اعضای هیات علمی

مجيد موحدمجد

مجيد موحدمجد

مجيد موحدمجد    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد تقي عباسي شوازي دين در فضاي مجازي مطالعه جامعه شناختي مشارکت در اجتماعات ديني مجازي و رابطه ان با اجتماعات ديني واقعي (مطالعه موردي کلوب امام رضا در وب سايت کاوب دات کام) دکتری 1391/10/06
سيدحسين علوي زاده ابرقويي مطالعه جامعه شناختي مدل اجتماعي معلوليت و نظم گفتماني در قانون حمايت از حقوق معلولان ايران دکتری 1400/06/31
صديقه البرزي سلطان ابادي بررسي عوامل اجتماعي فرهنگي مرتبط با انتخاب شيوه زايمان (سزارين و طبيعي) در ميان زنان باردار شهرهاي شيراز و داراب در سال 1388 کارشناسی ارشد 1388/12/15
سيده شبنم ال رسول دهکردي فاصله گذاري مواليد در ميان زنان 49-15 ساله ايران در سرشماري 1390 کارشناسی ارشد 1393/09/01
محمود عليگو تحليل شبکه اي هويت دانش آموزان متوسطه پنج قوم آذري، کرد،ترکمن، بلوچ و عرب دکتری 1400/06/31
سحر عليزاده ارائه مدلي جهت شناسايي رابطه بين ابعاد مديريت ارتباط با مشتري و ارزش ويژه برند مقصد گردشگري با ميانجي‌گري کيفيت خدمات (موردمطالعه: باغ ارم و موزه نارنجستان شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1398/06/31
وحيد عليزاده طلاتپه بررسي اثرات سطح افشاي داوطلبانه بر عدم تقارن اطلاعاتي و هزينه سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/06/16
مرضيه علامي سنجاني مطالعه عوامل اجتماعي - اقتصادي مرتبط با ميزان رضايت مندي خانواده هاي معلولين از عملکرد آسايشگاههاي معلولين شهر مشهد کارشناسی ارشد 1391/06/28
نجمه اميني مطالعه عوامل اجتماعي، فرهنگي و روان‌شناختي مرتبط با رضايت از زندگي زناشويي (مورد مطالعه: زنان همسردار شهر سپيدان) کارشناسی ارشد
سياوش اميري مطالعه پديدارشناسانه تجربه زيسته بيماران مبتلا به ايدز شهرستان كرمانشاه. دکتری 1395/06/07
محسن ارامش پور کاوش فرايندهاي اجتماعي مديريت بدن در بين مردان جوان مراجعه کننده به باشگاههاي بدنسازي شهر شيراز: ارائه نظريه‌اي زمينه‌اي دکتری 1399/11/30
کوثر اسديان فلاحيه سرمايه اجتماعي، سرمايه انساني و رشد اقتصادي: مطالعه موردي اقتصاد ايران (85-1345) کارشناسی ارشد 1390/03/11
سها عظمت مطالعه رابطه عوامل اجتماعي-فرهنگي با نگرش نسبت به سقط جنين(مطالعه موردي:جوانان 18-29 ساله شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1392/08/15
طاهره عزيزي بررسي رابطه رضايتمندي جنسي زنان و گرايش آنان به طلاق (مطالعه موردي: زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده و زنان ادامه دهنده به زندگي مشترک شهر شيراز ) کارشناسی ارشد 1389/02/29
زهرا عزيزي ميزان مداخله بهينه در بازار ارز مورد ايران دکتری 1391/12/16
رحمان باقري بازانديشي و هويت فرهنگي مهاجرين قوم لَک (مورد مطالعه: مهاجرين ساکن محله نامجو تهران) دکتری 1399/06/15
مرضيه بانشي مطالعه عوامل اجتماعي و فرهنگي مرتبط با آگاهي نسبت به خودآزمايي سينه (مطالعه موردي: دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1399/06/24
شهناز براتي مطالعه جامعه شناختي جايگاه زن در اسلام کارشناسی ارشد 1391/04/10
