اعضای هیات علمی

بیژن خواجه نوری

بیژن خواجه نوری

بیژن خواجه نوری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
خاتون بابااحمدی بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتار باروری: مطالعه موردی زنان متاهل 49-15 ساله شهر شیراز کارشناسی ارشد 1392/06/30
ترگل برنده رابطه جهانی شدن فرهنگی با نگرش مردان نسبت به خودآرایی زنان (مطالعه موردی: مردان شهر شیراز) کارشناسی ارشد
فرناز دست رس بررسی رابطه میان سبک زندگی و رفتار زیست محیطی شهروندان شهر شیراز کارشناسی ارشد 1397/06/20
رودابه دهقانی مطالعه رابطه بین تصور از بدن و اختلالات خوردن؛ مورد مطالعه دختران و زنان سنین 15 تا 29 ساله در شهر شیراز کارشناسی ارشد 1394/06/28
قاسم ابراهیمی مطالعه عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با کیفیت زندگی ساکنان بومی منطقه پارس جنوبی (مطالعه موردی جوانان) کارشناسی ارشد 1391/10/26
زهرا ابراهیمی بررسی مقایسه ای فرهنگ کار در میان زنان شاغل در سازمان های آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی شهر های شیراز و اصفهان کارشناسی ارشد 1393/10/01
فریده عیوضی رابطه‌ی بین سبک زندگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی جوانان : مطالعه‌ی موردی شهر کرج کارشناسی ارشد 1398/06/30
معصومه قریب مطلق بررسی رابطه بین سازگاری زناشوئی و نشاط اجتماعی (مورد مطالعه : زنان متأهل شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1394/10/07
ابوالفضل جعفرپور دکتری
مریم کمالی مطالعه رابطه طلاق عاطفی و تعارضات والد- فرزندی مورد مطالعه: مادران دارای دختر نوجوان شهر تهران کارشناسی ارشد 1398/06/31
مریم کریمی بررسی رابطه ی شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان: مطالعه ی موردی زنان شهر شیراز. کارشناسی ارشد 1392/07/10
سعید کشاورزی تبیین جامعه شناختی مشارکت در جنبش های محیط زیستی: مورد جنبش رفتگران طبیعت در ایران دکتری 1396/10/02
سعید کشاورزی بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی: مطالعه موردی کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی کارشناسی ارشد 1392/06/26
زهرا خداپرست رابطه بین سبک زندگی و نگرش به هم خانگی: مطالعه جوانان 18 تا 39 ساله شهر شیراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
حمید کیارشی نژاد مقایسه عوامل مرتبط با کیفیت زندگی دبیران جنگ زده بازنشسته آبادانی ساکن شیراز با دبیران بازنشسسته شیرازی کارشناسی ارشد 1392/04/18
مینا مهدویان بررسی عوامل مرتبط با سبک زندگی جوانان در خانواده‌های معتادین و غیر معتادین شهر کرمان کارشناسی ارشد 1392/02/11
الهه مردانی : بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و سازگاری زناشویی( مورد مطالعه: زنان متاهل شهر بوشهر) کارشناسی ارشد 1395/06/31
محمد محمدی بررسی رابطه جهانی شدن فرهنگی و سلیقه های مصرفی، مورد مطالعه: دو نسل دهه های 1350 و 1370 شمسی در شهر شیراز کارشناسی ارشد 1395/11/30
مهری مرادخانی بررسی تاثیر جهانی شدن بر سبک های فرزندپروری والدین(مطالعه موردی شهر ایلام) کارشناسی ارشد 1391/08/28
شیما نقشبندی مطالعه رابطه بین مصرف رسانه‌ای و طلاق عاطفی (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1398/06/31
لیلا پرنیان مطالعه مدیریت بدن و جهانی شدن فرهنگی کارشناسی ارشد 1391/07/12
