اعضای هیات علمی

کاظم عسکري فر

کاظم عسکري فر

کاظم عسکري فر    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پروين عباسي آتشگاه تکنولوژي‌هاي نوين ارتباطي و خانواده شبکه‌اي: مطالعه‌‌ي رابطه‌ استفاده از تکنولوژي‌هاي نوين ارتباطي و روابط خانوادگي کارشناسی ارشد 1395/12/17
الهام احمدي شولي طراحي مدل، شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر استقرار سيستم مديريت دانش با استفاده از تحليل شبکه همبستگي و رويکرد مدلسازي ساختاري- تفسيري در شرکت توزيع نيروي برق شيراز کارشناسی ارشد 1396/12/20
گل نوش ال ياسين بررسي تأثير استفاده از اصول طراحي محيطي و چيدمان فروشگاهي بر رفتار خريد آني مصرف کننده در خرده فروشي ها کارشناسی ارشد 1397/11/30
محمد امين بررسي موانع اجراي مدل توسعه اي يونيدو در خصوص تشکيل کنسرسيوم صادراتي در خوشه هاي فرش دستباف در ايران کارشناسی ارشد 1397/11/29
سهيلا اوريده شناسايي و اولويت بندي عوامل حياتي موفقيت پياده سازي عمليات ناب در دانشگاه شيراز به روش بهترين- بدترين کارشناسی ارشد 1397/06/27
مريم بابادي عکاشه طراحي الگوي زنجيره ارزش خدمات بانکي (مورد مطالعه: بانک ملت) کارشناسی ارشد 1399/06/20
انا بوالوردي زاده ارائه ي مدلي براي انتخاب تامين کننده ي سبز در دانشگاه شيراز با استفاده از رويکرد هاي چند معياره و تئوري راف کارشناسی ارشد 1397/11/27
زهرا دهقان نجم ابادي ارائه الگوي شبکه دانش (هاب) توسعه فناوري در مگاپروژه‌هاي صنعت نفت (مورد مطالعه انستيتو ايزومريزاسيون دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1400/04/23
شهلا ابراهيمي مدل يادگيري ماشين براي پيش‌بيني درماندگي مالي با استفاده از اطلاعات حسابداري و اقتصاد کلان دکتری 1398/06/30
سنا اسفندياري ارائه الگوي بازاريابي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در سازمان سرمايه‌گذاري و مشارکت‌هاي مردمي شهرداري شيراز کارشناسی ارشد 1399/06/05
ناصر استخر بررسي رابطه ابهام و تعارض نقش با تمايل به رفتار کار نوآورانه سازماني با ميانجيگري سرمايه اجتماعي در فرودگاه لارستان کارشناسی ارشد 1398/11/30
زهرا فريديان سروستاني مکان يابي مدارس بر اساس الگوي توزيع جمعيت دانش آموزي (مطالعه موردي: مدارس دخترانه منطقه چهار شهرداري شهر شيراز. کارشناسی ارشد 1397/10/24
فروغ فرجام ارائه‌ الگوي توسعه‌ي قابليت‌هاي شرکت‌هاي کوچک و متوسط شهرک صنعتي بزرگ شيراز در مديريت ريسک نوآوري باز کارشناسی ارشد
افروزسادات فروغي پور بررسي عوامل مؤثر بر زمينه‌هاي شکل‎گيري افزونه خواهي با تأکيد بر نقش حقوق مالکيت در کشورهاي منتخب کارشناسی ارشد 1396/04/20
سيدمحمدعلي حميدي طراحي مدل پشتيبان تصميم در اولويت‌بندي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري دانشگاه‌ با به‌کارگيري رويکرد ترکيبي طراحي آزمايش‌هاي به روش تاگوچي و تصميم‌گيري چندمعياره (مورد مطالعه: دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1400/06/31
ليلا حاتمي ارائه الگوي وفادارسازي براي فروشگاه¬هاي زنجيره¬اي کارشناسی ارشد 1399/06/26
محمدحسن اميرنژاد ارائه الگوي عوامل موثر بر رفتار درون فروشگاهي انصراف از خريد مشتريان در فروشگاه زنجيره اي رفاه شهر شيراز کارشناسی ارشد 1399/10/18
