اعضای هیات علمی

علی گلی

علی گلی

علی گلی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/goli

کتب



مقالات



همایش ها



طرح های بنیادی




نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
میلاد زارعی پیش بینی الگوی فضایی، مخاطرات و محدودیت های توسعه فیزیکی شهرستان شیراز با استفاده از مدل اتوماسیون سلولی. کارشناسی ارشد 1397/06/27
مجید عبدالهی بررسی کیفیت زندگی زنان مطلقه در شهر شیراز کارشناسی ارشد 1392/12/10
روح الله امینی سنجش میزان احساس امنیت شهروندان و تفاوت‌های منطقه‌ای آن، موردمطالعه: مناطق 15 گانه شهر اصفهان کارشناسی ارشد 1397/06/20
فریده بزنی بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی کارکنان شهرداری شهر محمدشهر کرج کارشناسی ارشد 1390/07/04
الهه دارابی تحلیل فضایی آمار تصادفات و مرگ و میر ناشی از تصادفات (درون و برون شهری) شهرستان های ایران در دوره 1389-1385 کارشناسی ارشد 1392/06/27
سعیده دیانت بررسی احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی( مطالعه ی موردی: زنان ساکن در محلات مجاور با پارک آزادی شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1391/12/06
یاسر درزاده بررسی تغییرات زمانی- مکانی ازدواج و طلاق کودک‌همسران در شهرستان‌های ایران (مطالعه موردی: دادههای 1395 - 1400 سازمان ثبت احوال کشور) کارشناسی ارشد 1402/08/17
الهام اسلامی شناسایی مسیرهای جمع آوری پسماند جامد در مناطق شهری : مطالعه موردی منطقه ? شهرداری شیراز کارشناسی ارشد 1396/06/28
فائزه فولادی دورهونی ارزیابی اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی محور بروجن - لردگان (جاده 55 کشوری) بر زندگی ساکنان روستای دوراهان کارشناسی ارشد 1401/06/29
ام البنین گلوی تاب‌آوری عمومی در برابر مخاطرات زیست‌محیطی (مورد مطالعه بادهای 120 روزه‌ در شهرستان‌هامون) کارشناسی ارشد 1398/03/11
حسن حقی چچکلو تهدیدات ناشی از خزش شهری بر زیرساخت‌ها و مراکز ثقل با کارکرد منطقه‌ای مطالعه موردی: سیلوی اکبرآباد شهر شیراز کارشناسی ارشد
لیلا حسن کاوی ارزیابی عوامل مکانی- زمانی مرتبط با سرقت در شهر کنگان: مطالعه موردی سرقتهای 1389 کارشناسی ارشد 1391/07/05
پریسا حیدری بررسی توزیع فضایی مرگ و میر کودکان 59-1 ماهه و تاثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی و جمعیتی بر آن ( مطاله موردی استان فارس88-1383) کارشناسی ارشد 1390/11/15
فرزانه حسین پور شناسایی الگوی فضایی توسعه‌یافتگی شهرستان‌های کشور با استفاده از تحلیل گروه‌بندی فضایی کارشناسی ارشد 1394/06/30
حلیمه حسینی بررسی الگوی فضایی علل مهاجرت و تفاوتهای منطقه ای آن در ایران : مطالعه موردی مهاجرین در سرشماری 1390 کارشناسی ارشد 1393/07/29
رامین ایران نژاد مقایسه پیامدهای اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی خشک شدن دریاچه ارومیه در سکونتگاه های روستایی غرب و شرق پیرامون دریاچه کارشناسی ارشد 1394/07/05
نجمه جمشیدی دولت ابادی تحلیل فضایی سهم خدمات فرهنگی و تفریحی در سبد هزینه – درآمد خانوار (مطالعه موردی داده های هزینه – درآمد خانوار ????-????) کارشناسی ارشد
