اعضای هیات علمی

حلیمه عنایت

change-logo

حلیمه عنایت    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مریم اکبرنژاد بررسی رابطه بین غیبت پدران به کشورهای حوزه خلیج فارس و وضعیت تحصیلی فرزندانشان در شهر لامرد کارشناسی ارشد 1384/12/14
منصوره دسترنج بررسی رابطه جامعه پذیری و عزّت نفس (مطالعه موردی: زنان 45-25 سال شهر لار) کارشناسی ارشد 1386/04/30
عبدالرحیم دهقانی بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بر خشونت شوهران علیه زنان کارشناسی ارشد 1384/06/28
علی زارع تجزیه و تحلیل تعیین کننده های (اساسی) بینابینی باروری در ایران کارشناسی ارشد 1382/03/19
عباس گرگی بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر نگرش زنان نسبت به نابرابری‌‌های جنسیتی کارشناسی ارشد 1383/06/30
فریبا محقق نژاد بررسی رابطه بین سبک زندگی و نشاط اجتماعی، مطالعه موردی: جوانان شهر بوشهر کارشناسی ارشد 1394/12/20
اعظم معافی بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس آنومی در میان زنان(مطالعه موردی زنان شاغل و خانه دار ساکن در شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1386/11/14
محبوبه مهرابی بررسی مقایسه ای رفتار و نگرش باروری بین دو نسل مادران و دختران 18 تا 25 ساله ی آنها کارشناسی ارشد 1386/07/20
مریم مومنی تبیین جامعه شناختی عوامل اجتماعی-روانی مرتبط با استراتژی¬های حل مسئله اجتماعی در دختران و پسران آماده ازدواج مورد مطالعه: افراد مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره بهارنکو شیراز و خرامه دکتری 1400/11/15
محسن نادری بنی بررسی رابطه عوامل خانوادگی و سن اولین ازدواج (مطالعه موردی: افراد متاهل 40-20 ساله شهر چادگان) کارشناسی ارشد 1386/03/13
فاطمه نوروزی بررسی مهاجرت کاری همسران و ساختار قدرت در خانواده (مطالعه موردی شهر لارفارس) کارشناسی ارشد 1384/06/27
الهام افشاری بررسی رابطه ی سبک زندگی و سلامت روان زنان میانسال (45 تا 60 سال) شهر شیراز کارشناسی ارشد 1398/06/30
مهدخت عنبری روزبهانی مطالعه عوامل اجتماعی و روانی مرتبط با گرایش زنان به جراحیهای زیبایی (مطالعه موردی: زنان 50-15 سال دو شهر تهران و شیراز) دکتری 1396/06/29
طاهره عزیزی بررسی رابطه رضایتمندی جنسی زنان و گرایش آنان به طلاق (مطالعه موردی: زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده و زنان ادامه دهنده به زندگی مشترک شهر شیراز ) کارشناسی ارشد 1389/02/29
زهرا باقری رویکردی جامعه شناختی به آسیب‌های اجتماعی زنان کارشناسی ارشد 1401/04/27
شهناز براتی مطالعه جامعه شناختی جایگاه زن در اسلام کارشناسی ارشد 1391/04/10
سمیه دیلمی پور بررسی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر عزت نفس زنان خانه¬دار شهر اهواز کارشناسی ارشد 1400/06/31
صبا عبادت دوست مطالعه عوامل اقتصادی-اجتماعی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان(مطالعه موردی- زنان شهر همدان) کارشناسی ارشد 1392/07/10
هدی فرجمندجهرمی تبیین جامعه شناختی عوامل مرتبط با نگرش دختران نوجوان نسبت به سقط جنین عمدی (مورد مطالعه: دختران نوجوان 15تا 19ساله ی شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1401/05/10
مرضیه فاضلی مطالعه جامعه شناختی عوامل اجتماعی مرتبط با دانش و نگرش زنان نسبت به ویروس پاپیلومای انسانی(HPV) در شهر شیراز (مطالعه موردی : زنان جوان 18 تا 30 سال) کارشناسی ارشد 1398/02/31
رقیه فتوح ابادی مطالعه عوامل اجتماعی- روانی مرتبط با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار شهر شیراز کارشناسی ارشد 1395/12/16
داریوش غفاری مطالعه تلفیقی عوامل اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی مرتبط با اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان استان کرمانشاه دکتری 1395/05/11