زهرا پور سعید مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و نشاط در بین جوانان شهر شیراز کارشناسی ارشد 1393/10/01
عنایت الله رئیسی تبیین جامعه شناختی رفتار تخریبی در بین دانش آموزان دبیرستانی دکتری 1395/06/24
زهرا ریاحی اصطهباناتی تاثیر هویت دینی و سرمایه ی اجتماعی بر سلامت روان کارشناسی ارشد 1391/07/09
حیدر روزیطلب رابطه سرمایه اجتماعی با رفتار پرخاشگرایانه دانش‌آموزان متوسطه شیراز کارشناسی ارشد 1396/03/27
حلیمه صادقی مطالعه رابطه بین عوامل اجتماعی-فرهنگی وبهزیستی اجتماعی زنان شهر شیراز کارشناسی ارشد 1392/08/01
نفیسه صدرارحامی بررسی رابطه بین شکاف دیجیتالی و سرمایه اجتماعی با هویت شهروندی (مورد مطالعه جوانان شهرهای اصفهان و نجف آباد) دکتری 1396/06/13
حمید صداقت مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و گرایش به مصرف مواد نیروزا در بین ورزشکاران شهر شیراز کارشناسی ارشد 1394/06/28
سیدعلی شاه چراغ واکاوی مفهومی فرایند گرایش به اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در بین جوانان شهر سمنان: به‌سوی یک نظریه زمینه‌ای دکتری 1400/11/15
سیده زهرا طالب کیش بررسی رابطه بین جهانی‌شدن و مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شیراز) کارشناسی ارشد 1397/06/25
فاطمه زارع بررسی رابطه جهانی شدن فرهنگ و سبک زندگی زنان(مورد مطالعه: زنان متأهل شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1400/05/04
نظام اکبری مطالعه تطبیقی سازگاری دو نسل مهاجران ایرانی در کشور امارات متحده عربی دکتری 1394/12/12
قدیر درخشی تحلیل جامعه‌شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با بی‌نظمی اجتماعی با تاکید بر زباله‌ریزی (مطالعه موردی: شهروندان حریم شهر یاسوج). کارشناسی ارشد
مسعود جهانبانی بررسی رابطه‌ی مصرف رسانه‌های اجتماعی و معنای زندگی باگرایش به خودکشی (مورد مطالعه: جوانان 15تا24 شهر یاسوج) کارشناسی ارشد 1401/09/05
فاطمه غلامی بررسی رابطه بین نگرش¬های برابری¬طلبانه زنان مهاجر افغانستانی و سطح انسجام خانوادگی آنها (مورد مطالعه زنان متاهل بالای 15 سال) کارشناسی ارشد 1401/06/30
فریبا تیزدست رابطه بین میزان سازگاری اجتماعی و پرخاشگری در بین مهاجرین افغانستانی سنین 29_15 در شیراز در سال 1401_1400 کارشناسی ارشد
پروین عباسی آتشگاه تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و خانواده شبکه‌ای: مطالعه‌‌ی رابطه‌ استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و روابط خانوادگی کارشناسی ارشد 1395/12/17
خدیجه علی پور بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی زنان معلول در شهر شیراز کارشناسی ارشد 1391/10/25
فاطمه عرب فیروزی بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مرتبط با کودک آزاری والدین دانش آموزان 15-10ساله شهرفسا کارشناسی ارشد 1398/11/28
علی عربی بررسی رابطه بین ویژگیهای فردی ،ساختار محله ای و ترس از جرم (مطالعه موردی شهر کرج) کارشناسی ارشد 1390/06/29
ساناز بهاءالدینی بررسی نقشهای چندگانه زنان و رابطه ی آن با بهزیستی روانی(مورد مطالعه زنان شاغل شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1391/10/19
مهرنوش چنگیزی بررسی عوامل مرتبط با پایبندی به 0ارز شهای ازدواج مطالعه موردی مادران و دختران شهر شیراز کارشناسی ارشد 1391/12/16