زهرا جمشیدی شناخت شاخص‌های تاب‌آوری در برابر مخاطرات طبیعی و میزان دسترسی به آن¬ها در نهادهای مرتبط با مدیریت بحران در کلان‌شهر شیراز کارشناسی ارشد 1395/12/17
ملیحه جاودانی سنجش تاثیر کیفیت زندگی ( عینی و ذهنی) بر هویت مکانی ساکنین شهرهای جدید ( مطالعه موردی: شهروندان شهر جدید پرند) کارشناسی ارشد 1395/03/18
فاطمه کشاورز بررسی مزیت های گردشگری منطقه ای با تاکید بر گردشگری پزشکی (مطالعه موردی: شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1397/06/31
آسیه خادمیان بررسی تاثیر عوامل اقتصادی اجتماعی بر میزان شیوع بیماریهای شغلی در کارگران شهر شیراز کارشناسی ارشد 1393/06/31
زهرا خفته سنجش رفتارهای زیست‌محیطی و درک بحران آب در بین شهروندان؛ مورد مطالعه مناطق یازده‌گانه شهر شیراز کارشناسی ارشد 1398/06/31
تورج خسروی بلوکهلو سنجش عوامل موثر بر پایداری اجتماعی-فرهنگی در شهرهای معدنی (مورد مطالعه: شهر فراشبند) کارشناسی ارشد 1397/11/02
سجاد مرعی بررسی تفاوتهای منطقه ای در مرگ و میر ناشی از کرونا در استانهای ایران با رویکرد تحلیل اسنادی. کارشناسی ارشد 1401/11/15
درنا مهرکی عوامل موثر بر کیفیت زندگی شغلی پرستاران، مطالعه موردی پرستاران بیمارستان های شیراز کارشناسی ارشد 1390/06/30
محمود میرزاده تحلیل فضایی دسترسی سکونتگاه‌های روستایی استان فارس به خدمات بهداشت عمومی کارشناسی ارشد 1396/12/20
سودابه محمدی مقدم بررسی توزیع فضایی تحولات سن در اولین ازدواج در ایران و عوامل موثر بر آن طی سرشماری های 1395_1385. کارشناسی ارشد 1401/06/30
مریم مرادی ارزیابی آسیب پذیری سکونتگاههای انسانی ناشی از فرونشست زمین در دشتهای منتخب استان فارس کارشناسی ارشد 1395/10/15
مجتبی نوروزی جهان اباد بررسی درک زیست محیطی جامعه میزبان گردشگری از مخاطرات زیست محیطی ناشی از حضور گردشگران (مطالعه موردی: دهستان بکش یک شهرستان نورآباد ممسنی) کارشناسی ارشد 1398/06/31
آمنه پورزمان بررسی کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار و عوامل موثر بر آن؛ مطالعه موردی، زنان سرپرست خانوار در سرشماری 1385 کارشناسی ارشد 1392/06/31
پگاه رحیمی نیازها و مشکلات سالمندان در فضاهای عمومی شهری: مطالعه موردی منطقه یک شهرداری شیراز کارشناسی ارشد 1398/04/12
فاطمه رشیدی ارزیابی(تحلیل)عمر از دست رفته متوفیان ناشی از حوادث رانندگی، مطالعه موردی: تصادفات شهرستان های استان فارس در سال 1390 کارشناسی ارشد 1391/12/16
محبوبه رضائی دهنوی شناسایی علل مراجعه به پزشکی قانونی و عوامل اجتماعی موثر بر آن با رویکرد تحلیل اکتشافات داده: مطالعه موردی مراجعین به پزشکی قانونی شیراز سال های 1389 و شش ماهه اول 1390 کارشناسی ارشد 1391/07/11
محمد صابری منش تحلیل فضایی زیست‌پذیری اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد کارشناسی ارشد 1400/11/15
الهام صادقی جدیدی ارزیابی آسیب‌پذیری مساکن روستایی در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران( مطالعه موردی: مساکن روستایی استان فارس در سرشماری 1390) کارشناسی ارشد 1394/06/29