عماد غروی بررسی عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مرتبط با معیارهای همسر گزینی در میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان پسر دانشگاه شیراز) کارشناسی ارشد 1388/06/01
فاطمه قاسمی تیتکان بررسی رابطه استفاده از اینترنت و نگرش نسبت به دموکراسی بین کاربران زن جوان شهر شیراز کارشناسی ارشد 1389/06/03
هاله قزوینی کاوش تجزیه دختران از مراجعه به پزشک زنان: به سوی یک نظریه زمینه ای کارشناسی ارشد 1400/06/31
گلاره قلیجی دلائل چند زنی در نظام معنایی زن دوم (مطالعه موردی شهرستان ملکشاهی استان ایلام) کارشناسی ارشد 1391/11/01
محسن غلامی ابیز کاوش تجربه زنان در فرایند اعتیاد: بسترها و پیامدها دکتری 1399/12/27
مصطفی حقی کرم الله واکاوی معنایی پدیده تجرد قطعی مردان در شهر کرمانشاه دکتری
بهجت حاجیان مطالعه عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با میزان اعتماد به همسر در میان خانواده های شهر اصفهان کارشناسی ارشد 1392/06/30
ارزو حاجی هاشمی جزی مطالعه‌ی عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با نگرش مادران متأهل نسبت به ولایت فرزند (مطالعه¬ی موردی: شهرستان شاهین‌شهر و میمه استان اصفهان) کارشناسی ارشد 1396/12/16
احسان حمیدی زاده مطالعه تطبیقی جنبش¬های بنیادگرای دینی در ادیان ابراهیمی: مطالعه موردی(هاردیم،اکثریت اخلاقی ، طالبان) دکتری 1393/08/19
شهربانو هراسانی مطالعه نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج اینترنتی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز) کارشناسی ارشد 1394/10/14
سیدهدایت هاشمی عنا دکتری
سیده کبری هاشمی کتکی کشف دلایل و پیامدهای خودسوزی در نظام معنایی زنان خودسوخته (مطالعه موردی زنان خودسوخته بستری دربیمارستان سوختگی شهرستان اصفهان) کارشناسی ارشد 1394/04/03
لادن هاشمی شیرازی درک معنای ذهنی همسران شهدا از ازدواج مجدد(مطالعه موردی همسران شهدای شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1392/07/08
لیلا حسن زاده بررسی عوامل فرهنگی -اجتماعی مرتبط با فعالیت های ورزشی زنان (مطالعه موردی : زنان 20 تا 65 سال شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1390/05/24
محمد همتی مطالعه جامعه‌شناختی نگرش دانشجویان نسبت به عدالت آموزشی در آموزش و پرورش (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه شیراز) کارشناسی ارشد
ساناز حیدری مطالعه عوامل اجتماعی- فرهنگی و روانی مرتبط با کیفیت زندگی زنان در خانواده های نابارور در شهر شیراز کارشناسی ارشد 1395/12/10
آرمان حیدری جامع? مخاطره ای و احساس امنیت اجتماعی (مطالع? موردی جوانان 15- 29 سال? ساکن شهرهای شیراز و یاسوج) دکتری 1390/06/01
زهرا جعفری سروستانی مطالعه عوامل اجتماعی – روانی مرتبط با دستکاری بدن زنان شهر شیراز کارشناسی ارشد
سولماز کاویانی فر مطالعه دلایل و پیامدهای اقدام به خودکشی در نظام معنایی زنان شهر شیراز: به ‌سوی یک نظریه زمینه‌ای کارشناسی ارشد 1397/06/31
مهدی مسیحی بررسی مقایسه ای نگرش دبیران مقطع دبیرستان و مدرسین حوزه علمیه مرد نسبت به مشارکت در برنامه¬های تنظیم خانواده و عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با آن ( مطالعه موردی: شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1389/06/28
زینب مزارعی 1- بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با سلامت روان سال‌مندان (مطالعه موردی سال‌مندان شهر فراشبند) کارشناسی ارشد
عزت اله میرزائی بررسی رابطه خدمات ارائه شده از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش (مطالعه موردی زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان جهرم کارشناسی ارشد 1388/04/03
صدیقه موذنی مطالعه رابطه عوامل اجتماعی - فرهنگی با نگرش نسبت به دوستی و معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج(مطالعه موردی :دختران دانش آموز دبیرستانی شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1392/07/09
