اعضای هیات علمی

ابراهیم رستگار

ابراهیم رستگار

ابراهیم رستگار    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هاشنبه از ساعت 13 تا 14

دوشنبه از ساعت 10 تا 11

چهارشنبه شنبه از ساعت 10 تا 11

 

لینک اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/erastegar


نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سعید میری پالنگری تحلیل مکانی - فضایی جرم در نواحی روستایی مطالعه موردی: شهرستان ارسنجان کارشناسی ارشد
زهرا نجارزاده ارزیابی تاثیر منابع آب بر پایداری مناطق روستایی مورد: شهرستان حاجی آباد(استان هرمزگان) کارشناسی ارشد
ارزو سپهرروشن بررسی رابطه تعلق مکانی و رفتارهای مشارکتی روستاییان (مطالعه موردی: دهستان مشایخ، شهرستان ممسنی) کارشناسی ارشد
مريم نوشيدني بررسي اثرات جهاني‌شدن بر توزيع درآمد در کشورهاي منتخب OIC و مقايسه آن با کشورهاي منتخب ‌ OECD کارشناسی ارشد 1398/06/31
غزل سرکوهي تعيين عوامل بازدارنده و سوق دهنده تقلب کارکنان به روش تحليل ميدان نيرو ( مورد مطالعه: شرکت داروسازي شيراز سرم) کارشناسی ارشد 1399/10/04
عبدالله شاحسني تبيين جامعه شناختي تمايل به رفتار جمعي در بين جوانان استان فارس دکتری 1400/06/31
ارتا دخت مختاري تبيين جامعه‌شناختي سبک زندگي سالمندي و قبل از سالمندي (مورد مطالعه: کانون جهانديدگان شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1400/06/31
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دیدگاه ها و نظریه های برنامه ریزی و توسعه روستایی 230541101 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/25 (1000 - 1200) ترم اول 1400
روش ها و فنون توسعه مشارکتی و تسهیل گری روستایی 230542301 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1500) 1400/10/22 (0800 - 1000) ترم اول 1400
توسعه روستایی مشارکتی 230532281 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/22 (1400 - 1600) ترم اول 1400
محیط زیست و حقوق آن 230532141 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1500) 1400/10/27 (1000 - 1200) ترم اول 1400
مخاطرات نواحی روستایی 230532271 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1500) 1400/10/20 (1600 - 1800) ترم اول 1400
دانش بومی در توسعه روستایی 230532251 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/29 (0800 - 1000) ترم اول 1400
فلسفه علم جغرافیا 230532101 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/29 (1000 - 1200) ترم اول 1400
مدیریت توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی 230542201 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/22 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
جغرافیای فرهنگی 230533340 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/13 (1400 - 1600) ترم دوم 1399
توسعه اقتصادی روستایی 230532231 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/17 (0800 - 1000) ترم دوم 1399
کارآفرینی روستایی 230532241 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/19 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
جغرافیای روستایی 230532071 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/19 (1400 - 1600) ترم دوم 1399
توسعه پایدار روستایی 230533721 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/15 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
دیدگاه ها و نظریه های برنامه ریزی و توسعه روستایی 230541101 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/13 (1000 - 1200) ترم اول 1399
توسعه روستایی مشارکتی 230532281 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1500) 1399/10/22 (1000 - 1200) ترم اول 1399
مخاطرات نواحی روستایی 230532271 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/15 (1400 - 1600) ترم اول 1399
دانش بومی در توسعه روستایی 230532251 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/18 (1400 - 1600) ترم اول 1399
فلسفه علم جغرافیا 230532101 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/20 (0800 - 1000) ترم اول 1399
جغرافیای روستایی ایران 230533631 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/21 (0800 - 1000) ترم اول 1399
نمایش 19 نتیجه
از 1