راضیه صالحی فر بررسی عوامل اقتصادی ـ اجتماعی، جمعیتی و مکانی مؤثر بر سن اولین ازدواج و تغییرات ان طی سه دوره سرشماری 1365، 1375 و 1385 کارشناسی ارشد 1391/07/11
زهرا سلمانی بررسی افتراق مکانی باروری در سطح شهرستان های ایران کارشناسی ارشد 1392/06/27
زهره ثواب بررسی تغییرات مکانی- زمانی هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در سالهای ????-????و برآورد آن در برنامه هفتم توسعه ایران براساس داده های هزینه درآمد خانوار کارشناسی ارشد
باران سراج الدین قاید تأثیر عوامل کالبدی و اجتماعی بر میزان احساس امنیت زنان18 ساله و بالاتر در فضاهای عمومی کلانشهر شیراز کارشناسی ارشد 1402/12/02
زهرا شوشتریان بررسی عوامل مرتبط با انتخاب شهرهای جدید برای سکونت: مورد مطالعه شهر جدید صدرا کارشناسی ارشد 1402/09/21
ندا سلطانی تأثیردانش زیست‌محیطی بر رفتار زیست‌محیطی زنان در مواجهه با پدیده ‌گردوغبار: مطالعه موردی شهرهای جنوب غرب استان خوزستان کارشناسی ارشد 1398/06/31
پروانه تابع بردبار مطالعه تفاوت های منطقه ای در رابطه با ازدواج زودهنگام دختران کمتر از 18 سال، (مطالعه موردی دختران ازدواج کرده کمتر از 18 سال در نمونه شماری سرشماری 1390) کارشناسی ارشد 1393/08/18
فاطمه تنها بررسی روند مهاجرت های بین استانی در سه اول اول انقلاب(1385-1365) و برآورد مهاجرت های احتمالی تا سال 1405 کارشناسی ارشد 1389/11/02
رضا تیموری ازاد تحلیل الگوهای مکانی-زمانی و علل موثر شیوع اپیدمی کووید-19 در مقیاس جهانی، براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل کارشناسی ارشد 1401/11/15
علیرضا احمدیان بررسی روابط بین متغیرهای فضایی در یک پهنه شهری با استفاده از مدل GWR محدوده مورد مطالعه منطقه 7 شهرداری تهران کارشناسی ارشد 1388/11/26
محسن سالاری راییز ارزیابی میزان اسیب پذیری بافت شهری ناشی از زلزله نمونه موردی منطقه 7 شهر شیراز کارشناسی ارشد 1389/12/01
مرتضی مبارک بخشایش تبیین جامعه شناختی احساس مطبوعیت اجتماعی و ثبات سکونتی در سکونتگاههای غیررسمی شهر تبریز دکتری 1401/11/15
ارتا دخت مختاری تبیین جامعه‌شناختی سبک زندگی سالمندی و قبل از آن (کانون جهاندیدگان شهر شیراز به عنوان مورد مطالعه) کارشناسی ارشد 1400/06/31
فرزانه عفیفیان مکان یابی ارائه خدمات کتابخانه های عمومی با سیستم اطلاعات جغرافیایی:مطالعه موردی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1390/11/17
شکوفه احمدی سیماب بهینه سازی مسیر حمل و نقل وسایل نقلیه کارخانه ی زمزم مشهد کارشناسی ارشد 1393/06/26
علی احمدپور مطالعه رابطه رسانه ها و مخاطره های درک شده با رفتارهای زیست محیطی روستا نشینان ( مورد مطاله : روستا های شهرستان بستک ) کارشناسی ارشد 1396/12/07
سیده شبنم ال رسول دهکردی فاصله گذاری موالید در میان زنان 49-15 ساله ایران در سرشماری 1390 کارشناسی ارشد 1393/09/01
سحر علی پور تجزیه و تحلیل فضایی اپیدمیولوژی علل مرگ و میر در سالهای 85 تا 90 : نمونه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد کارشناسی ارشد 1394/06/29
علی عربی کاوش فرآیندهای اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان شهر کرج (به سوی یک نظریه زمینه‌ای) دکتری 1395/07/25