مریم مختاری نظریه زمینه ای تصور بدنی زنان: چرا زنان اقدام به جراحی زیبایی می کنند؟ مورد مطالعه: زنان تحت عمل جراحی زیبایی در شهر شیراز دکتری 1388/02/09
حامد ملازاده صادقیون 1- مطالعه عوامل اجتماعی – اقتصادی مرتبط با میزان اعتماد به مطبوعات (مطالعه موردی جمعیت 20 سال به بالای شهر بندرعباس) کارشناسی ارشد 1393/12/13
نرجس نره ئی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نگرش به نابرابری جنسیتی مطالعه موردی زنان بالای 20 سال شهر شیراز کارشناسی ارشد 1389/11/11
سجاد عمرانی ده کهان دکتری
سیدیوسف پنجه بند کاوش تجربه ی مردان در فرایند طلاق: بسترها و پیامدها دکتری 1394/12/22
فرزانه پیرو مطالعه تحلیل محتوی نگرش نسبت به زن در موسیقی رپ فارسی کارشناسی ارشد 1391/09/07
پربسا پیش اهنگ مطالعه جامعه شناختی عوامل اجتماعی مرتبط با تصویربدنی در میان توانخواهان جسمی-حرکتی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
محمد امین رشادت برساخت اجتماعی فرآیند مشارکت سیاسی زنان در افغانستان (بسوی یک نظریه ی زمینه ای) دکتری 1397/06/31
فرنگیس شنتیا بازنمایی زن در رسانه «نمونه مورد مطالعه روزنامه خبر جنوب – سال 91» کارشناسی ارشد 1392/07/09
معصومه طاهری مطالعه شیوه های حل مسئله زنان دارای همسر معتاد در شهر شیراز کارشناسی ارشد 1394/08/23
آزاده زارعیان جهرمی مطالعه ی جامعه شناختی روایت عشق در ادبیات داستانی نویسندگان معاصر زن در ایران: مطالعه ی موردی ادبیات داستانی دهه های 40 تا80 کارشناسی ارشد 1391/12/15
یوسف بیانلو بررسی رابطه بین عوامل جمعیت شناختی و شرایط بوم شناختی با نوع جرم و نرخ جرم درشهر شیراز کارشناسی ارشد 1385/02/20
احمد پارسا فاصله‌گذاری موالید و عوامل مؤثر بر آن در میان زنان شهرستان بویراحمد کارشناسی ارشد 1384/11/01
یلدا پسندیده بررسی رابطه سرمایه اجتماعی، اقتصادی و کیفیت زندگی سالمندان (مطالعه موردی: شهر مشهد) کارشناسی ارشد 1386/03/29
ارش پورنعمت بررسی رابطة سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی زنان (مطالعه موردی: زنان 18 سال به بالای شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1385/06/29
سیدمجتبی تقوی نسب بررسی عوامل داخلی موثر بر هویت قومی و هویت ملی در میان اعراب شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1386/03/22
حسین تورجیان فر بررسی رابطه عوامل اجتماعی، فرهنگی با نگرش مردان نسبت به مشارکت در برنامه های تنظیم خانواده کارشناسی ارشد 1385/11/11
مریم تیرانی شمس ابادی نابرابریهای اجتماعی – اقتصادی مرگ و میر در ایران در سال 1383 کارشناسی ارشد 1386/04/19
مینا حاجی پور بررسی نگرش طلاب حوزه و دانشجویان دانشگاه نسبت به نقش زن در اجتماع کارشناسی ارشد 1387/02/03
قربان حسینی بررسی تطبیقی باروری گروههای مذهبی کرد ساکن در مناطق روستایی شهرستانهای روانسر و گیلانغرب کارشناسی ارشد 1387/03/21
مریم حسینی بررسی زمینه های اجتماعی و روانی مرتبط با آرایش در میان دختران جوان (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه‌های شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1388/05/14
بیژن خواجه نوری بررسی رابطه‌ی مؤلفه های فرایند جهانی شدن و مشارکت اجتماعی زنان مطالعه موردی: تهران، شیراز و استهبان دکتری 1385/02/30
لیلا زندی ناوگران بررسی تعیین کننده¬های استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری در زنان متاهل 49-15 ساله شهر سنندج کارشناسی ارشد 1387/11/20
ارزو صیادی سامانی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر امنیت شغلی زنان شاغل در بیمارستانهای خصوصی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1384/09/01
محمدتقی عباسی شوازی بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش دانشجویان نسبت به معاشرت و دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج کارشناسی ارشد 1384/06/28
سیروس فخرائی تبیین جامعه شناختی تعارضات همسران در خانواده های شهر شیراز دکتری 1388/02/01
