اعضای هیات علمی

جهانگير جهانگيري

جهانگير جهانگيري

جهانگير جهانگيري    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضوان عباسي بررسي ايده آل هاي باروري در بين زنان 49-15 ساله (مطالعه موردي شهرستان مهر استان فارس) کارشناسی ارشد 1393/09/02
هادي عبدي طالب بيگي تجزيه و تحليل ابعاد فراکتال بر بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/07/06
علي عابدي قهي برآورد تمايل به پرداخت براي بيمه ي درماني تکميلي با استفاده از الگوي پوياي زندگي تقاضا: مطالعه ي موردي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1392/06/31
فاطمه ابوترابي زارچي بررسي عوامل فرهنگي، اجتماعي و روانشناختي مرتبط با فرهنگ سياسي دانشجويان کارشناسی ارشد 1389/11/27
حسين افراسيابي مطالعه نقش مدارا در انسجام اجتماعي(مطالعه موردي خانواده هاي شهر شيراز) دکتری 1389/11/01
هاشم آقابيگ پوري بررسي تاثير بعد فرهنگي جهاني شدن بر هويت قومي (مطالعه موردي: شهرستان بوکان) کارشناسی ارشد 1387/06/31
زهرا آقاجاني فرآيند هويت‌يابي زنان در جريان تجربة طلاق (مطالعه موردي زنان تحصيلکرده علوم اجتماعي دانشگاه¬هاي تهران) دکتری 1396/06/29
وزير احمدي بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي و جمعيتي مؤثر بر ميزان رضايت مندي از مهاجرت مطالعه موردي شهر جوانرود (استان کرمانشاه کارشناسی ارشد 1389/09/01
جلال اکبري قوروقچي بررسي عملكرد و ساختار سرمايه شركت هاي خانوادگي و غيرخانوادگي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/10/26
قاسم عليزاده نصرآبادعليا بررسي رابطه ي ميان سرمايه اجتماعي و مداراي سياسي در بين دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1393/12/02
محمدحسين امانت بررسي و تحليل قدرت و تجلي آن در زبان داستان‌هاي بلند عاميانه‌ي منثور فارسي دکتری 1399/04/31
گلاب شاه اماني بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي مرتبط با هويت اجتماعي جوانان، مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه کابل کارشناسی ارشد 1391/04/21
امينه اموزگار تبيين جامعه شناختي مداراي اجتماعي نزد دانشجويان دانشگاه خليج فارس بوشهر کارشناسی ارشد 1397/06/31
سارا اسدالهي بررسي تاثير کاربرد اينترنت بر هويت ملي دانشجويان مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1388/06/30
سارا اسدپور بررسي مفهوم عقلانيت در گفتمان هاي شكل گرفته در نظام تعليم و تربيت ايران بعد از انقلاب 1357 تا كنون دکتری 1394/08/27
مجتبي بخشنده بررسي نقش بافتهاي نو و فرسوده شهري در ايجاد خرده فرهنگ انحرافي جوانان: مطالعه موردي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1387/06/01
علي بندرريگي زاده بررسي مقايسه اي تحليل گفتماني سياست خارجي اوباماي نامزد رياست جمهوري و اوباماي رييس جمهور در قبال خاورميانه کارشناسی ارشد 1391/12/13
علي بندرريگي زاده واکاوي مفهوم عدالت در انديشه ژيل دولوز و ژاک دريدا: پژوهشي درون‌گفتماني با ابتناء بر برداشت از مفهوم انسان دکتری 1398/06/31
مرضيه برزين بازنمايي زن در ادبيات مقاومت و عامه‌پسند (مطالعه موردي کتاب‌هاي دا و همخونه) کارشناسی ارشد 1394/12/05
فريده بزني بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي شغلي كاركنان شهرداري شهر محمدشهر كرج کارشناسی ارشد 1390/07/04
