول جديد(NPD) در صنايع توليدي دکتری 1394/11/07
جواد اميرزاده قاسمي سنجش عملکرد مديريت منابع انساني با استفاده از کارت امتيازي متوازن در شرکت¬هاي طراحي و مهندسي (مطالعه در شرکت طراحي و مهندسي صنايع پتروشيمي) کارشناسی ارشد 1393/06/30
مريم السادات آرين بررسي رابطه بين شايستگي هاي منابع انساني و اثربخشي سازماني در شهرداري شهر شيراز کارشناسی ارشد 1395/12/15
فرناز اسدي بررسي عوامل موثر بر وقوع حوادث صنعتي در استان فارس و ارائه راهکارهايي به منظور کاهش و پيشگيري ازحوادث کارشناسی ارشد 1391/02/13
مولودسادات عسگري ارجنکي انتخاب تامين کنندگان زنجيره ي تامين با استفاده از شبکه ي عصبي مصنوعي در شرکت زرين غزال کارشناسی ارشد 1392/12/07
سمانه اصغري جهرمي طراحي الگوي ارزشيابي عملکرد کارکنان بر مبناي مدل هاي ارزيابي عملکرد سازماني براي سازمان هاي دولتي ايران (مورد مطالعه: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان فارس) کارشناسی ارشد 1395/08/18
کاظم عسکري فر ارائه‌ي مدل تحليل زنجيره‌ي ارزش با استفاده از قوانين ترموديناميک؛ مطالعه موردي صنايع شيميايي استان فارس دکتری 1394/06/24
مريم بابادي عکاشه طراحي الگوي زنجيره ارزش خدمات بانکي (مورد مطالعه: بانک ملت) کارشناسی ارشد 1399/06/20
محمدصادق باباخاني فرد امکان سنجي محصولات گردشگري خلاق در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1394/12/03
جمال بيگي ارائه چارچوبي جهت شناسايي عوامل مؤثر بر تبليغات دهان‌به‌دهان الکترونيک و تأثير آن بر قصد خريد محصولات غذايي سبز کارشناسی ارشد 1396/09/22
سارا بهلولي قشقايي بررسي مولفه هاي اصلي مدل هاي کسب و کارهاي الکترونيکي و ارايه مدل بهينه کارشناسی ارشد 1395/12/17
معصومه دادپور سنجش کارآفريني دانشگاهي دانشگاه شيراز و ارائه راهکارهاي ارتقاء آن کارشناسی ارشد 1394/06/29
علي داورپناه سنجش ميزان يادگيرنده بودن اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان فارس کارشناسی ارشد 1395/12/21
مريم دهقاني ارائه مدلي جامع جهت سنجش عناصر تفکر استراتژيک کارشناسی ارشد 1393/12/19
فريده عيوضي رابطه‌ي بين سبک زندگي و مسئوليت‌پذيري اجتماعي جوانان : مطالعه‌ي موردي شهر کرج کارشناسی ارشد 1398/06/30
لعيا انجوي نژاد طراحي فرايند مديريت زنجيره تأمين بهينه در صنعت شيلات کارشناسی ارشد 1399/04/30
سکينه اسماعيلي شناسايي و ارزيابي عوامل درون سازماني مؤثر بر استقرار شهرداري الکترونيک در شهرداري شيراز کارشناسی ارشد 1393/12/16
ايمان استعجاب تعيين ميزان جذابيت سرمايه گذاري در شرکت هاي ثبت شده در بورس اوراق بهادار ايران و فعال در صنايع شيميايي کارشناسی ارشد 1392/10/24
ترمه بهدادفر سنجش درجه تناسب فرد-سازمان به روش ادراک شده و ارائه راهکارهايي جهت ارتقاي آن در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان فارس کارشناسی ارشد 1395/06/31
ميلاد فهيمي ارزيابي ريسک زنجيره تأمين در صنعت لوازم خانگي تهران با استفاده از رويکرد تلفيقي دلفي، دي اي ان پي و ويکور کارشناسی ارشد 1393/06/30
مرجان فخارزاده ارائه الگوي عوامل مؤثر بر قصد پذيرش مشتريان محصولات جديد فراسودمند لبني با توسعه تئوري رفتار برنامه‌ريزي‌شده کارشناسی ارشد 1396/12/15
