اعضای هیات علمی

احسان حميدي زاده

احسان حميدي زاده

احسان حميدي زاده    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه جوانمردي عوامل اجتماعي و فرهنگي مرتبط با سبک تغذيه اي ( با تاکيد بر مصرف غذاي بيرون بر) در بين ساکنان 18 سال و بالاتر شهر شيراز کارشناسی ارشد
اصغر ماندگاراتشگاه حرکت به سوي دانشگاه ناب با رويکرد تحليل ميدان نيرو (مورد مطالعه: دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1400/06/31
سارا صديقي کراده ارائه مدل محتوايي عدم مسئوليت پذيري اجتماعي مؤثر بر تنفر از برند (مورد مطالعه:صنعت بانکداري ايران) کارشناسی ارشد 1400/02/30
ليلا واثق اباد شاپوري بررسي تأثير متقابل کيفيت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در صنعت بانکداري با استفاده از سيستم معادلات همزمان کارشناسی ارشد 1398/11/28
خديجه زارع مطالعه جامعه‌شناختي انزواي اجتماعي و عوامل مرتبط با آن در ميان نابينايان شهر شيراز کارشناسی ارشد
قاسم توحيدي نقش تنظيم شناختي هيجان بر رابطه بين هوش هيجاني و سرمايه روانشناختي با عملکرد شغلي حسابداران کارشناسی ارشد 1399/06/31
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباني جامعه‌شناسي عمومي 230237031 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1430 الی 1600) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1430 الی 1600) 1400/10/30 (0800 - 1000) ترم اول 1140
مباني تاريخ اجتماعي ايران 230231081 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/27 (1200 - 1400) ترم اول 1140
جامعه شناسي درادبيات فارسي 230231241 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/18 (1000 - 1200) ترم اول 1140
جامعه شناسي سازمان ها 230231681 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 0930) 1400/10/15 (1600 - 1800) ترم اول 1140
جامعه شناسي انقلاب 230231191 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/20 (1000 - 1200) ترم اول 1140
مباني جامعه‌شناسي عمومي 230237031 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1600 الی 1730) 1400/04/17 (1600 - 1800) 13992
مباني تاريخ اجتماعي ايران 230231081 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/21 (1000 - 1200) 13992
جامعه شناسي كشورهاي اسلامي 230231291 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1530) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1530) 1400/04/24 (0800 - 1000) 13992
جامعه شناسي انقلاب 230231191 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/05 (1400 - 1600) 13992
مباني تاريخ اجتماعي ايران 230231081 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13991
نمایش 10 نتیجه
از 1