پگاه جهان بخش تهراني بررسي نقش تعديل گري ريخت هاي انگيزشي-ارزشي شوارتز در ارتباط ميان عناصر بصري تبليغات چاپي و اثربخشي تبليغات (مورد مطالعه: محصولات لبني پگاه) کارشناسی ارشد 1399/06/19
صبا جوکار شناسايي و ارزيابي ريسك هاي اجتماعي در پروژه هاي عمراني منطقه تاريخي-فرهنگي شهر شيراز با استفاده از تكنيك تحليل شبكه اجتماعي کارشناسی ارشد 1399/06/31
پريسا کمالي سروستاني بررسي روشهاي تامين منابع مالي و انتخاب روش بهينه براي پروژه هاي شرکت برق منطقه اي کارشناسی ارشد 1396/12/09
محمدحسين کرمي طراحي الگوي آموزش چيدمان درون-فروشگاهي کارکنان فروش شرکت لبنيات رامک با استفاده از تکنيک بازي‌وارسازي کارشناسی ارشد 1400/06/31
ميثم کارگر ارائه الگوي سبک خريد مصرف‍کنندگان مبتني برکيفيت زندگي کاري کارشناسی ارشد
زهرا کاظمي ارائه الگوي قابليت‌هاي بازاريابي در چرخه عمر شرکت‌هاي نوپا (مورد مطالعه: شرکت‌هاي مستقر در پارک علم و فناوري استان فارس) کارشناسی ارشد 1400/06/31
فائزه محمودي تبيين جامعه شناختي رابطة بين استفاده از شبکه هاي اجتماعي مجازي و گرايش سياسي (مورد مطالعه: شهروندان 18 - 48 ساله در شهر نوراباد) کارشناسی ارشد 1400/06/31
اريا مرحمتي استراتژي‌هاي بازاريابي اجتماعي در کاهش آثار منفي شبکه‌هاي اجتماعي در کسب‌و‌کار (مورد مطالعه‌ي صنايع لبني مستقر در شهرک صنعتي بزرگ شيراز) کارشناسی ارشد 1400/06/28
مهنوش مهران ارائه چارچوبي براي شناسايي سبک‌زندگي خريداران برندهاي لوکس با استفاده از تکنيک شبکه خزانه (مورد مطالعه: خريداران برندهاي لوکس پوشاک در شيراز) کارشناسی ارشد 1398/11/30
عدنان محمدي شولي بررسي رابطه بين نوع مالکيت نهادي و شفافيت راهبري شرکتي و اطلاعات حسابداري در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1398/09/23
الهام مشتاقي ابرقويي مدل سازي و حل مسئله زمان بندي پروژه چند هدفه با محدوديت منابع چند حالته و قابليت انقطاع فعاليت ها با استفاده از الگوريتم هاي فراابتکاري کارشناسی ارشد 1397/06/31
امين نيکبخت طراحي و ارزيابي برنامه‌هاي وفادارسازي مشتريان بيمه براساس ارزش طول عمر آنها (مورد مطالعه : مشتريان بيمه پاسارگاد شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1397/11/28
پرديس نيکونام نظامي اولويت‌بندي راهکارهاي ارتقا سلامت اداري در کلان پروژه‌هاي عمراني شهري با به ‌کارگيري رويکرد تصميم گيري چندمعياره فازي (موردمطالعه: پروژه‌هاي شهرداري شيراز) کارشناسی ارشد 1399/11/29
سارا پرنگ بررسي تأثيرکيفيت نهادي بر نوسان رشد اقتصادي در کشورهاي منتخب آسيايي کارشناسی ارشد 1395/12/21
فاطمه پوربهمن اولويت بندي فناوري هاي خرده فروشي هوشمند براي فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه کارشناسی ارشد 1400/06/31
سارا پورعيسي مطالعه مردمنگارانه ي مواجهه ي مردم با ريزگردهاي زيست محيطي: موردمطالعه شهر اهواز کارشناسی ارشد 1397/06/25
ريحانه ره نورد شناسايي و اولويت بندي برنامه هاي وفادارسازي مشتريان نسبت به جايگاه هاي سوخت رساني (مورد مطالعه: شرکت زاگرس ترابر اکسون) کارشناسی ارشد 1399/06/29
رضا رستگاري ارائه مدل ساختاري معادله اي اثربخشي استراتژي بازاريابي تأثيرگذار در بستر اينستاگرام کارشناسی ارشد 1400/06/31