پيام فرهادي مدلسازي زنجيره تأمين بنزين شرکت پالايش و فرآورده هاي نفتي با استفاده از تحليل پويايي سيستم به منظور دستيابي به يک سياست کارآمد براي آن کارشناسی ارشد 1390/07/03
علي فتح نوري طراحي مدل كسب وكار شركتهاي توزيعي (مطالعه موردي:شركت زكريا شيمي پارس) کارشناسی ارشد 1396/12/20
فائزه فريدوني طراحي و اعتباريابي چارچوب بعد محيطي رفتار سازماني در دانشگاه: رويکرد ترکيبي دکتری 1399/02/29
ميلاد فيروزي بررسي رابطه ميان نگرش ها و اعتقادات مصرف کنندگان به تبليغات اينترنتي(مطالعه موردي بين مشتريان شرکت ابزارآلات صنعتي ميلاد صنعت پارس) کارشناسی ارشد 1394/09/10
بازمحمد فروغ توانمندسازي دانشگاه باميان: رويکرد ترکيبي دکتری 1396/06/28
فاطمه قنبري ارائه چارچوبي جهت ارزيابي پيش صلاحيت پيمانکاران ( مورد مطالعه : خدمات عمومي دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1394/06/31
ميثاق قنبري تحليل بازار گردشگري شهر شيراز کارشناسی ارشد 1397/11/30
سيد علي رضا حميدي بررسي پياده سازي نظام مديريت حرفه اي در سازمانها و ارائه چهار چوب نظام پيشنهادي کارشناسی ارشد 1395/06/29
ليلا حاتمي ارائه الگوي وفادارسازي براي فروشگاه¬هاي زنجيره¬اي کارشناسی ارشد 1399/06/26
الهام حيدري کاوش چارچوب نظارت راهبردي مراکز آموزش¬هاي آزاد در نظام تعليم و تربيت غيررسمي جمهوري اسلامي ايران دکتری 1395/06/15
شروين هلالي پرگالي بررسي مباني کارآفريني در حوزه خدمات الکترونيک و طراحي يک کسب و کار جديد کارشناسی ارشد 1393/12/19
محمد جواد همتيان برنامه ريزي استراتژيک منابع انساني و تدوين استراتژي جذب کارکنان در مجتمع گردشگري تجاري شرق شيراز کارشناسی ارشد 1394/06/25
سميرا حيدري باب اناري بررسي تاثير فرسودگي شغلي و عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در سازمان جهاد کشاورزي استان فارس کارشناسی ارشد 1393/06/31
زهرا هنرمند شناسايي و اولويت بندي چالش هاي توسعه محصولي شناورسازي هاي سنتي ايران: مطالعه موردي شناورسازي هاي جنوب کشور کارشناسی ارشد 1391/12/15
حميد هنرپروران \tطراحي مدل پوياشناسي سيستم جهت سياستگذاري ارتقاي شاخص هاي شبکه فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران دکتری 1395/06/06
ميثم حسيني بررسي تاثير سرمايه فکري بر توانمندسازي کارکنان با متغير ميانجي مديريت دانش ( مطالعه موردي: سازمان هاي دولتي شهرستان هاي کنگان کارشناسی ارشد 1395/06/29
فرشته حسيني چارچوبي براي تدوين استراتژي منابع انساني و هم آهنگي آن بااستراتژي کسب وکار، فرهنگ و ساختار سازماني شرکت توزيع نيروي برق استان فارس کارشناسی ارشد 1395/12/18
بهرام جابريان بررسي اثر مزاياي رقابتي ماندگار بر بازده پرتفوي سرمايه گذاري : شواهد تجربي از قابليتهاي کاربردي کارشناسی ارشد 1393/06/29
نازنين جبري پور آسيب‌شناسي شيوه واگذاري شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي با تمرکز بر فرصت‌هاي شغلي. کارشناسی ارشد 1394/12/19
لعيا جعفري طراحي نظام مديريت استعداد در شرکت بيمه پاسارگاد کارشناسی ارشد 1398/11/30
زينب کمالي فرد بررسي موانع ارتقاء زنان براي رسيدن به مشاغل مديريتي در سازمانهاي دولتي –ايران (مطالعه موردي استان فارس ) کارشناسی ارشد 1394/06/31
