اعضای هیات علمی

حليمه عنايت

change-logo

حليمه عنايت    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحولات خانواده و نظريه هاي آن 230244581 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1100 الی 1300) (0000 - 0000) ترم اول 1140
آسيب شناسي خانواده 230244791 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
جامعه شناسي خانواده 230244171 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
جامعه شناسي جنسيت 230244651 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
جامعه شناسي زنان 230231741 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0930 الی 1100) 1400/10/27 (0800 - 1000) ترم اول 1140
جامعه شناسي خانواده 230231641 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/12 (1200 - 1400) 13992
جامعه شناسي زنان 230231741 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 0930) 1400/04/21 (1400 - 1600) 13992
جامعه شناسي زنان 230275161 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13992
جامعه شناسي زنان 230231741 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0930 الی 1100) (0000 - 0000) 13991
نمایش 9 نتیجه
از 1