فرشته دهقانی بررسی رابطه ی بین سبک زندگی و نگرش نسبت به مرگ در بین میانسالان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1394/06/28
مریم السادات دل آور تاثیر استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی بر معاشرت جوانان 30-18 شهر شیراز کارشناسی ارشد 1389/06/30
محمدعلی قاسمی نژاد مطاله عوامل اجتماعی، فرهنگی مرتبط با شکل گیری فرهنگ شهروندی: مطالعه موردی جوانان 15-29 شهر فیروزآباد کارشناسی ارشد 1391/07/11
فاطمه حامی کارگر بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی مرتبط با سلامت روان زنان شاغل در بیمارستان های مصطفی خمینی و شریعتی تهران کارشناسی ارشد 1394/03/31
معصومه هراسانی بررسی تعارض نقش در زنان شاغل متاهل (مطالعه موردی زنان شاغل متاهل شهر سمنان) کارشناسی ارشد
سیده فاطمه هاشمی نیا ارزش کودکان و رفتار باروری: مطالعه موردی زنان 15 تا 49 ساله دارای همسر شهر شیراز کارشناسی ارشد 1391/07/08
سید مهدی حیدرآبادی بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با رضایت مندی گردشگران خارجی در سفر به ایران دکتری 1396/05/25
صغری همت مطالعه‌ی عوامل فرهنگی، اجتماعی مرتبط بر احساس امنیت اجتماعی زنان کارشناسی ارشد 1391/07/12
زهرا هنروران مطالعه رابطه عوامل روانی-اجتماعی با مدگرایی(مطالعه موردی: جوانان 29-15 ساله شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1391/10/27
سهیلا جهانگیری حیدری تبیین جامعه شناختی رابطه بین طرد اجتماعی و کیفیت زندگی در میان حاشیه نشینان منطقه 14 شهر اصفهان کارشناسی ارشد 1398/06/30
حسین جمالی بررسی رفاه اجتماعی مهاجرین افغانی شاغل در عسلویه و سازگاری آنها دکتری 1395/06/29
ملیحه جاودانی سنجش تاثیر کیفیت زندگی ( عینی و ذهنی) بر هویت مکانی ساکنین شهرهای جدید ( مطالعه موردی: شهروندان شهر جدید پرند) کارشناسی ارشد 1395/03/18
زهرا سادات مسجدی بررسی تطبیقی جهت گیری ارزشی دانشجویان و عوامل مرتبط با آن در دانشگاهای یزد و شیراز کارشناسی ارشد 1391/08/07
رضا مظلوم زاده بررسی عوامل مرتبط با انگیزه به مهاجرت در بین جوانان دبیرستانی شهرستان استهبان. کارشناسی ارشد 1392/06/27
میرمحمد میرعبدالهی بررسی ، تحلیل و ارزیابی میزان اثربخشی دوره های آموزشی ویژه رانندگان حرفه ای (مطالعه موردی: رانندگان استان تهران) کارشناسی ارشد 1392/11/29
فاطمه محب زاده بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با گرایش به اعتیاد در بین جوانان مهاجر و غیر مهاجر شهرستان میناب کارشناسی ارشد 1401/04/21
سیدابراهیم مساوات مطالعه ارزش های اجتماعی طبقات مختلف جامعه (مطالعه موردی: والدین خانوارهای شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1391/11/24
زهرا موسوی بررسی رابطه جامعه پذیری جنسیتی و عزت نفس دختران 14 -18 ساله شهر شیراز کارشناسی ارشد 1390/02/20
نرجس نره ئی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نگرش به نابرابری جنسیتی مطالعه موردی زنان بالای 20 سال شهر شیراز کارشناسی ارشد 1389/11/11
بهنام نویدی زاده مطالعه رابطه بین سرمایه روان شناختی و نشاط دانش آموزان متوسطه دوم شهر یاسوج کارشناسی ارشد 1397/06/25
احمد رامشینی تحلیل محتوای مولفه های هویت ملی در آثار دو تن از روشنفکران (جلال آل احمد و داریوش شایگان) کارشناسی ارشد 1389/06/01
فاطمه رشیدی ارزیابی(تحلیل)عمر از دست رفته متوفیان ناشی از حوادث رانندگی، مطالعه موردی: تصادفات شهرستان های استان فارس در سال 1390 کارشناسی ارشد 1391/12/16