پريسا کمالي سروستاني بررسي روشهاي تامين منابع مالي و انتخاب روش بهينه براي پروژه هاي شرکت برق منطقه اي کارشناسی ارشد 1396/12/09
حسين کرمي مدلسازي عوامل مؤثر بر رشد سرمايه گذاري بخش صنعت در استان فارس با رويکرد پويايي شناسي سيستم دکتری 1395/12/15
بهنام کرمشاهي خبيصي طراحي الگوي نقش واسطه اي سيستم حسابداري مديريت بر رابطه بين شبکه کنشگران و عملکرد مالي شرکت¬ها دکتری 1399/06/29
سيده شيما کارانجام طراحي مدل جامع فرهنگ سازماني با روش فراترکيب و اولويت بندي عوامل اين مدل با استفاده از روش گروه متمرکز (مورد مطالعه: برج پژوهشي محمد رسول ا...(ص) دانشگاه علوم پزشکي شيراز) کارشناسی ارشد 1395/06/28
ميثم کارگر ارائه الگوي سبک خريد مصرف‍کنندگان مبتني برکيفيت زندگي کاري کارشناسی ارشد
زهراء کريمي طراحي مدلي براي سنجش ميزان مهارتهاي مديران در سطوح مختلف سازماني در شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي کارشناسی ارشد 1395/06/29
بهاره کايدان ترجمان استراتژي به عمل در شرکت توزيع نيروي برق استان فارس با رويکرد ترکيبي گسترش عملکرد کيفيت فازي، ديمتل و فرآيند تحليل شبکه¬اي کارشناسی ارشد 1394/06/30
اميرعباس خالصي تعيين عوامل مؤثر بر صنعتي شدن ايران با رويکرد توسعه صادرات کارشناسی ارشد 1399/12/26
مجتبي خليفه طراحي سيستم زنجيره تامين شرکت‏هاي توليدي با رويکرد عملياتي و مالي دکتری 1396/08/30
مصطفي خليلي اولويت‌بندي روش‌هاي تامين‌مالي در شرکت سنگ‌آهن مرکزي ايران با روش دياگراف فازي کارشناسی ارشد 1397/06/20
پريزاد خضري ارزيابي و اندازه گيري ميزان بخشندگي سازماني در اداره بهزيستي شيراز و ارائه راهکارهايي براي بهبود آن کارشناسی ارشد 1394/12/20
زهرا خدابخشي سورشجاني ارائه الگويي براي شناسايي و رتبه بندي اثر ابعاد برچسب بر قصد خريد مشتريان محصولات لبني کارشناسی ارشد 1396/12/15
هانيه خدايي طراحي مدل سنجش اثربخشي دانشگاه سازماني (مورد مطالعه كارخانجات مخابراتي ايران) کارشناسی ارشد 1396/12/16
افروز خدارحيمي ارائه مدل و نرم¬افزار ارزيابي عملکرد مبتني بر BWM/DEA. (مورد مطالعه: عملکرد مالي شرکت¬ها¬ي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) کارشناسی ارشد 1397/05/07
روح اله محمودي بررسي کارايي اطلاعات با استفاده از تئوري شانون کارشناسی ارشد 1393/12/19
سهيل مجد ارزشيابي عملکرد مديران دفتر بين المللي شرکت کاله – گروه سوليکو در امارات متحده عربي کارشناسی ارشد 1394/12/20
زهرا منصورابادي ارائه چارچوب عوامل مؤثر بر قصد استفاده از خدمات الکترونيک بانک (مورد مطالعه بانک ملت در شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1396/12/08
وحيد مرداني ارزيابي کارايي بانک‌ها ي عضو بورس اوراق بهادار ايران طي سالهاي 1391 تا 1394 به روش تحليل پنجره اي VFB-DEA کارشناسی ارشد 1397/04/27
اريا مرحمتي استراتژي‌هاي بازاريابي اجتماعي در کاهش آثار منفي شبکه‌هاي اجتماعي در کسب‌و‌کار (مورد مطالعه‌ي صنايع لبني مستقر در شهرک صنعتي بزرگ شيراز) کارشناسی ارشد 1400/06/28
مريم مشايخ ارائه¬ي الگوي رفتار جنون خريد و بررسي وضعيت رفتار جنون خريد آنلاين در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1400/02/15
مهسا محسني بيگ زاده ارزيابي ميزان همراستايي فرهنگ با استراتژي تجاري بانک انصار کارشناسی ارشد 1397/06/31