شفیعه قدرتی بررسی عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مرتبط با رضایتمندی مراجعین از خدمات تنظیم خانواده شهر شیراز کارشناسی ارشد 1387/04/22
ایمان کاظم پور بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مرتبط با نگرش زنان نسبت به نابرابری جنسیتی در جامعه (نمونه بررسی زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر یاسوج) کارشناسی ارشد 1387/11/01
میثم کایدان بدیع بررسی رابطه میان دینداری و نگرش نسبت به مدرنیته در میان دانشجویان دانشگاه شیراز و طلاب حوزه های علمیه شهر شیراز کارشناسی ارشد 1386/06/25
حمید مرادی بررسی علل و الگوهای مرگ و میر در بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) شهرستان نورآباد ممسنی از سال 1360 تا 1385 کارشناسی ارشد 1386/03/01
سمیه مودت بررسی رابطه‌ی سرمایه ی اجتماعی با سلامت روانی زنان سرپرست خانوار(مطالعه‌ی موردی: شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1386/04/17
فرشته موسوی مطالعه کیفی سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار در قصر قمشه شیراز کارشناسی ارشد
احمد نوبخت بررسی رابطه بین دینداری و جهانی شدن در میان کارکنان منطقه ویژه انرژی پارس کارشناسی ارشد 1386/06/21
صغری نیازی بررسی رابطه میان ویژگی های فرهنگی، اجتماعی دانشجویان دختر مقطع تحصیلات تکمیلی با گرایش آنها به مهاجرت به خارج از کشور (مطالعه موردی: دانشگاه شیراز و دانشگاه فردوسی مشهد) کارشناسی ارشد 1386/09/20
الهام واقفی بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش زنان نسبت به دموکراسی کارشناسی ارشد 1386/08/12
رضوان عباسی بررسی ایده آل های باروری در بین زنان 49-15 ساله (مطالعه موردی شهرستان مهر استان فارس) کارشناسی ارشد 1393/09/02
صدیقه البرزی سلطان ابادی بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط با انتخاب شیوه زایمان (سزارین و طبیعی) در میان زنان باردار شهرهای شیراز و داراب در سال 1388 کارشناسی ارشد 1388/12/15
مرضیه علامی سنجانی مطالعه عوامل اجتماعی - اقتصادی مرتبط با میزان رضایت مندی خانواده های معلولین از عملکرد آسایشگاههای معلولین شهر مشهد کارشناسی ارشد 1391/06/28
سیاوش امیری مطالعه پدیدارشناسانه تجربه زیسته بیماران مبتلا به ایدز شهرستان کرمانشاه. دکتری 1395/06/07
صدیقه طاهره اسدزاده تحلیل محتوای کیفی مفهوم معشوق از حال عاشق در موسیقی پاپ: مطالعه موردی ترانه های احسان خواجه امیری کارشناسی ارشد 1396/12/19
جواد عسکری چاوردی بررسی تاریخی فرهنگ عامه و آداب و رسوم شهرستان لامِرد فارس کارشناسی ارشد 1389/11/01
سها عظمت مطالعه رابطه عوامل اجتماعی-فرهنگی با نگرش نسبت به سقط جنین(مطالعه موردی:جوانان 18-29 ساله شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1392/08/15
زهراالسادات بنی فاطمه بررسی رابطه بین سبک زندگی بانوان جوان و مشارکت آنان در فعالیت¬های ورزشی در شهر یزد کارشناسی ارشد 1391/07/11
ترگل برنده رابطه جهانی شدن فرهنگی با نگرش مردان نسبت به خودآرایی زنان (مطالعه موردی: مردان شهر شیراز) کارشناسی ارشد
نجمه بروغنی رابطه توزیع قدرت در خانواده با رضایت از زندگی (مطالعه موردی: زنان متأهل شهر سبزوار) کارشناسی ارشد 1394/12/10
سعیده دیانت بررسی احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی( مطالعه ی موردی: زنان ساکن در محلات مجاور با پارک آزادی شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1391/12/06
قاسم ابراهیمی مطالعه عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با کیفیت زندگی ساکنان بومی منطقه پارس جنوبی (مطالعه موردی جوانان) کارشناسی ارشد 1391/10/26
لیلا اسماعیلی مطالعه عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی زناشویی زنان همسردار (مطالعه موردی زنان شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1393/06/30