محمد امین رشادت برساخت اجتماعی فرآیند مشارکت سیاسی زنان در افغانستان (بسوی یک نظریه ی زمینه ای) دکتری 1397/06/31
فاطمه رضایی بررسی رابطه بین استفاده از فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی نوین و گرایش به مهاجرت به خارج از کشور:مطالعه ی موردی دانشجویان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1390/07/13
زهرا صادقی پور بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی مرتبط بر بهداشت روان زنان شاغل در بیمارستان های شهر بندرعباس کارشناسی ارشد 1391/12/13
سوفیا صالحی بررسی تطبیقی فرهنگ سازمانی بانک صادرات شهرستان بیرجندقبل و بعد از خصوصی شدن کارشناسی ارشد 1390/07/04
راضیه صالحی فر بررسی عوامل اقتصادی ـ اجتماعی، جمعیتی و مکانی مؤثر بر سن اولین ازدواج و تغییرات ان طی سه دوره سرشماری 1365، 1375 و 1385 کارشناسی ارشد 1391/07/11
مهدیه صولتی بررسی رابطه ناهنجاری های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مدارس کاردانش منطقه7 تهران کارشناسی ارشد 1393/04/14
سمیرا تندولی بررسی رابطه سبک زندگی و هوش فرهنگی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1394/06/28
ریحانه تنها بررسی رابطه نگرش جنسیتی و بهزیستی روان‌شناختی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم بخش اشکنان) کارشناسی ارشد 1400/06/31
غزاله تنوری بررسی نقش کیفیت محیطی(ادراکی) بر همبستگی اجتماعی ساکنان«مطالعه موردی دو محله در سطح شیراز» کارشناسی ارشد 1393/11/10
زهرا تذکر بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت عمومی در زنان شهر شیراز کارشناسی ارشد 1395/12/22
محمدجواد هدایت فرد عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با نگرش زوج های جوان نسبت به سیاست های جمعیتی افزایش فرزند آوری در شهر دزفول کارشناسی ارشد 1398/04/30
مریم مومنی تبیین جامعه شناختی عوامل اجتماعی-روانی مرتبط با استراتژی¬های حل مسئله اجتماعی در دختران و پسران آماده ازدواج مورد مطالعه: افراد مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره بهارنکو شیراز و خرامه دکتری 1400/11/15
علیرضا عدالتی تزنگی تحلیل محتوای کیفی سخنرانی‌های نوروزی رؤسای جمهوری اسلامی ایران (از خاتمی تا روحانی) کارشناسی ارشد
مجيد عبدالهي بررسي کيفيت زندگي زنان مطلقه در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1392/12/10
فرشاد علمداريولي ايجاد رويکردي براي تحليل پوياي مدل کسب وکار پايدار: مورد مطالعه شرکت توليدي صنعتي فراسان دکتری 1399/06/31
محمود عليگو تحليل شبکه اي هويت دانش آموزان متوسطه پنج قوم آذري، کرد،ترکمن، بلوچ و عرب دکتری 1400/06/31
قاسم عليزاده نصرآبادعليا بررسي رابطه ي ميان سرمايه اجتماعي و مداراي سياسي در بين دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1393/12/02
کاظم عسکري فر ارائه‌ي مدل تحليل زنجيره‌ي ارزش با استفاده از قوانين ترموديناميک؛ مطالعه موردي صنايع شيميايي استان فارس دکتری 1394/06/24
امنه عزيزي مقايسه کيفيت زندگي سالمندان ساکن در خانه¬هاي سالمندان با سالمندان ساکن منزل در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1395/06/29
محمد بهبودي بررسي نوسانات نرخ ارز اسمي، قيمت هاي نسبي و نرخ ارز حقيقي: کشور هاي منتخب توسعه يافته و در حال توسعه کارشناسی ارشد 1391/11/15