معصومه محترم توسعه جوّ تغيير در دانشگاه شيراز با رويکرد راهبردي: مطالعه ترکيبي دکتری 1395/11/20
ايران منتصري ارائه چارچوب وفاداري گردشگران داخلي با تاکيد بر بازاريابي رابطه‌اي و ميانجي‌گري مشارکت گردشگر (مورد مطالعه: شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1398/11/29
سحر مرادي رودبالي طراحي مدل سنجش مسئوليت اجتماعي و سنجش ميزان مسئوليت پذيري اجتماعي دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1395/12/15
آرش مصالحه يررسي رابطه اعتماد بيش از حد مديران و ساختار سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1393/06/27
زينب السادات مصطفوي بررسي تاثير سرمايه‌ي اجتماعي بر راه اندازي کسب و کارهاي خانگي کارشناسی ارشد 1391/12/13
سيده سارا نامي عنا ارايه مدل مفهومي احياي برند در چرخه عمر برند مقصد گردشگري کارشناسی ارشد 1399/06/31
محمد نظري طراحي مدل ‌انتقال ‌فناوري نرم‌تجاري با رويکرد برنامه‌ريزي تعاملي (موردکاوي: بنگاه هاي‌کوچک‌ و‌ متوسط شهرک صنعتي آق قلا) دکتری 1395/06/31
اميد نجاتي ارزيابي عملکرد صنايع کاشي و سراميک يزد با استفاده از تکنيک فرآيند تحليل سلسله مراتب فازي(FAHP ) بر مبناي رويکرد کارت امتياز متوازن(BSC) کارشناسی ارشد 1391/07/22
هادي اجاقي تاثير نقش وظايف مديريت منابع انساني بر رضايت مندي کارکنان بيمارستان هاي دولتي شهر شيراز کارشناسی ارشد
امنه پاکدليان ارائه الگويي براي شناسايي رابطه بين تبليغات دهان به دهان و اعتماد گردشگران با ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري در صنعت هتلداري شهر شيراز کارشناسی ارشد 1397/02/30
وارث پارسه پاسخگويي به محيط در برنامه درسي آموزش عالي دکتری 1398/10/18
هومن پشوتني زاده مدلسازي تاثير متغيرهاي اقتصادي و رفتاري بر نوسانات قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن ساير بازارهاي پولي و مالي جايگزين دکتری 1399/05/19
افسانه قيومي لاري تجربه‌ي زيسته‌ي زنان در ازدواج زودهنگام: مورد مطالعه شهر گراش کارشناسی ارشد 1398/06/30
عليرضا رحيمي بررسي عوامل داخلي موثر بر سودآوري بانک صادرات کارشناسی ارشد 1393/06/30
مريم رحماني فرد آسيب شناسي ارتقاشغلي بارويکرد شايسته سالاري در بانک اقتصادنوين شيراز کارشناسی ارشد 1394/03/11
احسان رنجبر بررسي تاثير رقابت در بازار محصول بر کيفيت افشاي اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/06/17
آرزو رزم جوئيا مطالعه عوامل اقتصادي و اجتماعي مرتبط با ميزان توانمندي مديران و معاونان مدارس شهر شيراز کارشناسی ارشد 1393/03/27
آرمان رضائيان بررسي نقش ميانجيگري اعتماد سازماني در رابطه بين ابعاد شخصيت و سکوت سازماني کارکنان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1395/06/28
الهام رضايي اصل بررسي ميزان پايداري دانشگاه شيراز و ارائه راهکارهايي براي ارتقاء آن کارشناسی ارشد 1395/06/29
آيدا سادات رضازاده تدوين استراتژيهاي منابع انساني در صنعت هتلداري(مورد مطالعه هتل شيراز) کارشناسی ارشد 1397/04/25
نيايش رستم پورشهيدي طراحي چارچوب آميخته بازاريابي و ارزش ويژه برند خدمات گردشگري (مورد مطالعه: اماکن تاريخي شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1396/12/13