محمدرضا برومندزاده اثر زمان بندي مواليد و سطح تعديل شده باروري ( تمپو و کوانتوم باروري در ايران) کارشناسی ارشد 1391/11/30
فاطمه دميري بررسي تاثير تکانه هاي نفتي بر بخش خارجي اقتصاد ايران: کاربرد يک الگوي تعادل عمومي تصادفي پوياي باز دکتری 1396/07/24
الياس دهداري بررسي تحليلي رابطه بين سازوکارهاي حاکميت شرکتي، هزينه سرمايه و ريسک سيستماتيک شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1390/06/20
صبا عبادت دوست مطالعه عوامل اقتصادي-اجتماعي مرتبط با احساس امنيت اجتماعي زنان(مطالعه موردي- زنان شهر همدان) کارشناسی ارشد 1392/07/10
مينا اسفندياري مطالعه جامعه شناختي سبک زندگي زنان مجرد قطعي در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1398/06/31
درنا اسمعيل خاني مطالعه ي عوامل مرتبط با مشارکت سياسي در فضاي واقعي و فضاي مجازي، (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1395/06/31
ليلا اسماعيلي مطالعه عوامل مؤثر بر کيفيت زندگي زناشويي زنان همسردار (مطالعه موردي زنان شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1393/06/30
مريم اسمعيلي مطالعه رابطه آموزش با سلامت مادران و نوزادان در مراكز بهداشتي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1393/03/12
مريم فلامرزي مطالعه جامعه‌شناختي رابطه مراقبت از سالمند در منزل با تعارضات زوجين (نمونه موردي: بخش مرکزي لارستان) کارشناسی ارشد 1400/06/31
مرضيه فاضلي مطالعه جامعه شناختي عوامل اجتماعي مرتبط با دانش و نگرش زنان نسبت به ويروس پاپيلوماي انساني(HPV) در شهر شيراز (مطالعه موردي : زنان جوان 18 تا 30 سال) کارشناسی ارشد 1398/02/31
علي فتوتيان بررسي پديدارشناسانهي نقد مارکس بر مدرنيته دکتری 1398/06/30
محمدحسين قديريان اراني مدل‌سازي بحران مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيارهاي ارزيابي متوازن دکتری 1396/12/19
رها غرائي تاثير مشارکت مردم در بازار دارايي بر پويايي هاي کلان اقتصاد ايران دکتری 1398/11/13
روح اله قاسمي بررسي عوامل اجتماعي - فرهنگي مرتبط با ترجيحات موسيقايي دانش آموزان متوسطه مطالعه ي موردي دانش آموزان شهر هاي شيراز و قائميه کارشناسی ارشد 1389/06/01
فاطمه قاسمي تيتکان بررسي رابطه استفاده از اينترنت و نگرش نسبت به دموكراسي بين كاربران زن جوان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1389/06/03
محمدعلي قاسمي نژاد مطاله عوامل اجتماعي، فرهنگي مرتبط با شکل گيري فرهنگ شهروندي: مطالعه موردي جوانان 15-29 شهر فيروزآباد کارشناسی ارشد 1391/07/11
هاله قزويني مطالعه فرايند تجربه ابتلا به بيماري هاي زنانه در ميان دختران ساکن شهر شيراز : به سوي يک نظريه زمينه اي کارشناسی ارشد 1400/06/31
گلاره قليجي دلائل چند زني در نظام معنايي زن دوم (مطالعه موردي شهرستان ملکشاهي استان ايلام) کارشناسی ارشد 1391/11/01
عباس گرگي بازسازي معنايي پيامدهاي برنامه هاي ايمني و بهداشت کار (معادن زغال سنگ) دکتری 1394/09/15
بهجت حاجيان مطالعه عوامل اجتماعي- فرهنگي مرتبط با ميزان اعتماد به همسر در ميان خانواده هاي شهر اصفهان کارشناسی ارشد 1392/06/30