داريوش بوستاني بررسي تاثير طبقه اجتماعي بر فرهنگ سياسي (مطالعه موردي: افراد بيست سال به بالا شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1379/07/01
مهرنوش چنگيزي بررسي عوامل مرتبط با پايبندي به 0ارز شهاي ازدواج مطالعه موردي مادران و دختران شهر شيراز کارشناسی ارشد 1391/12/16
منيره چترائي \tمطالعه نقش هوش اجتماعي بر انسجام اجتماعي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور نجف آباد) کارشناسی ارشد 1392/12/11
الهه چيت سازي بررسي توزيع قدرت در روابط خانوادگي و بازنمايي آن در قصه هاي عاميانه و داستان هاي کوتاه معاصر فارس دکتری 1398/06/31
الهه دارابي تحليل فضايي آمار تصادفات و مرگ و مير ناشي از تصادفات (درون و برون شهري) شهرستان هاي ايران در دوره 1389-1385 کارشناسی ارشد 1392/06/27
فرشته دهقاني بررسي رابطه ي بين سبک زندگي و نگرش نسبت به مرگ در بين ميانسالان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1394/06/28
رودابه دهقاني مطالعه رابطه بين تصور از بدن و اختلالات خوردن؛ مورد مطالعه دختران و زنان سنين 15 تا 29 ساله در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1394/06/28
معصومه دلفان عوامل اجتماعي - اقتصادي موثر بر رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان در دبيرستان‌هاي دخترانه شهر خرم آباد (سال‌ تحصيلي 88-89) کارشناسی ارشد 1389/11/26
فريبا ابراهيمي بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت سياسي در بين دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1394/09/01
ميترا ابراهيمي بررسي عوامل اجتماعي- جمعيت شناختي مرتبط با نگرش دختران به رفتار بزهکارانه در شهر گرگان کارشناسی ارشد 1390/05/08
عرفان ابراهيمي حدود اختيارات دولت در مکتب نئومارکسيسم و نئوليبراليسم کارشناسی ارشد 1390/04/07
ميلاد فهيمي ارزيابي ريسک زنجيره تأمين در صنعت لوازم خانگي تهران با استفاده از رويکرد تلفيقي دلفي، دي اي ان پي و ويکور کارشناسی ارشد 1393/06/30
ميلاد فيضي تعيين كننده هاي باروري زير حد جايگزين زنان کرد (نمونه موردي زنان 49-15 ساله شهرسنندج) کارشناسی ارشد 1393/12/18
حسن فخري زاده چنارسوخته بررسي عوامل مرتبط با سازگاري مهاجرين افغاني: مطالعه موردي شهرك گلشهر مشهد کارشناسی ارشد 1390/04/05
محمدجعفر فلامک فرد بازشناسي فضاهاي عمومي براساس شاخص هاي مکان سوم (نمونه موردي خيابان هاي ستارخان ومعالي آباد شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1390/11/15
نجمه فرخنده نوروزاني ارزيابي تاثيرات اجتماعي ابرپروژه هاي شهري، نمونه موردي: پروژه بين الحرمين کارشناسی ارشد 1394/12/01
عليرضا فرخي تحليل گفتمان برنامه هاي فرهنگي دولت نهم و دهم دکتری 1398/06/27
حيدر فتح زاده قريبه توانمندسازي حاشيه نشينان(مطالعه موردي حاشيه نشينان محله سيلاب، حيدرآباد و يانوق دره) شهر تبريز دکتری 1395/01/31
سجاد فتاحي : تحليل گفتمان نامزدهاي جريان هاي اصلاح طلب و اصول گرا در انتخابات رياست جمهوري دور دهم کارشناسی ارشد 1389/06/30
افسانه قائدي بررسي جريان مهاجرت و تحليل عوامل مؤثر بر مهاجرت بين استاني در ايران کارشناسی ارشد 1395/06/29
رايحه قره مطالعه ي رابطه ي بين نيهيليسم و تنبلي اجتماعي: مطالعه ي موردي دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1393/06/30
احسان قارلقي بررسي عوامل مؤثر بر فرهنگ و هويت مدني دانشجويان(مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1394/11/07
