اعضای هیات علمی

اصغر ميرفردي

اصغر ميرفردي

اصغر ميرفردي    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا آقاجاني فرآيند هويت‌يابي زنان در جريان تجربة طلاق (مطالعه موردي زنان تحصيلکرده علوم اجتماعي دانشگاه¬هاي تهران) دکتری 1396/06/29
سعيد بحراني بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با فرهنگ محيط زيستي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان تنگستان کارشناسی ارشد
زهرا اسپناني کاربرد تئوري شبکه در سنجش انعطاف پذيري اقتصاد ايران کارشناسی ارشد 1392/11/30
عليرضا فرخي تحليل گفتمان برنامه هاي فرهنگي دولت نهم و دهم دکتری 1398/06/27
فاطمه گراوند واکاوي روابط فرازناشويي در نظام معنايي افراد متأهل شهر تهران: به سوي يک نظريه زمينه اي دکتری
سوسن قاسمي حيدري زمينه هاي جامعه شناختي استبداد و ارتباط آن با ساختار اجتماعي ايران در نيمه دوم سلطنت قاجار( با تاکيد بر آراي آنتوني گيدنز) دکتری
ليلا حاتمي ارائه الگوي وفادارسازي براي فروشگاه¬هاي زنجيره¬اي کارشناسی ارشد 1399/06/26
محمدحسن حيدريان مطالعه عوامل اجتماعي-فرهنگي و اقتصادي مرتبط با اخلاق کار، مورد مطالعه: پرستاران شاغل در بيمارستانهاي خصوصي و دولتي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1396/05/31
امينه ايري بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و کيفيت زندگي در بين زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کميته امداد امام خميني شهرستان بندرترکمن کارشناسی ارشد 1398/09/23
ماندانا کريمي بررسي مردم نگارانه چالش هاي منابع اب در روستا هاي شهرستان ممسني دکتری
سعيد کشاورزي تبيين جامعه شناختي مشارکت در جنبش هاي محيط زيستي: مورد جنبش رفتگران طبيعت در ايران دکتری 1396/10/02
زهرا خفته سنجش رفتارهاي زيست‌محيطي و درک بحران آب در بين شهروندان؛ مورد مطالعه مناطق يازده‌گانه شهر شيراز کارشناسی ارشد 1398/06/31
سمانه خشنودي نيا بررسي آينده حسابرسي مستمر با استفاده از روش دلفي کارشناسی ارشد 1395/12/16
شهرزاد کياني زاخردي مطالعه ي عوامل اجتماعي-رواني مرتبط با سلامت اجتماعي زنان سرپرست خانوار شهر شيراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
زهرا منصورابادي ارائه چارچوب عوامل مؤثر بر قصد استفاده از خدمات الکترونيک بانک (مورد مطالعه بانک ملت در شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1396/12/08
نيلوفر مسعودي بررسي رابطه بين شکل گيري هويت و ويژگي هاي خانوادگي در بين دختران دانشجوي دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1392/12/20
فرزانه مصاحب فرد مطالعه رابطه عوامل اجتماعي-فرهنگي با نگرش به يائسگي در ميان زنان يائسه شهر شيراز کارشناسی ارشد 1397/06/31
مرضيه نظري مطالعه رضايت از کيفيت زندگي شهري و ماندگاري جمعيت مهاجر در شهر جديد صدرا کارشناسی ارشد 1400/06/31
زهرا نکوئي طراحي مدل سيستمي کيفيت آموزش دانشگاه شيراز با استفاده از رويکرد تلفيقي مدلسازي ساختاري تفسيري فراگير و مدلسازي معادلات ساختاري کارشناسی ارشد 1400/06/29
صادق پناهي نسب کاوش فرآيند قبيله گرايي سياسي و توسعه نيافتکي ( مورد مطالعه: استان کهگيلويه و بويراحمد) دکتری
مريم پرنيان تحليل تعيين‌کننده‌هاي اجتماعي و فرهنگي مشارکت در توسعه محله-محور(مورد مطالعه: ساکنان 65-25 ساله شهر شيراز) کارشناسی ارشد
مهدي پرور 1نظريه‌اي زمينه اي براي درك ابعاد، دلالت‌ها و پيامدهاي معنايي دين در ميان دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1396/10/19
سهيلا پرويزي بررسي وضعيت اشتغال در شهرستان دهدشت با تاکيد بر کوهورت متولدين سال‌هاي 1355 تا 1365 کارشناسی ارشد 1399/06/23
محمد مهدي روشنفکر بررسي تحولات سياسي و اجتماعي ايل بويراحمد در دوره پهلوي(از کودتاي 1299 ه .ش تا تشکيل فرمانداري کل 1342 ه .ش) دکتری 1394/06/18