طاهره عربی بررسی رابطه ویژگیهای اقتصادی - اجتماعی جوانان شهر تهران با سبک زندگی فرهنگی آنان کارشناسی ارشد 1398/11/30
سجاد عسکری تحلیل مکانی-زمانی رخ داد سوانح ترافیکی با تاکید بر نقش مؤلفه های کالبدی شهر؛ نمونه مطالعاتی: کلانشهر شیراز کارشناسی ارشد 1393/12/03
نفیسه آزادی مطالعه رابطه سواد سلامت جنسی و رفتارهای باروری در بین زنان متاهل واقع در سن باروری در شهر شیراز کارشناسی ارشد
هانیه براتی بررسی عوامل مرتبط با توالی به رتبه های تولد دو فرزند و بالاتر در بین زنان 49-15 سال شهر دهدشت کارشناسی ارشد 1402/06/21
زینب بیگی زاده برآورد مهاجرپذیری و مهاجرفرستی نقاط شهری ایران بر اساس مدل رتبه -اندازه و مدل جاذبه کارشناسی ارشد 1390/06/28
بنت الهدی بیژنی ارزیابی شبیه سازی تغییرات کالبدی منطقه ساحلی نوشهر و چالوس با استفاده از تکنیک RS و GIS و انطباق آن با اصول مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کارشناسی ارشد 1390/11/09
محمدرضا برومندزاده اثر زمان بندی موالید و سطح تعدیل شده باروری ( تمپو و کوانتوم باروری در ایران) کارشناسی ارشد 1391/11/30
مرضیه چیت ساز چالش‌های سلامت زنان در مناطق سیل‌زده در نظام معنایی زنان امدادگر (مورد مطالعه جمعیت هلال احمر استان فارس) کارشناسی ارشد 1401/04/22
فرناز دست رس بررسی رابطه میان سبک زندگی و رفتار زیست محیطی شهروندان شهر شیراز کارشناسی ارشد 1397/06/20
قدیر درخشی تحلیل جامعه‌شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با بی‌نظمی اجتماعی با تاکید بر زباله‌ریزی (مطالعه موردی: شهروندان حریم شهر یاسوج). کارشناسی ارشد 1401/11/15
صبا عبادت دوست مطالعه عوامل اقتصادی-اجتماعی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان(مطالعه موردی- زنان شهر همدان) کارشناسی ارشد 1392/07/10
ابوطالب ارمودی کاوشی در فهم تجربه کشاورزان غرب شهر اصفهان از بحران خشکسالی رودخانه زاینده رود:به سوی یک نظریه زمینه ای دکتری
یوسف اسمعیلی ایوکی مناسب سازی خطوط و ایستگاه های اتوبوسرانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA)، نمونه موردی: شهر شیراز کارشناسی ارشد 1390/06/30
زهرا فریدیان سروستانی مکان یابی مدارس بر اساس الگوی توزیع جمعیت دانش آموزی (مطالعه موردی: مدارس دخترانه منطقه چهار شهرداری شهر شیراز. کارشناسی ارشد 1397/10/24
حیدر فتح زاده قریبه توانمندسازی حاشیه نشینان(مطالعه موردی حاشیه نشینان محله سیلاب، حیدرآباد و یانوق دره) شهر تبریز دکتری 1395/01/31
فریبا فیروزتادوانی تاب آوری اجتماعی در برابر مخاطرات زیست محیطی و اقتصادی با تاکید بر خشکسالی: مطالعه موردی بخش خفر شهرستان جهرم کارشناسی ارشد 1396/06/26
زهرا قاسمی بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانی مؤثر بر امید به آینده در میان فعالین تعاونی‌های خدمات بهداشتی درمانی استان فارس کارشناسی ارشد
فریبا غیاثی بررسی رابطه توسعه اقتصادی-اجتماعی و علل مرگ و میر در شهرستان های ایران در سال 1385 کارشناسی ارشد 1392/10/25
مینا قیاسی منظر خشک(باز زنده سازی رودخانه خشک شیرازبا رویکرد اکولوژیک) کارشناسی ارشد 1398/09/06