عاطفه قربان پور دشتکي بررسي آرمانگرايي توسعه اي و نگرش نسبت به ازدواج ميان جوانان 34-18 ساله شهر شيراز. کارشناسی ارشد 1394/06/16
ليلا قربان پور کيفيت زندگي کاري کارکنان کارخانجات شهر بوشهر: مطالعه موردي شرکت سهامي عام سيمان دشتستان کارشناسی ارشد 1394/06/29
سپيده گيلاسيان بررسي تاثير جايگاه اقتصادي زنان بر سهم آنها در اقتصاد خانواده کارشناسی ارشد 1390/11/01
سيد مهدي حيدرآبادي بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با رضايت مندي گردشگران خارجي در سفر به ايران دکتری 1396/05/25
محمدحسن حيدريان مطالعه عوامل اجتماعي-فرهنگي و اقتصادي مرتبط با اخلاق کار، مورد مطالعه: پرستاران شاغل در بيمارستانهاي خصوصي و دولتي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1396/05/31
حميد حيدري ارزيابي پارادايمي پژوهش‌هاي جامعه‌شناختي در ايران پس از انقلاب اسلامي دکتری 1399/04/03
حسين جمالي بررسي رفاه اجتماعي مهاجرين افغاني شاغل در عسلويه و سازگاري آنها دکتری 1395/06/29
ليلا جوادي سنجش کيفيت خدمات دولت الکترونيک در اداره کل امور مالياتي استان فارس با استفاده از سيستم استنتاج فازي کارشناسی ارشد 1395/12/14
فرشاد کرمي دکتری
اعظم کارگرمحمودآبادي مطالعه عوامل اجتماعي، اقتصادي و جمعيتي مرتبط با نقش کار خانگي زنان در اقتصاد غيررسمي : مطالعه موردي زنان متأهل شهر کوار کارشناسی ارشد 1393/03/24
خليل کريمي مطالعه کيفي تعامل پزشک و بيمار از نگاه مراجعين به درمانگاه اقبال شيراز کارشناسی ارشد 1392/12/20
وحيد کشافي نيا بررسي تاثير عوامل اجتماعي و فرهنگي بر مفهوم پول براي زنان در خانواده: مطالعه ي موردي زنان متأهل شهر تبريز کارشناسی ارشد 1393/06/26
کاظم کاظمي حافظه جمعي وقايع تاريخ معاصر ايران، بررسي تطبيقي دانشگاهيان دانشگاه شيراز و حوزويان حوزه علوم ديني شيراز دکتری 1388/12/18
امراله کشاورز بررسي جامعه شناختي ميزان تاثير پايگاه اقتصادي- اجتماعي دانشجويان بر نگرش هاي ديني آنها: مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1379/07/01
آسيه خادميان بررسي تاثير عوامل اقتصادي اجتماعي بر ميزان شيوع بيماريهاي شغلي در کارگران شهر شيراز کارشناسی ارشد 1393/06/31
مسعود خليلي تحليل رابطه بين سلامت اجتماعي و فرهنگ سياسي بين دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1398/04/16
صديقه خرم دهنوي تدوين و رتبه بندي استراتژي هاي مديريت پسماند با استفاده از تکنيک الکتره تري (مطالعه موردي: سازمان مديريت پسماند شهرداري شيراز) کارشناسی ارشد 1393/03/27
الهه کياني فلاورجاني مطالعه تطبيقي عوامل مرتبط با کيفيت زندگي مهاجرين و غير مهاجرين (مطالعه موردي شهر فلاورجان) کارشناسی ارشد 1392/06/30
فرحناز کياني فهم رويکرد معلمان فيزيک دوره متوسطه و کتاب هاي راهنماي معلم به ماهيت علم و رابطه ي آن با نقشه مفهومي معلمان دکتری 1396/08/09
مريم مجيدي مطالعه عوامل اقتصادي-اجتماعي مرتبط با سالمندي فعال درسالمندان شهر شيراز. دکتری 1398/04/31
طاهره مجيدي مطالعه عوامل اقتصادي – فرهنگي – اجتماعي موثر بر بهزيستي رواني زنان سرپرست خانوار شهرستان فسا. کارشناسی ارشد 1392/12/13
زهرا سادات مسجدي بررسي تطبيقي جهت گيري ارزشي دانشجويان و عوامل مرتبط با آن در دانشگاهاي يزد و شيراز کارشناسی ارشد 1391/08/07