محمد صابري منش تحليل فضايي زيست‌پذيري اقتصادي سکونتگاه‌هاي روستايي استان کهگيلويه و بويراحمد کارشناسی ارشد
فرحناز سعيدي ستا بررسي اقدام به سزارين بر حسب رتبه تولد در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1396/08/14
درنا سلامتيان تحليل جامعه‌شناختي تعيين‌کننده‌هاي اجتماعي- فرهنگي شهروندي محيط زيستي در بين ساکنان 18 سال و بالاتر شهر شيراز دکتری
فاطمه صالحي نيا بررسي رابطه بين سرمايه ي اجتماعي و گرايش به مهاجرت در بين معلمان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1398/11/20
مريم شباني نژاد بررسي نقش تعديل‌گري سرمايه فکري در رابطه بين مسئوليت اجتماعي و خطر ورشکستگي مالي شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1398/11/30
عبدالله شاحسني تبيين جامعه شناختي تمايل به رفتار جمعي در بين جوانان استان فارس دکتری 1400/06/31
زهره شايسته فرد تحليل جامعه¬شناختي نقش زنان ايراني در کنش¬هاي توسعه¬اي؛ با تأکيد بر فعاليت¬هاي آموزشي از انقلاب مشروطه تا پايان دوره قاجاريه (1304- 1285) کارشناسی ارشد
سميرا سليماني فر تحليل احساس امنيت اجتماعي زنان در فضاي شهري و ارتباط آن با عوامل اجتماعي و اقتصادي مورد مطالعه زنان 18 سال و بالاتر ساکن شهرضا کارشناسی ارشد
زهرا توکلي طراحي مدل جهاني-بومي آموزش پايداري: مقايسه¬ي آموزش زبان انگليسي و علوم اجتماعي در ايران دکتری 1400/06/31
امين جوانمردي ارائه مدل ارزيابي ريسک در پروژه هاي EPC با استفاده از روش تلفيقي فراترکيب و تصميم گيري چند معياره ( مورد مطالعه: پروژه تصفيه خانه شهر جديد صدرا) کارشناسی ارشد 1396/06/12
مريم فتوتي زمان‌بندي کلاس‌هاي درس و امتحانات با استفاده از رويکرد ابر ابتکاري (موردمطالعه: دانشکده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1398/04/04
محمد باقر خوبي نژاد بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي مرتبط با رفتارهاي نابهنجار در مدرسه و خانه به عنوان يک رفتار بزهکارانه در بين دانش‌آموزان مدارس راهنمايي شهر بهمئي کارشناسی ارشد 1395/12/17
رحيمه رستگارتل زالي بررسي رابطه حقوق مالکيت بر فقر در کشور هاي نفتي و غير نفتي منتخب اوپک و منا کارشناسی ارشد 1397/06/31
ميلاد زارعي پيش بيني الگوي فضايي، مخاطرات و محدوديت هاي توسعه فيزيکي شهرستان شيراز با استفاده از مدل اتوماسيون سلولي. کارشناسی ارشد 1397/06/27
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ريزي مشارکتي 230245481 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
نقدنظريه هاي معاصر 230275011 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1600 الی 1800) (0000 - 0000) ترم اول 1140
جمعيت وتوسعه 230244911 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
روشهاي تحقيق عملي 230231181 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
بينش هاي جامعه شناسي 1 230244011 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
بررسي مسايل اجتماعي ايران 230231221 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0830 الی 1000) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0830 الی 1000) 1400/10/18 (1400 - 1600) ترم اول 1140
مديريت توسعه منطقه اي 230245461 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13992
جامعه شناسي ايلات وعشايرايران 230231691 2 2 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/14 (1400 - 1600) 13992
جامعه شناسي ايلات وعشايرايران 230231691 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/14 (1400 - 1600) 13992
بررسي مسايل اجتماعي ايران 230231221 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1730) 1400/04/05 (1600 - 1800) 13992
نمایش 10 نتیجه
از 1