نصرالله سعادت فر تعيين سبد بهينه سرمايه¬گذاري در بازارهاي مختلف مالي ايران با استفاده از مدل ترکيبي شبکه عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيک کارشناسی ارشد 1391/12/13
حامد صابري کاوش فرآيند انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت دکتری 1397/06/31
فريده صابرنظراقا طراحي چارچوب و تحليل شکاف انتظاري و ادراکي از آميخته بازاريابي در شرکت بازارگستر پگاه منطقه 3 کارشناسی ارشد 1397/11/29
مهين ثابت سروستاني سنجش رضايت شهروندان ساکن شيراز از کيفيت خدمات پارکهاي منتخب با استفاده از مدل تجزيه و تحليل چند معياره رضايت کارشناسی ارشد 1391/12/16
سيد مصطفي سبزواري ارائه رويکردي فازي جهت انتخاب استراتژي کسب و کار کارشناسی ارشد 1394/12/20
محمد سعيدي ارائه الگوي رفتار پيش از خريد مصرف‌کننده (مورد مطالعه: خريداران تلفن همراه در شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1400/06/31
بهزاد صفائي كاوش ادراكي و بهبود فرايند اشاعه فناوري نرم تجاري در صنعت نفت ايران دکتری 1397/12/08
سيده مريم صفي نيا طراحي مدلي جهت ارزيابي آمادگي اجراي شش سيگما در شرکت ها ( مطالعه موردي در شرکت ايستاوين) کارشناسی ارشد 1393/08/21
فرهاد صيادنسب بررسي وضعيت عوامل موثر بر ارتقاي برند بانک انصار کارشناسی ارشد 1394/06/29
امير سيدعليخاني مدلسازي مشتريان استارت‌آپ نرم‌افزاري با رويکرد عامل‌بنيان و تحليل شبکه‌‌ي اجتماعي از منظر متدلوژي استارت‌آپ ناب دکتری 1400/05/05
مونا سياح فر ارايه‌ي مدل زنجيره‌ي ارزش پايدار با استفاده از توسعه‌ي الگوي پورتر و کارت امتيازي متوازن در يک واحد صنعتي (مطالعه‌ي موردي: شرکت پرميوم‌باند) کارشناسی ارشد 1396/12/12
مرضيه صادقي بررسي سيستماتيک سطح کيفيت زندگي کاري کارکنان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1400/06/28
جواد صفتي سنجش ويژگي سازمان دانش‌بنيان در بانک سپه (مورد مطالعه: بانک سپه شيراز) کارشناسی ارشد 1393/03/25
امير ستوده بررسي تاثيررقابت دربازارمحصول براثربخشي کنترلهاي داخلي دربورس اوراق بهادارتهران کارشناسی ارشد 1396/06/27
وحيده شاهين ارائه چارچوبي براي غلبه بر موانع نوآوري سبز در صنايع غذايي و آشاميدني کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتي بزرگ شيراز کارشناسی ارشد 1399/06/31
راضيه شناور مطالعه تحليل محتواي بهينه سازي فرايند هاي ارزيابي, رتبه بندي و انتخاب تامين کنندگان بر اساس استراتژي هاي زنجيره تامين کارشناسی ارشد 1395/06/27
سارا تقا بررسي تأثير حقوق مالکيت بر کارآفريني در کشورهاي منتخب کارشناسی ارشد 1396/04/20
عطيه تقي کهزاد بررسي عوامل تاثيرگذار بر ايجاد ارزش ويژه برند در بيمارستانهاي خصوصي کارشناسی ارشد 1394/12/20
پريا طاهري موگويي ارائه چارچوبي جهت بررسي عوامل موثر بر قصد خريد مشتريان رستوران‌ها (مورد مطالعه: رستوران هفت¬خوان شيراز) کارشناسی ارشد 1396/12/16
مهدي تاجيک به کارگيري رويکرد سيستمي چندگانه در تدوين سناريو هاي راهبردي: مورد مطالعه صنعت سيمان ايران دکتری 1395/06/06
محمدعلي طالبي توسعه مدلي براي ارزيابي آمادگي پياده‎سازي مديريت دانش در شرکت شير پگاه فارس کارشناسی ارشد 1395/06/31