نيلوفر مسعودي بررسي رابطه بين شکل گيري هويت و ويژگي هاي خانوادگي در بين دختران دانشجوي دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1392/12/20
اصغر ميرفردي جهت‎گيري ارزشي و سازگاري آن با شاخص‎هاي توسعة انساني در ايران: مطالعة موردي ساكنان شهرهاي شيراز و ياسوج دکتری 1385/04/20
مهدي ميري جهرمي بررسي عوامل موثر بر رضايت مشتريان از بانکداري الکترونيکي: مطالعه موردي شعب بانک صادرات شهر شيراز کارشناسی ارشد 1390/04/27
فرزانه معدلي محاسبه بازده کل سرمايه اجتماعي در کشورهاي منتخب درحال توسعه (براساس تعميم مجدد مدل رشد تعميم يافته سولو ) کارشناسی ارشد 1390/09/09
مهدي معيني بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و هويت ملي: مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1387/06/26
حسين محمدي بلبان آباد بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با انسجام هويت قومي در دانشجويان شهر سنندج کارشناسی ارشد 1391/07/25
فرزانه محمدي بررسي تطبيقي عوامل اجتماعي، اقتصادي و جمعيتي مرتبط با مشاركت سياسي جوانان و ميانسالان: مطالعه موردي شهرستان نورآباد ممسني کارشناسی ارشد 1387/07/03
ميلاد محمدي بررسي رابطه تغييرات نرخ ارز حقيقي و چرخه توليد. کارشناسی ارشد 1392/04/16
نسرين محمدي دکتری
حسين ملتفت کندوکاو استراتژي‌هاي خانواده‌ها در انتخاب خط‌مشي تک‌فرزندي بين شهروندان اهوازي دکتری 1394/07/22
زهرا منفردوجشک اثرات نوسانات در قيمت نفت بر اقتصاد ايران با استفاده از مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي چندبخشي کارشناسی ارشد 1396/02/27
سيد محمد علي موسوي بررسي مقايسه¬اي تحليل گفتمان سياست¬هاي اجتماعي-اقتصادي حسن روحاني و محمدباقر قاليباف در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران کارشناسی ارشد 1393/06/26
مهناز مرادي بررسي عوامل مرتبط با بارداري ناخواسته در بين زنان باردار 15-49 ساله در شهر شيراز مطالعه موردي: زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شيراز کارشناسی ارشد 1388/05/29
زينب السادات مصطفوي بررسي تاثير سرمايه‌ي اجتماعي بر راه اندازي کسب و کارهاي خانگي کارشناسی ارشد 1391/12/13
آرش موسوي 1-\tمطالعه تطبيقي بازنمايي مرگ در اديان ابراهيمي و غير ابراهيمي: مطالعه موردي اسلام و مسيحيت با بودائيسم و هندوئيسم دکتری 1397/03/02
رايحه مظفريان بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مرتبط با ختنه زنا: مطالعه موردي زنان 49-15 ساله جزيره قشم کارشناسی ارشد 1390/02/14
زهرا ناجي اصفهاني کاوش فرآيندهاي شکل‌گيري صميميت در بين زوج‌هاي متأهل اصفهاني در سال‌هاي آغازين ازدواج دکتری 1398/11/30
وحيد نيک آئين پيدا کردن مسير بهينه سرويس مدارس با استفاده از الگوريتم رياضي شبيه سازي تبريد موازي در مدارس ناحيه دو شيراز. کارشناسی ارشد 1393/12/16
مهسا نوري کوچي بررسي ايده آل هاي ازدواج در بين جوانان 18 تا 30 ساله ساکن شهر شيراز و عوامل مرتبط با آن کارشناسی ارشد 1393/12/19
صادق پناهي نسب کاوش فرآيند قبيله گرايي سياسي و توسعه نيافتکي ( مورد مطالعه: استان کهگيلويه و بويراحمد) دکتری
مريم پرنيان تحليل تعيين‌کننده‌هاي اجتماعي و فرهنگي مشارکت در توسعه محله-محور(مورد مطالعه: ساکنان 65-25 ساله شهر شيراز) کارشناسی ارشد
معصومه پارسانژاد بررسي عوامل اجتماعي– اقتصادي موثر بر اعتياد زنان: مطالعه موردي زنان در حال ترک اعتياد در شهر تهران کارشناسی ارشد 1389/06/31