بهزاد حکیمی نیا آینده‌پژوهی فرهنگ زیست محیطی ایران (مورد مطالعه: شهر اصفهان) دکتری
سبحان حسن پور بررسی تغییرات توسعه اجتماعی شهرستان های ایران، در سرشماری های 1385 و 1395 به روش تاکسونومی عددی کارشناسی ارشد 1402/06/18
سیدهمایون هاشمی مطالعه بین نسلی ارزش¬های خانوادگی و عوامل مرتبط با آن:نمونه مورد مطالعه زنان شهر گچساران دکتری
روح الله جلیلی بررسی عوامل موثر بر فاصله¬گذاری موالید در بین زنان استان آذربایجان¬شرقی کارشناسی ارشد 1387/07/01
افشان جوادی مطالعه سطح، روند و تفاوت‌های مرگ و میر کودکان زیر یک سال استان فارس در سال‎های 1380 تا 1390 کارشناسی ارشد 1392/06/13
رقیه کریمی بررسی رابطه توسعه اقتصادی- اجتماعی و میزان طلاق در شهرستان های ایران در سال 1385 کارشناسی ارشد 1392/10/24
زهرا کاظمی بررسی رفاه ذهنی و رابطه آن با عوامل اجتماعی و مکانی (مورد مطالعه: ساکنان 18 سال و بالاتر کلان‌شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1402/12/02
ابراهیم کوهی مطالعه چند سطحی شیوع معلولیت در ایران کارشناسی ارشد 1392/06/23
حکیمه مجیدی آمایش منطقه‌ای جاذبه‌های گردشگری روستایی با تأکید بر توان‌های اکوتوریسم استان کهکیلویه و بویراحمد کارشناسی ارشد 1395/12/17
سیده هانیه ملک پور تحلیل و پیش بینی رشد شهر با استفاده از مدل SLEUTH (نمونه موردی شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1396/12/19
مهدی مقدسی مطالعه تطبیقی بافت فیزیکی و ساخت اجتماعی شهر شیراز از آغاز حکومت زندیه تا پایان حکومت پهلوی کارشناسی ارشد 1395/11/25
محمدعلی محمدحسن شیرازی برنامه ریزی توسعه گردشگری مناطق کویری با تاکید بر منطقه شهری یزد کارشناسی ارشد 1398/02/14
نگار نسیم افزا برساخت اجتماعی فاجعه طبیعی در شهر شیراز (مورد مطالعه: وقوع سیل در محله سعدی شیراز در سال 98) دکتری 1401/11/02
محمد نعمتی بررسی عوامل مرتبط با نگرش دانش آموزان پسر دبیرستانی نسبت به رفتار بزهکارانه در شهر شیراز کارشناسی ارشد 1392/03/29
مهسا نوری کوچی بررسی ایده آل های ازدواج در بین جوانان 18 تا 30 ساله ساکن شهر شیراز و عوامل مرتبط با آن کارشناسی ارشد 1393/12/19
محسن رییسی بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر سبک زندگی مهاجرین و غیر مهاجرین شهر قائمیه کارشناسی ارشد 1390/07/05
فاطمه رحمتی مطالعه رابطه رضایت زناشویی و مؤلفه های بهداشت باروری در بین زنان ساکن محلات حاشیه نشین شهر بندرعباس کارشناسی ارشد 1401/11/15
فروغ رجب زاده بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با نگرش زنان نسبت به معاشرت و دوستی دختر و پسرقبل از ازدواج(مطالعه موردی: 15 تا 50 سال شهر بهبهان) کارشناسی ارشد 1390/07/06
شیوا رستگاری بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مرتبط بر اقدام به طلاق زوجین مراجعه کننده به دادگاه های خانوداه سنندج و پاوه کارشناسی ارشد 1390/12/23
علی روحانی کاوش فرایندهای اجتماعی چگونگی شکل‌گیری عواطف نسبت به مهاجرین افغان مقیم شهر شیراز، ارائه یک نظریه زمینه‌ای دکتری 1394/07/29
مرضیه سقایت مطالعه نقش وجوه ارسالی مهاجران بین المللی در توسعه منطقه ای لارستان کارشناسی ارشد 1395/04/09