سيده الهه بهجت نيا بازنمايي دين اسلام در مجالس مذهبي زنانه (مطالعه موردي مجالس مذهبي زنانه شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1393/07/01
ويدا دادخواه بررسي ناکارآمدي‌هاي نهادي در بودجه‌ريزي دولتي و تأثير آن بر آنتروپي اقتصادي دکتری 1400/06/31
فهيمه ابراهيمي مدل‌بندي عوامل مؤثر بر قصد گزارشگري تقلب‌هاي مالي توسط حسابداران با تأکيد بر ملاحظات اخلاقي. دکتری 1395/04/27
الهام اسلامي شناسايي مسيرهاي جمع آوري پسماند جامد در مناطق شهري : مطالعه موردي منطقه 1 شهرداري شيراز کارشناسی ارشد 1396/06/28
مهدي فراهاني ارزيابي اثر گذاري سياست پولي بر متغير هاي کلان اقتصادي در ايران: با رويکردي بر الگوي خود توضيح برداري عاملي تعميم يافته، فيلتر کالمن، الگوريتم بيشينه سازي انتظارات دکتری 1395/12/15
اکرم فتحعلي باغني بررسي اثر سرمايه فکري و جريان نقد آزاد بر چسبندگي هزينه¬ها در شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1395/06/31
بيان قادري آذر بررسي رابطه خدمات سازمان بهزيستي با توانمندسازي زنان سرپرست خانوار: مطالعه موردي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي شيراز کارشناسی ارشد 1392/06/30
هاله قزويني مطالعه فرايند تجربه ابتلا به بيماري هاي زنانه در ميان دختران ساکن شهر شيراز : به سوي يک نظريه زمينه اي کارشناسی ارشد 1400/06/31
نجمه حاجي پور رابطه توسعه مالي و رشد منطقه اي اقتصاد در ايران کارشناسی ارشد 1394/10/16
سيده سميه هاشمي فهم گردشگران از ميراث فرهنگي و تاريخي شهر شيراز: مطالعه اي مردم نگارانه. دکتری 1396/11/18
زينب ايمانيان مفرد بررسي عوامل اجتماعي-اقتصادي مرتبط با رضايتمندي گردشگران داخلي و خارجي شهر کاشان کارشناسی ارشد 1398/06/27
مهسا جوانمردي طراحي مدل کيفيت خدمات گردشگري پزشکي (مورد مطالعه گردشگران بين المللي شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1395/11/02
محمدرضا جوکار تأثير تنوع فعاليت هاي صنعتي بر نوسانات اشتغال در صنايع کارخانه اي استان هاي ايران کارشناسی ارشد 1396/12/16
محدثه کارگرفردجهرمي بررسي تأثير رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمايه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/06/26
خليل کريمي مطالعه کيفي تعامل پزشک و بيمار از نگاه مراجعين به درمانگاه اقبال شيراز کارشناسی ارشد 1392/12/20
ماندانا کريمي مطالعه رابطه عوامل اجتماعي و فرهنگي و نگرش نسبت به حق النّاس: مطالعه موردي جوانان 18- 29 ساله شهرستان شيراز کارشناسی ارشد 1393/06/25
وحيد کشافي نيا بررسي تاثير عوامل اجتماعي و فرهنگي بر مفهوم پول براي زنان در خانواده: مطالعه ي موردي زنان متأهل شهر تبريز کارشناسی ارشد 1393/06/26
مريم کاوه مطالعه وضعيت اجتماعي و فرهنگي زنان در اواخر دوره قاجار و اوايل پهلوي (تحليل محتوا کيفي نشريات دانش، شکوفه و عالم نسوان) کارشناسی ارشد 1397/06/31
سولماز کاوياني فر مطالعه دلايل و پيامدهاي اقدام به خودکشي در نظام معنايي زنان شهر شيراز: به ‌سوي يک نظريه زمينه‌اي کارشناسی ارشد 1397/06/31
ابراهيم کوهي مطالعه چند سطحي شيوع معلوليت در ايران کارشناسی ارشد 1392/06/23
حکيمه مجيدي آمايش منطقه‌اي جاذبه‌هاي گردشگري روستايي با تأکيد بر توان‌هاي اکوتوريسم استان کهکيلويه و بويراحمد کارشناسی ارشد 1395/12/17
وحيد مرداني ارزيابي کارايي بانک‌ها ي عضو بورس اوراق بهادار ايران طي سالهاي 1391 تا 1394 به روش تحليل پنجره اي VFB-DEA کارشناسی ارشد 1397/04/27