اميد رضايي ارائه مدل پذيرش فناوري ارز ديجيتال در شرکت‌هاي دانش‌بنيان شيراز کارشناسی ارشد
آرزو رياحي ساماني شناسايي عناصر بسته بندي و رابطه ي آن با انجام خريد بي برنامه ي مشتريان (مورد مطالعه: مشتريان فروشگاه هايپر استار شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1398/03/22
منصوره روشن ارائه‌ي الگوي برونسپاري بخش‌هاي منتخب بيمارستان زينبيه شيراز با استفاده از تکنيک¬هاي تصميم‌گيري چند معياره کارشناسی ارشد 1397/09/28
فريده صابرنظراقا طراحي چارچوب و تحليل شکاف انتظاري و ادراکي از آميخته بازاريابي در شرکت بازارگستر پگاه منطقه 3 کارشناسی ارشد 1397/11/29
مصطفي صادق نياخرم ابادي تأثير يکپارچگي سيستم هاي اطلاعاتي بر عملکرد مالي با تأکيد بر نقش ميانجي عملکرد هزينه وکيفيت عملکرد با استفاده از معادلات ساختاري دکتری 1399/06/31
محمد سعيدي ارائه الگوي رفتار پيش از خريد مصرف‌کننده (مورد مطالعه: خريداران تلفن همراه در شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1400/06/31
مهدي سجادي پور شناسايي و رتبه بندي شاخص هاي تعيين شيوه خريد خدمات در شرکت آب و فاضلاب شيراز کارشناسی ارشد 1398/04/25
امير سيدعليخاني مدلسازي مشتريان استارت‌آپ نرم‌افزاري با رويکرد عامل‌بنيان و تحليل شبکه‌‌ي اجتماعي از منظر متدلوژي استارت‌آپ ناب دکتری 1400/05/05
مونا سياح فر ارايه‌ي مدل زنجيره‌ي ارزش پايدار با استفاده از توسعه‌ي الگوي پورتر و کارت امتيازي متوازن در يک واحد صنعتي (مطالعه‌ي موردي: شرکت پرميوم‌باند) کارشناسی ارشد 1396/12/12
وحيده شاهين ارائه چارچوبي براي غلبه بر موانع نوآوري سبز در صنايع غذايي و آشاميدني کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتي بزرگ شيراز کارشناسی ارشد 1399/06/31
يلدا شرفيان طراحي نظام برون سپاري خدمات در کميته امداد امام خميني (ره) استان فارس کارشناسی ارشد 1398/11/30
اميرحسين شايق شناسايي و اولويت‌بندي علل شکست کسب‌و‌کارهاي کوچک و متوسط به روش سوارا (مطالعه موردي: شهرک صنعتي آب‌باريک شيراز) کارشناسی ارشد 1398/06/31
ميلاد شوشتريان شناسايي عوامل انگيزشي و بازدارنده در جذب بخش‌‌هاي مختلف مخاطبان به مجموعه‌‌هاي سينمايي(مورد مطالعه: مجموعه سينمايي هنر شهر آفتاب) کارشناسی ارشد 1400/06/31
کمند سليماني ارائه الگوي رفتار پايدار مصرف کنندگان براي کالاهاي تندمصرف: مطالعه ميوه و تره‌بار در شهر تهران کارشناسی ارشد
سونا طيبي ارائه‌ي الگوي ارتباطات بازاريابي در کسب وکارهاي نوپاي مستقر در شتاب دهنده هاب شيراز کارشناسی ارشد
مهدي ياري ارائه الگوي تبليغات اينترنتي به منظور ترغيب سرمايه‌گذاران به بازار سهام کارشناسی ارشد 1399/06/31
فرخنده زماني تحليل عوامل موثر بر گرايش مشتريان نسبت به نوشت‌افزار ايراني اسلامي با نقشه شناختي فازي (مورد مطالعه کودکان گروه سني 9 تا 12 سال شهر شيراز). کارشناسی ارشد
رضا زماني بررسي تأثير برخي از ويژگيهاي فردي و سازماني بر پذيرش کمتر از واقع گزارش کردن زمان به وسيله حسابرس: با توجه به نقش تعديل کنندگي رضايت شغلي کارشناسی ارشد 1396/06/29
اکبر زارع گاريزي مدل سازي نقش واسطه‌اي نگرش نسبت به اطلاعات حسابداري، وضوح نقش و توانمند سازي روانشناختي بر رابطه بين نظام جامع ارزيابي عملکرد و عملکرد مديريتي در شرکت هاي برق منطقه اي دکتری 1396/12/20
