اعضای هیات علمی

غلامحسين مهدوي

change-logo

غلامحسين مهدوي    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تئوري حسابداري 1 230441021 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
حسابداري دولتي پيشرفته 230441081 3 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
استانداردهاي حسابداري و حسابرسي بخش عمومي 230472241 3 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0930 الی 1230) (0000 - 0000) 13992
حسابرسي پيشرفته 230441101 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1230) (0000 - 0000) 13992
تئوري حسابداري 1 230441021 3 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
حسابداري دولتي پيشرفته 230441081 3 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 6 نتیجه
از 1