سيد محمد علي موسوي بررسي مقايسه¬اي تحليل گفتمان سياست¬هاي اجتماعي-اقتصادي حسن روحاني و محمدباقر قاليباف در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران کارشناسی ارشد 1393/06/26
نويد نفيسي رابطه ميان بازانديشي زيست محيطي و مصرف پايدار (مورد مطالعه:بزرگسالان شهر اصفهان) دکتری
عبداله نجفي اصل مطالعه رابطه استفاده از تکنولوژي هاي نوين ارتباطي با ارزشهاي اجتماعي در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بوشهر دکتری 1395/06/29
حسن نجاتي طراحي و تدوين مدلي براي ارزيابي تامين كنندگان در زنجيره تامين با استفاده از الگورتيم ژنتيك کارشناسی ارشد 1390/10/27
زينب نيک نجات بازنمايي بنيادگرايي تکفيري در رسانه؛ تحليل نشانه شناسي اجتماعي مفهوم جهاد در عکس هاي گروه داعش کارشناسی ارشد 1394/10/28
محمد نعمتي بررسي عوامل مرتبط با نگرش دانش آموزان پسر دبيرستاني نسبت به رفتار بزهکارانه در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1392/03/29
پربسا پيش اهنگ مطالعه جامعه شناختي عوامل اجتماعي مرتبط با تصويربدني در ميان توانخواهان جسمي-حرکتي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
آرزو رياحي ساماني شناسايي عناصر بسته بندي و رابطه ي آن با انجام خريد بي برنامه ي مشتريان (مورد مطالعه: مشتريان فروشگاه هايپر استار شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1398/03/22
سيده فاطمه ساجدي آرامش زن در خانواده (مطالعه موردي: زنان ميانسال و متأهل شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1395/03/03
عبدالعلي صلاحي بررسي فرايند توسعه و نوسازي شهر گراش کارشناسی ارشد 1393/03/17
مرضيه سپهري منش مديريت خانواده در نظام معنايي زنان عضو هيأت علمي دانشگاه کارشناسی ارشد 1391/07/12
کاظم شمس الديني بررسي رابطه بين رفتار سرمايه¬گذاران با قيمت سهام و شخصيت آنان در بورس اوراق بهادار تهران دکتری 1395/04/27
کاظم شريف پيراني تجربه زيسته¬ي عشق ورزي و صميميت در فضاي مجازي: موردمطالعه دانشجويان پسر کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشکده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1397/06/31
زهرا شايسته دلايل و پيامدهاي مصرف ماده ي مخدر شيشه در بين زنان شهر شيراز: مطالعه ي موردي کانون فرشتگان کارشناسی ارشد 1395/06/28
شاهرخ شيدائي بررسي نقش آزادي اقتصادي بر بازده سهام: شواهدي از آسيا کارشناسی ارشد 1390/11/15
حمزه شيخياني تاثير آزادسازي تجاري بر نابرابري درآمدي تحت حاکميت اقتصاد مقاومتي: رهيافت تعادل عمومي قابل محاسبه ( مطالعه موردي ايران) دکتری 1397/11/24
پيام شجاعي طراحي مدلي براي ارزيابي و تحليل ريسک در زنجيره تأمين پروژه ها مورد مطالعه : پروژه هاي شرکت گاز استان فارس دکتری 1393/06/01
عليرضا سبحاني ارائه چارچوب براي ارزيابي همراه بانک ها از منظر کاربران کارشناسی ارشد 1399/11/30
طاهره طاهري بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مرتبط با تجربه ي مزاحمت در عرصه هاي عمومي عليه زنان 15 تا 65 ساله: مطالعه ي موردي شهر لار. کارشناسی ارشد 1392/07/10
اعظم توکلي پيش بيني چرخه عمر محصول در شرکت پگاه فارس با استفاده از شبکه عصبي فازي کارشناسی ارشد 1392/07/10
زهرا توللي بررسي شيوه هاي حل اختلاف بين دو حزب دموكرات و اجتماعيون اعتداليون در مجلس شوراي ملي دوم در ايران کارشناسی ارشد 1391/07/05