پوريا پيراني 1-\tکاوش فرآيندهاي اجتماعي شکل‌گيري مقاومت در برابر پروژه‌هاي انتقال آب بين‌حوزه‌اي (مورد مطالعه: ساکنين روستاي بهشت‌آباد) کارشناسی ارشد 1397/04/03
زهرا پور سعيد مطالعه رابطه بين سرمايه اجتماعي و نشاط در بين جوانان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1393/10/01
حسن پورسفير جايگاه مفهوم عدالت در گفتمان اصولگرا با تاكيد بر نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري کارشناسی ارشد 1387/07/01
رويا پورشاهيان بررسي عوامل موثر بر تعهدسازماني کارکنان بيمارستان استاد مطهري و بيمارستان پيمانيه شهرستان جهرم کارشناسی ارشد 1391/10/20
حسين قائدي بررسي ميزان و عوامل موثر بر رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري؛ مطالعه موردي: شهر گراش کارشناسی ارشد
محسن رييسي بررسي مقايسه اي عوامل موثر بر سبک زندگي مهاجرين و غير مهاجرين شهر قائميه کارشناسی ارشد 1390/07/05
سيده نسترن زنجان رفيعي بررسي مقايسه اي تصوير زن در گفتمان نمايندگان زن دوره هاي ششم و هفتم مجلس شوراي اسلامي کارشناسی ارشد 1388/07/29
مهدي رئيسي واناني شبکه هاي اقتصادي اجتماعي و اثرات آنها بر تمرکز و عملکرد توسعه منطقه اي: مطالعه موردي استان اصفهان کارشناسی ارشد 1392/11/16
فاطمه رضايي بررسي رابطه بين استفاده از فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي نوين و گرايش به مهاجرت به خارج از کشور:مطالعه ي موردي دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1390/07/13
محبوبه رضائي دهنوي شناسايي علل مراجعه به پزشکي قانوني و عوامل اجتماعي موثر بر آن با رويکرد تحليل اکتشافات داده: مطالعه موردي مراجعين به پزشکي قانوني شيراز سال هاي 1389 و شش ماهه اول 1390 کارشناسی ارشد 1391/07/11
رويا خيرزاهد رابطه ي بين ميزان برخورداري مديران صنايع کوچک استان فارس از سرمايه ي اجتماعي و سطح روحيه ي کارآفريني آنان کارشناسی ارشد 1390/11/12
مهرشاد سعادت ارائه يک مدل کاراي يادگير جمعي در سيستم هاي تشخيص نفوذ کارشناسی ارشد 1395/06/27
ايمان صاحبدادي طراحي سيستم حرکتي در شهر به منظور حضور سالمندان در فضاهاي شهري نمونه موردي:خيابان کوهسنگي مشهد0 کارشناسی ارشد 1392/12/20
عبدالعلي صلاحي بررسي فرايند توسعه و نوسازي شهر گراش کارشناسی ارشد 1393/03/17
زهرا سلماني بررسي افتراق مکاني باروري در سطح شهرستان هاي ايران کارشناسی ارشد 1392/06/27
مهدي صارم تئوري تعيين سطح قيمت ها، تعادل انتظارات عقلايي و نااطميناني سياست پولي دکتری 1395/08/03
سميه ساساني نقش گردشگري در بهبود کيفيت زندگي در مقصد: مطالعه موردي روستاي قلات در استان فارس کارشناسی ارشد 1396/01/30
حميد صداقت مطالعه رابطه بين سرمايه اجتماعي و گرايش به مصرف مواد نيروزا در بين ورزشکاران شهر شيراز کارشناسی ارشد 1394/06/28
نجمه شهبازي بازسازي معنايي تن فروشي (مطالعه موردي زنان مراجعه کننده D.I.C خانه خورشيد تهران) کارشناسی ارشد 1393/11/27
مرضيه شمسي پور تعيين کننده هاي اجتماعي و فرهنگي مرتبط با نگرش جوانان به الگوهاي انتخاب همسر کارشناسی ارشد 1395/06/27
علي شريفي بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر پايبندي دانش آموزان به ارزش هاي ديني کارشناسی ارشد 1381/02/01
نرجس شيري بررسي مقايسه اي عوامل مرتبط با جامعه پذيري فرزندان خانواده هاي گسسته و پيوسته (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1396/05/03