محمدحسين توسلي دولت آبادي بررسي رابطه بين شيوه هاي مديريت منابع انساني و عملکرد سازماني درشرکت برق منطقه اي فارس کارشناسی ارشد 1392/11/16
مريم طيبي خرمي طراحي مدل ايراني- اسلامي اشتغال زنان کارشناسی ارشد 1395/12/16
سونا طيبي ارائه‌ي الگوي ارتباطات بازاريابي در کسب وکارهاي نوپاي مستقر در شتاب دهنده هاب شيراز کارشناسی ارشد
علي توضيح طراحي و اعتباريابي چارچوب تحقق اقتصاد مقاومتي در آموزش‌وپرورش: رويکردي ترکيبي دکتری 1398/05/01
مهدي ياري ارائه الگوي تبليغات اينترنتي به منظور ترغيب سرمايه‌گذاران به بازار سهام کارشناسی ارشد 1399/06/31
محمدمهدي زارعي ارائه الگوي مسئوليت‌اجتماعيخرده‌فروشي‌ها و رفتار شهروندي مشتريان (مورد مطالعه فروشگاه¬هاي زنجيره¬اي سروش شهر شيراز) کارشناسی ارشد
شبنم زارع طراحي الگوي تبيين رابطه تبليغات و قصد استفاده از خدمات الکترونيک بانک کارشناسی ارشد 1399/06/31
زهره زارع بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با انگيزش مديريتي در بين مديران ادارات دولتي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1392/06/27
ريحانه زارع بررسي مقايسه اي رويکردهاي تدوين استراتژي هاي منابع انساني و ارائه چارچوب پيشنهادي کارشناسی ارشد 1395/12/17
مريم زارع سعدابادي طراحي مدلي براي تعيين عوامل موثر بر استرس شغلي کارکنان با روش فراتحليل کارشناسی ارشد 1392/06/25
شيما ظريفي بررسي نقش ميانجي‌گري کيفيت زندگي کاري در رابطه بين سرمايه روان‌شناختي و دل‌بستگي شغلي در کارکنان مناطق شهرداري شيراز کارشناسی ارشد 1396/12/19
محمد ضياييان بررسي پنج فرصت برتر سرمايه گذاري در صنايع فناوري اطلاعات شهر شيراز کارشناسی ارشد 1397/11/30
حسين نورالديني ارزيابي و مقايسه شايستگي‌هاي مديران منابع انساني شرکت‌هاي لبني شيراز کارشناسی ارشد 1395/06/31
عليرضا خوش بين طراحي فرايند جامعه پذيري سازماني: مطالعه موردي شرکت برق منطقه اي استان فارس کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمد سعادتمند طراحي مدل‌هاي سنجش سطح و ارزيابي فناوري نرم تجاري در شرکت‌هاي کوچک و متوسط دکتری 1399/06/31
سحرسادات محمدي طراحي الگو و ساختار دهي مساله گردشگري پايدار –مسئولانه با رويکرد روش‌شناسي چندگانه سيستمي دکتری 1399/11/30
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمينار بهره وري در بخش دولتي 230373400 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1230) 1400/10/23 (1000 - 1200) ترم اول 1140
مديريت منابع انساني پيشرفته 230348351 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/23 (1000 - 1200) ترم اول 1140
مديريت جبران خدمات 230348111 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/19 (0900 - 1100) ترم اول 1140
روش شناسي علم مديريت 230372301 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/20 (1400 - 1600) ترم اول 1140
استراتژي هاي مديريت منابع انساني 230373381 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/16 (1400 - 1600) 13992
برنامه ريزي و تامين منابع انساني 230348481 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/22 (1400 - 1600) 13992
رفتار مصرف کننده 230348381 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/22 (1000 - 1200) 13992
نمایش 7 نتیجه
از 1