شعيب حاجي تبار تبيين جامعه شناختي رابطه گرايشات ديني و سبک زندگي (مورد مطالعه: دانش آموزان متوسط دوم شهر رشت) کارشناسی ارشد 1398/11/30
احسان حميدي زاده مطالعه تطبيقي جنبش¬هاي بنيادگراي ديني در اديان ابراهيمي: مطالعه موردي(هارديم،اکثريت اخلاقي ، طالبان) دکتری 1393/08/19
احسان حميدي زاده بررسي رابطه ي ميان دينداري دانشجويان دوره ي دکتري دانشگاه شيراز با گرايش و فعاليت علمي آنها کارشناسی ارشد 1388/06/01
لادن هاشمي شيرازي درک معناي ذهني همسران شهدا از ازدواج مجدد(مطالعه موردي همسران شهداي شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1392/07/08
مريم هاشم پور صادقيان رسانه هاي اجتماعي، شبکه روابط اجتماعي و نسل: مطالعه مقايسه‌اي رابطه رسانه هاي اجتماعي و شبکه روابط اجتماعي افراد بين دو نسل جوان و بزرگسال شهر شيراز کارشناسی ارشد 1395/06/21
مريم هاشم پور صادقيان فضاي مجازي، فضاي واقعي و سلامت: مطالعه رابطه تعيين¬کننده¬هاي اجتماعي آنلاين و آفلاين با سبک زندگي سلامت محور زنان و مردان 65-18 سال در شهر شيراز دکتری
حسن خشنود تحليل گفتمان انتقادي بازتاب فساد در مطبوعات ايران دهه90 کارشناسی ارشد 1397/06/18
ليلا حسن زاده بررسي عوامل فرهنگي -اجتماعي مرتبط با فعاليت هاي ورزشي زنان (مطالعه موردي : زنان 20 تا 65 سال شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1390/05/24
صغري همت مطالعه‌ي عوامل فرهنگي، اجتماعي مرتبط بر احساس امنيت اجتماعي زنان کارشناسی ارشد 1391/07/12
زهرا هنروران مطالعه رابطه عوامل رواني-اجتماعي با مدگرايي(مطالعه موردي: جوانان 29-15 ساله شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1391/10/27
سيده فاطمه حسيني بازنمايي زن در آثار داريوش مهرجويي کارشناسی ارشد 1392/12/20
مريم حسيني زنان و فرايند پير شدن: تجربه زنان از تغييرات بدني مرتبط با سن در ميانسالي دکتری 1395/11/04
آرمان حيدري جامع? مخاطره اي و احساس امنيت اجتماعي (مطالع? موردي جوانان 15- 29 سال? ساکن شهرهاي شيراز و ياسوج) دکتری 1390/06/01
زين العابدين جعفري كاوش زمينه ها و ساز و كار هاي اجتماعي بروز و گسترش جراحي زيبايي مردان در تهران دکتری 1399/04/15
صديقه جهانبازيان مطالعه خود ارزيابي سلامت در ميان سالمندان شهرهاي شيراز و ياسوج کارشناسی ارشد 1394/06/17
زهرا کلباسي مطالعه روابط نسلي در سينماي ايران (با تآکيد بر دهه 80) کارشناسی ارشد 1391/12/14
مريم کمالي مطالعه رابطه طلاق عاطفي و تعارضات والد- فرزندي مورد مطالعه: مادران داراي دختر نوجوان شهر تهران کارشناسی ارشد 1398/06/31
عبدالطيف کارواني فرايند برساخت هويت اجتماعي در ميان دانشجويان بلوچ در دانشگاه‌هاي دولتي: به سوي يک نظريه زمينه اي دکتری 1398/01/20
ماندانا کريمي مطالعه رابطه عوامل اجتماعي و فرهنگي و نگرش نسبت به حق النّاس: مطالعه موردي جوانان 18- 29 ساله شهرستان شيراز کارشناسی ارشد 1393/06/25
فاطمه کريمي بررسي رابطه بين شاخصهاي توسعه با مرگز و مير کودکان و نوزادان بر اساس داده هاي سرشماري 1395 ايران کارشناسی ارشد 1397/11/30