مرتضي سبهاني خالص بررسي تطبيقي عوامل مرتبط با نگرش دانشجويان نسبت به فرار مغزها :مطالعه موردي دانشجويان پسر و دختر تحصيلات تکميلي دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1389/10/13
مهديه صولتي بررسي رابطه ناهنجاري هاي اجتماعي با عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر مدارس کاردانش منطقه7 تهران کارشناسی ارشد 1393/04/14
ندا سلطاني تأثيردانش زيست‌محيطي بر رفتار زيست‌محيطي زنان در مواجهه با پديده ‌گردوغبار: مطالعه موردي شهرهاي جنوب غرب استان خوزستان کارشناسی ارشد 1398/06/31
رضا تقي زاده بررسي ارتباط بين ساز و کارهاي حاکميت شرکتي و ريسک سقوط قيمت سهام شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/05/30
فاطمه تاج الديني سروستاني اندازه گيري کارايي صنايع توليدي ايران با رويکرد تحليل پنجره اي داده هاي خاکستري کارشناسی ارشد 1394/06/29
حميده تام نيا : کشف فرايند تجربه زيسته اقدام به خودکشي در بين جوانان 20تا 30 سال در شيراز کارشناسی ارشد 1397/06/31
سميرا تندولي بررسي رابطه سبک زندگي و هوش فرهنگي در ميان دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1394/06/28
زهرا توللي بررسي شيوه هاي حل اختلاف بين دو حزب دموكرات و اجتماعيون اعتداليون در مجلس شوراي ملي دوم در ايران کارشناسی ارشد 1391/07/05
مريم ياسمين شيرازي بررسي عوامل مرتبط در شکل گيري هويت اجتماعي زنان نسل کنوني و گذشته شهر شيراز کارشناسی ارشد 1388/06/24
حميده يزدان پناه نقش عوامل بنياني قابل مشاهده و غيرقابل مشاهده در حرکت نرخ ارز: مورد ايران کارشناسی ارشد 1392/07/10
بهمن يوسفي تاثير سرمايه اجتماعي بر فرهنگ سياسي دانشجويان و بررسي نقش انها در تحولات سياسي، مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1393/06/31
مريم يوسفي نيا ارتباط سرمايه گذاري مستقيم خارجي و مصرف انرژي تجديدپذير بر انتشار دي اکسيد کربن کارشناسی ارشد 1400/06/31
فهيمه زاهدي نگرش زنان متاهل نسبت به استفاده از تکنولوژي هاي کمک باروري کارشناسی ارشد 1396/03/02
عليرضا زارعي محمود آبادي بررسي شکل گيري و تحول نظريه هاي جامعه شناسي محيط زيست در نزد انديشمندان آمريکاي شمالي کارشناسی ارشد 1393/03/17
شيرين ضياءمحسني ارتباط ميان رشد اقتصادي، مصرف انرژي و انتشار گازهاي گلخانه اي: تجزيه و تحليل هم تجمعي پانل در بخش هاي اقتصاد ايران. کارشناسی ارشد 1392/12/19
سيد محسن زهري بيدگلي کاوش فرايندهاي اجتماعي درگيرشدن جوانان در نزاع هاي خياباني: (ارائه يک نظريه زمينه اي). دکتری 1394/03/18
سيدمحسن زهري بيدگلي کارشناسی ارشد 1389/08/17
محسن غلامي ابيز بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي مؤثر بر اعتياد (مطالعه موردي: معتادان اردوگاه پيربنانِ شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1383/04/01
سعيد کياکجوري فهم دهقانان از تعاوني توليد كشاورزي:يك مردم‌نگاري دکتری 1387/08/07
زهره اذرگون بلداجي بررسي تطبيقي عوامل اقتصادي-اجتماعي موثر بر تفاوت فرهنگ حاشيه نشِن و غير حاشيه نشين (مطالعه موردي جوانان 30-18سال منطقه يک و پنج شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1387/04/12
محمدرضا ارجمندمزيدي بررسي عوامل اقتصادي _ اجتماعي موثر بر رضايتمندي شغلي كاركنان شركت آب منطقه اي فارس کارشناسی ارشد 1384/11/17