مریم اسمعیلی مطالعه رابطه آموزش با سلامت مادران و نوزادان در مراکز بهداشتی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1393/03/12
معصومه قریب مطلق بررسی رابطه بین سازگاری زناشوئی و نشاط اجتماعی (مورد مطالعه : زنان متأهل شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1394/10/07
فاطمه حائری بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی مرتبط با هویت جنسیتی دختران جوان: مطالعه موردی دبیرستان‌های ناحیه دو شهر شیراز کارشناسی ارشد 1388/06/01
لیلا حسن کاوی ارزیابی عوامل مکانی- زمانی مرتبط با سرقت در شهر کنگان: مطالعه موردی سرقتهای 1389 کارشناسی ارشد 1391/07/05
صغری همت مطالعه‌ی عوامل فرهنگی، اجتماعی مرتبط بر احساس امنیت اجتماعی زنان کارشناسی ارشد 1391/07/12
حسن حسینی بررسی عوامل مرتبط با میزان هسته¬ای شدن خانواده در مناطق شهری و روستایی شهرستان شاهین-دژ کارشناسی ارشد 1389/07/27
مریم حسینی زنان و فرایند پیر شدن: تجربه زنان از تغییرات بدنی مرتبط با سن در میانسالی دکتری 1395/11/04
روح الله جلیلی بررسی عوامل موثر بر فاصله¬گذاری موالید در بین زنان استان آذربایجان¬شرقی کارشناسی ارشد 1387/07/01
احمد کلاته ساداتی تحلیل روایت انتقادی از تعامل پزشک - بیمار در بیمارستان شهید فقیهی دکتری 1393/07/20
زهرا کلباسی مطالعه روابط نسلی در سینمای ایران (با تآکید بر دهه 80) کارشناسی ارشد 1391/12/14
فرزانه کاوسی بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با هویت ملی دانش آموزان دبیرستانی در شهر اهواز کارشناسی ارشد 1388/06/23
بهناز خیری خامنه بررسی نگرش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر شیراز نسبت به ازدواج موقت کارشناسی ارشد 1388/06/31
هاجر کهن سال سالمندی موفق و عوامل اجتماعی و روانی مرتبط با آن در زنان سالمند شهر شیراز کارشناسی ارشد 1401/09/23
مینا مهدویان بررسی عوامل مرتبط با سبک زندگی جوانان در خانواده‌های معتادین و غیر معتادین شهر کرمان کارشناسی ارشد 1392/02/11
پریسا محمودی مطالعه ی عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آگاهی زنان از حقوق و تکالیف زناشویی ( مورد مطالعه: شهر کاکی استان بوشهر) کارشناسی ارشد 1397/11/16
مرضیه مردانی بررسی زمینه های اجتماعی - فرهنگی مرتبط با ساختار توزیع قدرت نمونه ی موردمطالعه زنان در شهر های ورودشت و شیراز کارشناسی ارشد 1389/11/16
الهه مردانی : بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و سازگاری زناشویی( مورد مطالعه: زنان متاهل شهر بوشهر) کارشناسی ارشد 1395/06/31
رعنا محمدتقی نژاداصفهانی زیست مجازی به مثابه ی سیاست تولید بدن: مردم نگاری فمینیستی برساخت تن زنانه در اینستاگرام ایرانی دکتری
مهری مرادخانی بررسی تاثیر جهانی شدن بر سبک های فرزندپروری والدین(مطالعه موردی شهر ایلام) کارشناسی ارشد 1391/08/28
فاطمه نادری مطالعه عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با بهداشت باروری زنان(مطالعه موردی زنان: 15-49ساله شهرستان خرم آباد) کارشناسی ارشد 1391/10/03
عبداله نجفی اصل مطالعه رابطه استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی با ارزشهای اجتماعی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بوشهر دکتری 1395/06/29
نسرین نعمتی تآثیر نوگرایی بر سبک زندگی زنان ایل قشقایی: مورد مطالعه طایفه ی فارسیمدان کارشناسی ارشد 1392/03/22
بهناز پناهی دوچرخه سواری در نظام معنایی زنان شهر اصفهان کارشناسی ارشد 1400/10/04
لیلا پرنیان مطالعه مدیریت بدن و جهانی شدن فرهنگی کارشناسی ارشد 1391/07/12
ابوالفضل راه نورد مطالعه رابطه عوامل اجتماعی-فرهنگی با نگرش جوانان شیراز نسبت به ازدواج کارشناسی ارشد 1393/09/26
طاهره رئیسی جزصالح بررسی رابطه سرمایه اجتماعی زنان و ساختار توزیع قدرت در خانواده نمونه مورد مطالعه: زنان 50-20 ساله شهر جیرفت کارشناسی ارشد 1388/06/31