فرزانه کاوسي بررسي عوامل اجتماعي- فرهنگي مرتبط با هويت ملي دانش آموزان دبيرستاني در شهر اهواز کارشناسی ارشد 1388/06/23
آسيه خادميان بررسي تاثير عوامل اقتصادي اجتماعي بر ميزان شيوع بيماريهاي شغلي در کارگران شهر شيراز کارشناسی ارشد 1393/06/31
راضيه خزاعي مطالعه معناي نذر در تجربه زيسته زنان ساکن تهران، يک مطالعه کيفي دکتری 1395/06/28
بهناز خيري خامنه بررسي نگرش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) شهر شيراز نسبت به ازدواج موقت کارشناسی ارشد 1388/06/31
زهرا خداپرست رابطه بين سبک زندگي و نگرش به هم خانگي: مطالعه جوانان 18 تا 39 ساله شهر شيراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
شهرزاد کياني زاخردي مطالعه ي عوامل اجتماعي-رواني مرتبط با سلامت اجتماعي زنان سرپرست خانوار شهر شيراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
مينا مهدويان بررسي عوامل مرتبط با سبک زندگي جوانان در خانواده‌هاي معتادين و غير معتادين شهر كرمان کارشناسی ارشد 1392/02/11
مريم مجيدي مطالعه عوامل اقتصادي-اجتماعي مرتبط با سالمندي فعال درسالمندان شهر شيراز. دکتری 1398/04/31
سميرا مالمير تعيين کننده هاي اجتماعي – فرهنگي موثر بر نامگذاري مواليد در شهر شيراز (بررسي تطبيقي مواليد دهه-هاي 1360 و 1380 ) کارشناسی ارشد 1393/11/20
مرضيه مرداني بررسي زمينه هاي اجتماعي - فرهنگي مرتبط با ساختار توزيع قدرت نمونه ي موردمطالعه زنان در شهر هاي ورودشت و شيراز کارشناسی ارشد 1389/11/16
مهدي مسيحي بررسي مقايسه اي نگرش دبيران مقطع دبيرستان و مدرسين حوزه علميه مرد نسبت به مشارکت در برنامه¬هاي تنظيم خانواده و عوامل اجتماعي- فرهنگي مرتبط با آن ( مطالعه موردي: شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1389/06/28
زينب مزارعي 1-\tبررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مرتبط با سلامت روان سال‌مندان (مطالعه موردي سال‌مندان شهر فراشبند) کارشناسی ارشد
عزت اله ميرزائي بررسي رابطه خدمات ارائه شده از سوي کميته امداد امام خميني (ره) و کيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش (مطالعه موردي زنان سرپرست خانوار کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان جهرم کارشناسی ارشد 1388/04/03
فرزانه مصاحب فرد مطالعه رابطه عوامل اجتماعي-فرهنگي با نگرش به يائسگي در ميان زنان يائسه شهر شيراز کارشناسی ارشد 1397/06/31
زهرا معاون مطالعه مردم نگارانه زيارت نزد گردشگران در بقاع متبرکه شهر شيراز دکتری 1396/06/28
صديقه موذني مطالعه رابطه عوامل اجتماعي - فرهنگي با نگرش نسبت به دوستي و معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج(مطالعه موردي :دختران دانش آموز دبيرستاني شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1392/07/09
اميرحسين محمدي بررسي کيفيت زندگي مردان سالمند در شهر همدان: مطالعه موردي بازنشستگان آموزش و پرورش کارشناسی ارشد 1392/06/30
حامد ملازاده صادقيون 1-\tمطالعه عوامل اجتماعي – اقتصادي مرتبط با ميزان اعتماد به مطبوعات (مطالعه موردي جمعيت 20 سال به بالاي شهر بندرعباس) کارشناسی ارشد 1393/12/13