مسعود الماسي بررسي تطبيقي عوامل اجتماعي مرتبط با گرايش به رفتار بزهكارانه در ميان حاشيه¬نشينان و غيرحاشيه¬نشينان(مطالعه موردي دانش¬آموزان پسر مقطع متوسطه شهر ايلام کارشناسی ارشد 1386/02/30
غلامحسين اهني بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي بر باورهاي فرهنگي در بازار مدرن و سنتي: مورد مطالعه شهر شيراز کارشناسی ارشد 1377/06/01
محمدرضا باقري احمدابادي بررسي عوامل موثر بر مشارکت سياسي جوانان: مورد مطالعه شهر شيراز کارشناسی ارشد 1377/04/01
محمدحسن بداغي بررسي تاثير فقدان پدر بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان پسر شاهد در مقايسه با ديگر دانش آموزان سوم راهنمايي، سال تحصيلي 77-76 کارشناسی ارشد 1377/05/01
رضا بيات ريزي بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر فرهنگ سياسي مورد مطالعه: دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه تهران کارشناسی ارشد 1379/12/01
ربابه پورجبلي بررسي عوامل موثر بر شکل گيري هويت اجتماعي، فرهنگي نوجوانان: مورد مطالعه شهر اروميه کارشناسی ارشد
ابوالفضل پورگنجي احمدآبادي عوامل مؤثر بر اثربخشي شركتهاي تعاوني توليد كشاورزي:مطالعه موردي تعاونيهاي توليد كشاورزي بخش انار - رفسنجان کارشناسی ارشد 1383/04/01
احمد جمشيدي بررسي تاثيرات انتخابات رياست جمهوري دوم خرداد 1376 بر روي مطبوعات شيراز (عصر و خبر جنوب) در زمينه اشاعه مفاهيم توسعه سياسي کارشناسی ارشد 1379/06/01
علي حاتمي بررسي عوامل مرتبط با نياز برآورده نشده براي تنظيم خانواده: مطالعه موردي زنان همسردار 49- 15 ساله غرب و شمال غرب ايران کارشناسی ارشد 1387/02/29
کاظم حسن زاده بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر جامعه پذيري سياسي دانشجويان (مطالعه موردي : دانشجويان دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1382/06/29
حميد خوجاني بررسي تبعيض جنسيتي در کتاب هاي داستاني تأليفي کودکان از سال 1380 تا 1385 (مطالعه موردي کتاب هاي داستاني کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان) کارشناسی ارشد 1387/04/28
فريبا خورشيدي بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي – جمعيتي موثر بر رضايتمندي از مهاجرت به شهر نورآباد ممسني کارشناسی ارشد 1386/06/26
ميلاد زارعي پيش بيني الگوي فضايي، مخاطرات و محدوديت هاي توسعه فيزيکي شهرستان شيراز با استفاده از مدل اتوماسيون سلولي. کارشناسی ارشد 1397/06/27
پرويز شهرياري بررسي نگرش مردان به اشتغال زنان: مورد مطالعه شهر شيراز کارشناسی ارشد 1377/06/01
فرحناز صالحي جونقاني بررسي تاثير عوامل اقتصادي - اجتماعي بر اعتياد (مطالعه موردي: زندان شهرکرد) کارشناسی ارشد 1379/09/01
موسي طيبي نيا بررسي نگرش اعضاي هيئت علمي نسبت به مهاجرت مغزها: (مطالعه موردي دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1380/10/01
ليلا عظيمي بررسي عوامل موثر بر مشارکت اجتماعي زنان مطالعه موردي: زنان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1380/06/01
علي اصغر فيروزجاييان گلوگاه بررسي تاثير وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي دانشجويان بر مشارکت سياسي آنها (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد 1380/02/01
حسين قايدي بررسي عوامل موثر بر بيگانگي سياسي دانشجويان (مطالعه موردي دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1380/06/01