شهریار شهسواری بررسی شیوع سقط جنین و عوامل مرتبط بر آن کارشناسی ارشد 1390/12/23
علیرضا شمس اسفندابادی ارائه مدل تحلیلی با رویکرد عامل-مبنا(ABM) جهت پیش بینی و تصمیم سازی کاربری زمینهای شهری-نمونه موردی ناحیه3منطقه5شهرداری تهران کارشناسی ارشد 1390/06/30
الهام شیردل بررسی تاثیر شبکه اجتماعی بر عاطفه اجتماعی جوانان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1390/06/29
نرجس شیری بررسی مقایسه ای عوامل مرتبط با جامعه پذیری فرزندان خانواده های گسسته و پیوسته (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1396/05/03
آزاده تشکری مطالعه رابطه باروری و بهزیستی زنان (مطالعه موردی زنان متاهل شهر ساری) کارشناسی ارشد 1391/07/05
الهام زارعی تحلیل فضایی الگوی نابرابری در دسترسی به امکانات فرهنگی در مناطق شهرداری شهر شیراز کارشناسی ارشد 1395/03/16
اسماء زارع مطالعه الگوی فضایی شیوع ازدواج در بین زنان کمتر از 20 سال و فرزندآوری آنان کارشناسی ارشد 1392/06/27
نازنین زارع ارزیابی و مدلسازی تاب آوری شهری در برابر سیل و راهکارهایی برای افزایش تاب آوری: مطالعه موردی کلان شهر شیراز دکتری 1397/06/25
ابراهیم زرگری مرندی بازتعریف معیارهای فرسودگی با رویکرد پایداری و پهنه بندی فرسودگی با تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای فازی کارشناسی ارشد 1391/06/26
مریم زرین پگاه بررسی رابطه عوامل اجتماعی– فرهنگی با نگرش مردان نسبت به عقیم سازی مردان(وازکتومی) مطالعه موردی: دانشجویان و طلاب متاهل شهر قم کارشناسی ارشد 1389/06/31
نازنین تقی زاده تحلیل توزیع فضایی کتابخانه های عمومی استان فارس و سطح بندی آنها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) کارشناسی ارشد 1397/03/02
پگاه حکیم زاده طراحی منظر کشاورزی محلة دست خضر شیراز کارشناسی ارشد 1399/11/30
آرمان خواجه برج سفیدی شبیه سازی گسترش شهریبا استفاده از روش اتوماتای سلولی- نمونه موردی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1387/11/30
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی پدافند غیر عامل 230231521 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/23 (1200 - 1400) ترم اول 1400
سیستم اطلاعات جغرافیایی 230245311 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1400
محیط شناسی انسانی 230231391 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/25 (1400 - 1600) ترم اول 1400
مدل های کمی توسعه منطقه ای 230245431 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای 230245321 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
بررسی داده هابابرنامه های رایانه ای 230244901 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم دوم 1399
برنامه ریزی حمل و نقل منطقه ای 230245421 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم دوم 1399
کارگاه برنامه ریزی نواحی روستایی 230245451 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم دوم 1399
جغرافیای انسانی ایران 230231401 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 9 نتیجه
از 1