ليلا مرادي بررسي حوادث ترافيکي جاده اي در استان فارس با استفاده از تئوري سيستم خاکستري کارشناسی ارشد 1390/11/09
فريده مسلمي حقيقي مطالعه عوامل اجتماعي و فرهنگي مرتبط با جامعه پذيري ديني نوجوانان 13 - 19 سال (نمونه مورد مطالعه نوجوانان دختر شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1399/06/02
زهرا موسوي بررسي رابطه جامعه پذيري جنسيتي و عزت نفس دختران 14 -18 ساله شهر شيراز کارشناسی ارشد 1390/02/20
آرش موسوي 1-\tمطالعه تطبيقي بازنمايي مرگ در اديان ابراهيمي و غير ابراهيمي: مطالعه موردي اسلام و مسيحيت با بودائيسم و هندوئيسم دکتری 1397/03/02
فاطمه نادري مطالعه عوامل اجتماعي- فرهنگي مرتبط با بهداشت باروري زنان(مطالعه موردي زنان: 15-49ساله شهرستان خرم آباد) کارشناسی ارشد 1391/10/03
نرجس نره ئي بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و نگرش به نابرابري جنسيتي مطالعه موردي زنان بالاي 20 سال شهر شيراز کارشناسی ارشد 1389/11/11
حميد ناصري ثبات قيمت ها و اعتبار سياست پولي در ايران کارشناسی ارشد 1398/04/04
زينب نيک نجات بازنمايي بنيادگرايي تکفيري در رسانه؛ تحليل نشانه شناسي اجتماعي مفهوم جهاد در عکس هاي گروه داعش کارشناسی ارشد 1394/10/28
مجتبي نوروزي جهان اباد بررسي درک زيست محيطي جامعه ميزبان گردشگري از مخاطرات زيست محيطي ناشي از حضور گردشگران (مطالعه موردي: دهستان بکش يک شهرستان نورآباد ممسني) کارشناسی ارشد 1398/06/31
زينب اوخيري مطالعه عوامل مرتبط با مشارکت سياسي زنان (نمونه مورد مطالعه: زنان چابهار) کارشناسی ارشد 1395/12/15
سيديوسف پنجه بند کاوش تجربه ي مردان در فرايند طلاق: بسترها و پيامدها دکتری 1394/12/22
ليلا پرنيان مطالعه مديريت بدن و جهاني شدن فرهنگي کارشناسی ارشد 1391/07/12
مهدي پرور 1نظريه‌اي زمينه اي براي درك ابعاد، دلالت‌ها و پيامدهاي معنايي دين در ميان دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1396/10/19
فرزانه پيرو مطالعه تحليل محتوي نگرش نسبت به زن در موسيقي رپ فارسي کارشناسی ارشد 1391/09/07
زهرا قطراني مطالعه ي رابطه ي ميان عوامل اجتماعي - فرهنگي و نگرش نسبت به امر به معروف و نهي از منکر( مقايسه ي بين نسلي جوانان و بزرگسالان شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1393/10/21
افسانه قيومي لاري تجربه‌ي زيسته‌ي زنان در ازدواج زودهنگام: مورد مطالعه شهر گراش کارشناسی ارشد 1398/06/30
ابوالفضل راه نورد مطالعه رابطه عوامل اجتماعي-فرهنگي با نگرش جوانان شيراز نسبت به ازدواج کارشناسی ارشد 1393/09/26
فاطمه رشيدي ارزيابي(تحليل)عمر از دست رفته متوفيان ناشي از حوادث رانندگي، مطالعه موردي: تصادفات شهرستان هاي استان فارس در سال 1390 کارشناسی ارشد 1391/12/16
راضيه رايان پور مطالعه جامعه شناختي عوامل مرتبط با استفاده از طب سنتي، مکمل و جايگزين در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1395/06/31
راضيه رايان پور زنان و موقعيت مراقبت ساندويچي در خانواده: ارائه ي يک نظريه زمينه اي با استفاده از رويکرد تحليل موقعيت کلارک دکتری 1400/08/26