سمانه طغرائي مطالعه تطبيقي نقش زن در خانواده در مکتب هاي مختلف جامعه شناسي با مکتب اسلام کارشناسی ارشد 1393/11/28
رامين يادگاري مطالعه رابطه بين استفاده از رسانه هاي مدرن و تمايل به بزهکاري: (مطالعه موردي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بستک). کارشناسی ارشد 1394/08/17
مينا زردشت عوامل رواني، اجتماعي- فرهنگي مرتبط با توانمندي زنان سرپرست خانوار مورد مطالعه: زنان تحت پوشش کميته‌ي امداد امام خميني(ره) شهر شيراز کارشناسی ارشد 1397/06/26
حسين نورالديني ارزيابي و مقايسه شايستگي‌هاي مديران منابع انساني شرکت‌هاي لبني شيراز کارشناسی ارشد 1395/06/31
محمد دهقان منشادي نقش تغييرات کيفيت نهادي ناشي از تکانه هاي نفتي در پويايي اقتصاد کلان يک کشور صادرکننده نفت: مطالعه موردي ايران دکتری 1398/11/29
مسعود مهراميز بررسي قابليت ايجاد و كارايي سرمايه فكري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها کارشناسی ارشد 1392/06/31
گلابشاه اماني تبيين جامعه شناختي همسازي اجتماعي گروه هاي قومي در افغانستان دکتری 1399/06/31
سعيد جودان بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با تمايل به رفتار جمعي در بين تماشاگران مسابقات فوتبال: مطالعه ‌¬موردي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1396/11/07
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق و کاربرد کامپیوتر 230245221 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1530 الی 1730) (0000 - 0000) ترم اول 1400
کاربردکامپیوتردرعلوم اجتماعی 230231721 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1130) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1130) 1400/10/14 (1000 - 1200) ترم اول 1400
کاربردکامپیوتراس پی اس اس درتحلیلهای چندمتغییری 230244131 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1400
روش تحقیق در برنامه ریزی توسعه منطقه ای 230245351 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
تکنیک های خاص تحقیق 230231711 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1530) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1530) 1400/10/22 (0800 - 1000) ترم اول 1400
جامعه شناسی صنعتی 230231631 3 2 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1530) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1530) 1400/04/07 (1600 - 1800) ترم دوم 1399
جامعه شناسی صنعتی 230231631 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0830 الی 1000) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0830 الی 1000) 1400/04/07 (1600 - 1800) ترم دوم 1399
روشهای تحقیق عملی 230231181 2 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم دوم 1399
جامعه شناسی جوانان 230231511 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/17 (1600 - 1800) ترم دوم 1399
کاربردکامپیوتردرعلوم اجتماعی 230231721 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1130) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1130) (0000 - 0000) ترم اول 1399
تکنیک های خاص تحقیق 230231711 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 0930) (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 11 نتیجه
از 1