محمد زه تاب شناسايي موانع توسعه صادرات غير نفتي در استان فارس با تأکيد بر موانع نهادي کارشناسی ارشد 1398/06/31
ليلا زراعت پيشه رابطه تمرکز مشتري و نسبتهاي سودآوري با تأکيد بر نقش تعديل کنندگي چرخه عمر مشتري کارشناسی ارشد 1396/12/20
محمد ضياييان بررسي پنج فرصت برتر سرمايه گذاري در صنايع فناوري اطلاعات شهر شيراز کارشناسی ارشد 1397/11/30
محمدامين بلندپرواز ارائه مدلي براي تبيين انتقام گيري مشتري کارشناسی ارشد 1398/04/26
زينب خسرواني بررسي تاثير تحريم هاي اقتصادي بر نابرابري درآمد در ايران کارشناسی ارشد 1397/11/30
مريم فتوتي زمان‌بندي کلاس‌هاي درس و امتحانات با استفاده از رويکرد ابر ابتکاري (موردمطالعه: دانشکده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1398/04/04
سحرسادات محمدي طراحي الگو و ساختار دهي مساله گردشگري پايدار –مسئولانه با رويکرد روش‌شناسي چندگانه سيستمي دکتری 1399/11/30
مهدي اسماعيل زاده ارائه الگوي نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان در تصفيه‌خانه نيروگاه سيکل ترکيبي فارس کارشناسی ارشد 1398/06/31
اميرحسين گمرکچي ارائه مدل کسب و کار شرکتهاي نوپا در حوزه توزيع مواد غذايي زودمصرف (مورد مطالعه: توزيع نان گرم) کارشناسی ارشد 1397/06/31
پيمان يوسفي پور طراحي الگوي وفادارسازي مشتريان در تجارت کسب و کار به کسب و کار (B2B) در شرکت روان‌گستران صنعت آرين کارشناسی ارشد 1398/11/27
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تئوري هاي کارآفريني 230343101 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1330 الی 1530) 1400/10/29 (1100 - 1300) ترم اول 1140
تشخيص فرصت هاي کارآفريني 230343111 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/22 (1100 - 1300) ترم اول 1140
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته 230341161 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/18 (0900 - 1100) ترم اول 1140
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته 230341811 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/18 (0900 - 1100) ترم اول 1140
اخلاق و احکام کسب وکار 230341941 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1530 الی 1730) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
تحقيقات بازاريابي 230348371 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/19 (1100 - 1300) ترم اول 1140
نظريه هاي سازمان و مديريت 230341921 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1700) 1400/10/18 (0900 - 1100) ترم اول 1140
تصميم گيري براي مديران 230341981 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1500 الی 1800) 1400/04/20 (1600 - 1800) 13992
مديريت كارخانه 230332671 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0930 الی 1100) 1400/04/21 (0900 - 1100) 13992
بازاريابي صنعتي و خدمات 230348361 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1500 الی 1700) 1400/04/17 (1500 - 1700) 13992
سيستم‌هاي خريد انبارداري و توزيع 230332601 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 0930) 1400/04/10 (1400 - 1600) 13992
نمایش 11 نتیجه
از 1