محمد امين رشادت برساخت اجتماعي فرآيند مشارکت سياسي زنان در افغانستان (بسوي يک نظريه ي زمينه اي) دکتری 1397/06/31
علي روغني نگرش اعضاي هيئت علمي به مهاجرت خارج از کشور: مطالعه موردي دانشگاه هاي اصفهان کارشناسی ارشد 1393/06/26
ايمان روستا سياست‌هاي پولي و مالي بهينه، با تأکيد بر خروج غيرتورمي از رکود: مطالعه موردي اقتصاد ايران دکتری 1399/06/03
علي روحاني بررسي عوامل اجتماعي رواني مرتبط با برجستگي هويت قومي جوانان، مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1390/06/27
رزگار صالحي بررسي عوامل فرهنگي روانشناختي مرتبط با هويت ملي نوجوانان کرد مطالعه موردي شهرهاي بانه و قروه کارشناسی ارشد 1389/11/18
سيد اسماعيل مسعودي هرمنوتيک فلسفي گادامر و بازخواني ابژکتيويته در انديشه ماکس وبر دکتری 1397/06/31
هاجر شفيعي اصطهباناتي شناسايي نيازها و انتظارات دانشجويان دانشگاه هاي شهر شيراز از سيستم بانکي و طراحي راه کارهايي براي جذب آن ها(مطالعه موردي در بانک کشاورزي) کارشناسی ارشد 1392/06/31
نجمه شهبازي بازسازي معنايي تن فروشي (مطالعه موردي زنان مراجعه کننده D.I.C خانه خورشيد تهران) کارشناسی ارشد 1393/11/27
مهدي شهيري طبرستاني مطالعه عوامل اجتماعي - فرهنگي مرتبط با خودارزيابي سلامت در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1393/04/24
شهريار شهسواري بررسي شيوع سقط جنين و عوامل مرتبط بر آن کارشناسی ارشد 1390/12/23
کيوان شمسي لامشکن بررسي رابطه بين سبک زندگي فعال و شادکامي در بين دانشجويان دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1398/06/31
لاله شيرکاني مطالعه رابطه بين ميزان دينداري و نگرش نسبت به نا برابري جنسيتي مطالعه موردي مردان 20 سال به بالاي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1389/12/16
مليحه تبرائي ارائه مدلي جهت بهينه سازي نحوه خدمت رساني به مراجعين شرکت بيمه با استفاده از تئوري صف و شبيه سازي (مطالعه موردي: شرکت بيمه ايران) کارشناسی ارشد 1392/06/31
سارا طالع زاده بکارگيري رويکرد تحليل مولفه هاي اصلي خاکستري (GPCA) در ارزيابي عملکرد مالي: شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران-صنايع سيمان، آهک و گچ کارشناسی ارشد 1390/07/03
حميده تام نيا : کشف فرايند تجربه زيسته اقدام به خودکشي در بين جوانان 20تا 30 سال در شيراز کارشناسی ارشد 1397/06/31
زهرا يادعلي جمالويي بررسي عوامل اجتماعي و روانشناختي موثر بر ميزان رضايتمندي زناشويي زنان متاهل نجف آباد و فولادشهر کارشناسی ارشد 1390/02/27
مريم ذاکر تأثير باز بودن تجاري و مالي بر توسعه مالي براي ايران (1385-1355) کارشناسی ارشد 1390/04/01
نسيبه زنجري مطالعه ي تعيين كننده هاي اجتماعي-روانشناختي سبك زندگي ارتقاء دهنده ي سلامت سالمندان کارشناسی ارشد 1390/06/30
خديجه زارع مطالعه جامعه‌شناختي انزواي اجتماعي و عوامل مرتبط با آن در ميان نابينايان شهر شيراز کارشناسی ارشد
آزاده زارعيان جهرمي مطالعه ي جامعه شناختي روايت عشق در ادبيات داستاني نويسندگان معاصر زن در ايران: مطالعه ي موردي ادبيات داستاني دهه هاي 40 تا80 کارشناسی ارشد 1391/12/15