فروغ رجب زاده بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با نگرش زنان نسبت به معاشرت و دوستی دختر و پسرقبل از ازدواج(مطالعه موردی: 15 تا 50 سال شهر بهبهان) کارشناسی ارشد 1390/07/06
راضیه رایان پور مطالعه جامعه شناختی عوامل مرتبط با استفاده از طب سنتی، مکمل و جایگزین در شهر شیراز کارشناسی ارشد 1395/06/31
زهرا صادقی پور بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی مرتبط بر بهداشت روان زنان شاغل در بیمارستان های شهر بندرعباس کارشناسی ارشد 1391/12/13
لیلا سالاری ارزشیابی اثر بخشی طرح تسهیلگری توسعه روستایی در راستای توانمندسازی زنان مورد مطالعه: شهرستان مرودشت کارشناسی ارشد 1388/06/30
محمدجواد سمیعی بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با کیفیت سلامت روانی سالمندان(مطالعه موردی سالمندان مقیم شهر قم) کارشناسی ارشد 1389/06/23
مرضیه سپهری منش مدیریت خانواده در نظام معنایی زنان عضو هیأت علمی دانشگاه کارشناسی ارشد 1391/07/12
نجمه شهبازی بازسازی معنایی تن فروشی (مطالعه موردی زنان مراجعه کننده D.I.C خانه خورشید تهران) کارشناسی ارشد 1393/11/27
علی شریفی فهم در‌هم‌تنیدگی‌های جنسیت و نابرابری در مهاجرت‌های بین‌المللی زنان: مورد زنان مهاجر ایرانی ساکن کشورهای توسعه‌یافته‌ی غربی دکتری
زهره شایسته فرد تحلیل جامعه¬شناختی نقش زنان ایرانی در کنش¬های توسعه¬ای؛ با تأکید بر فعالیت¬های آموزشی از انقلاب مشروطه تا پایان دوره قاجاریه (1304- 1285) خورشیدی کارشناسی ارشد 1401/06/07
مریم سروش ارزانی مقایسه بین نسلی ترکیب سرمایه ها و فرصتهای زندگی زنان و بازنمایی آن در سبک زندگی (نمونه مورد مطالعه زنان 39-25 سال شیراز و استهبان) دکتری 1390/08/18
مهرانگیز ستوده مردم‌نگاری انتقادی از سلطه نمادین علیه زنان در شهردهدشت دکتری 1399/03/10
آزاده تشکری مطالعه رابطه باروری و بهزیستی زنان (مطالعه موردی زنان متاهل شهر ساری) کارشناسی ارشد 1391/07/05
بهاره تذکر مطالعه رابطه شبکه های اجتماعی آنلاین و روابط خویشاوندی در شهر شیراز کارشناسی ارشد
نسیبه زنجری مطالعه ی تعیین کننده های اجتماعی-روانشناختی سبک زندگی ارتقاء دهنده ی سلامت سالمندان کارشناسی ارشد 1390/06/30
مینا زردشت مطالعه جامعه شناختی عوامل مرتبط با نگرش زوجین نسبت به استفاده از رحم جایگزین در شهر شیراز دکتری
فیروزه زارع قشلاقی بررسی تطبیقی تأثیر مبانی معرفت شناسی بر نظریه های موجود در رابطه با مسائل زنان. کارشناسی ارشد 1391/09/28
نوشین زارعی مطالعه بین نسلی عادات غذایی در میان زنان شهر شیراز کارشناسی ارشد 1392/06/16
فاطمه زارع بررسی رابطه جهانی شدن فرهنگ و سبک زندگی زنان(مورد مطالعه: زنان متأهل شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1400/05/04
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحولات خانواده و نظریه های آن 230244581 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1100 الی 1300) (0000 - 0000) ترم اول 1400
آسیب شناسی خانواده 230244791 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1400
جامعه شناسی خانواده 230244171 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
جامعه شناسی جنسیت 230244651 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
جامعه شناسی زنان 230231741 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0930 الی 1100) 1400/10/27 (0800 - 1000) ترم اول 1400
جامعه شناسی خانواده 230231641 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/12 (1200 - 1400) ترم دوم 1399
جامعه شناسی زنان 230231741 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 0930) 1400/04/21 (1400 - 1600) ترم دوم 1399
جامعه شناسی زنان 230275161 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم دوم 1399
جامعه شناسی زنان 230231741 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0930 الی 1100) (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 9 نتیجه
از 1