نسيم قصمي بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر نگرش توريستهاي داخلي نسبت به جاذبه هاي شهري: مطالعه موردي بندرعباس کارشناسی ارشد 1384/12/07
مجيد کاظمي اصل بررسي عوامل مرتبط با نگرش کارآموزان فني و حرفه اي شهرستان بوشهر نسبت به آينده شغلي شان کارشناسی ارشد 1387/07/29
مريم کريمي رامشه بررسي عوامل موثر در سن نخستين ازدواج مورد مطالعه شهر اصفهان 1380 کارشناسی ارشد 1380/06/01
افشين کسالائي جايگاه و نقش مديريت مشارکتي در مديريت شهري شهرهاي جديد (شهر جديد پرديس) کارشناسی ارشد 1379/12/01
احمد کلاته ساداتي تبارشناسي دانش و قدرت در سياست عملي شيعه با تاکيد بر تحليل گفتمان جمهوري اسلامي ايران کارشناسی ارشد 1388/06/01
سعيد کوشکي جهرمي بررسي عوامل موثر و مرتبط بر فرهنگ سازماني بسيج از منظر دانشجويان: نمونه مورد مطالعه كليه دانشجويان بسيجي عضو بسيج دانشجويي مراكز آموزش عالي واقع در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1386/12/05
سيدمسعود ماجدي تبيين سرمايه اجتماعي در نقاط روستايي استان فارس، با تاكيد بر نتايج و دستاوردهاي آن در قالب توسعه روستايي دکتری 1386/04/11
حميد مرادي بررسي علل و الگوهاي مرگ و مير در بيمارستان حضرت ولي عصر(عج) شهرستان نورآباد ممسني از سال 1360 تا 1385 کارشناسی ارشد 1386/03/01
مرتضي مصلح سبک زندگي در انديشه‌هاي اريک فروم کارشناسی ارشد 1395/06/28
هما ملامحمدرحيمي بررسي پيامد اشتغال براي زنان شاغل و فرزند اول آنها (شهر زنجان) کارشناسی ارشد 1380/06/01
فريفته هدايتي سوهاني بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي موثر بر همنوايي اجتماعي دانش آموزان مطالعه موردي دبيرستان هاي منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران کارشناسی ارشد 1377/11/01
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول علم سياست 230231151 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/25 (0800 - 1000) ترم اول 1140
اصول علم سياست 230231151 2 2 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/25 (0800 - 1000) ترم اول 1140
تئوري هاي توسعه منطقه اي 230245341 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
جامعه شناسي روستايي 230231611 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 0930) 1400/10/22 (1200 - 1400) ترم اول 1140
جامعه شناسي توسعه 230275071 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
جامعه شناسي روستايي 230231611 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1100 الی 1230) 1400/04/21 (1200 - 1400) 13992
جامعه شناسي توسعه 230231671 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/16 (1000 - 1200) 13992
جامعه شناسي توسعه 230231671 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/16 (1000 - 1200) 13992
تلفيق نظريه هاي جامعه شناسي ـجامعه شناسي نظري 230275021 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13992
اصول علم سياست 230231151 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) 13991
اصول علم سياست 230231151 2 2 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13991
جامعه شناسي روستايي 230231611 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 0930) (0000 - 0000) 13991
نمایش 12 نتیجه
از 1