فاطمه زارع بررسي رابطه جهاني شدن فرهنگ و سبک زندگي زنان(مورد مطالعه: زنان متأهل شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1400/05/04
مهرانا زهري ارائه مدل بازاريابي الکترونيکي با رعايت اصول فرهنگي و فاکتورهاي سئو کارشناسی ارشد 1390/11/15
صديقه البرزي سلطان ابادي مطالعه جامعه شناختي رفتارهاي مبتني بر سلامت در ميان جوانان شهر شيراز دکتری 1398/11/29
محمدجواد هدايت فرد عوامل اقتصادي اجتماعي مرتبط با نگرش زوج هاي جوان نسبت به سياست هاي جمعيتي افزايش فرزند آوري در شهر دزفول کارشناسی ارشد 1398/04/30
مريم اکبرنژاد بررسي رابطه بين غيبت پدران به کشورهاي حوزه خليج فارس و وضعيت تحصيلي فرزندانشان در شهر لامرد کارشناسی ارشد 1384/12/14
گلابشاه اماني تبيين جامعه شناختي همسازي اجتماعي گروه هاي قومي در افغانستان دکتری 1399/06/31
ارش پورنعمت بررسي رابطة سرمايه اجتماعي با مشاركت سياسي زنان (مطالعه موردي: زنان 18 سال به بالاي شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1385/06/29
حسين تورجيان فر بررسي رابطه عوامل اجتماعي، فرهنگي با نگرش مردان نسبت به مشارکت در برنامه هاي تنظيم خانواده کارشناسی ارشد 1385/11/11
مينا حاجي پور بررسي نگرش طلاب حوزه و دانشجويان دانشگاه نسبت به نقش زن در اجتماع کارشناسی ارشد 1387/02/03
مرتضي حسين زاده بابائي بررسي رابطه ي بين عوامل فرهنگي-اجتماعي با کيفيت زندگي افراد تراجنسي (ترنس‌سکشوال) در ايران کارشناسی ارشد 1387/12/14
قربان حسيني بررسي تطبيقي باروري گروههاي مذهبي کرد ساکن در مناطق روستايي شهرستانهاي روانسر و گيلانغرب کارشناسی ارشد 1387/03/21
مريم حسيني بررسي زمينه هاي اجتماعي و رواني مرتبط با آرايش در ميان دختران جوان (مطالعه موردي: دانشجويان دختر دانشگاه‌هاي شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1388/05/14
آرمان حيدري بررسي عوامل مؤثر بر رابطة هويت قومي و ملي در شهر نورآباد ممسني کارشناسی ارشد 1383/06/29
منصوره دسترنج بررسي رابطه جامعه پذيري و عزّت نفس (مطالعه موردي: زنان 45-25 سال شهر لار) کارشناسی ارشد 1386/04/30
محمد دلبري بررسي رابطه دينداري و نگرش نسبت به دموکراسي (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1383/06/01
ماهرخ رجبي بنيادهاي نگرش و مشاركت اجتماعي زنان:مطالعه موردي جامعه شهري استان فارس دکتری 1386/11/21
راحله زارع بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي، جمعيتي و فرهنگي مرتبط با فاصله‌گذاري بين ازدواج و تولد فرزند اول: مطالعه موردي زنان همسردار 49- 10 ساله ساكن شهر ميبد کارشناسی ارشد 1386/12/21
صديقه شعاع بررسي ارتباط ميان عوامل اجتماعي- فرهنگي و نگرش نسبت به ايدز مطالعه موردي: دانش آموزان دبيرستاني شهر شيراز کارشناسی ارشد 1384/12/15
زرين شکرنيا بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي مرتبط با نگرش زنان نسبت به کودک آزاري (مطالعه موردي زنان 15-45 ساله در شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1387/04/23
محمدتقي عباسي شوازي بررسي رابطه عوامل اجتماعي و فرهنگي با نگرش دانشجويان نسبت به معاشرت و دوستي دختر و پسر قبل از ازدواج کارشناسی ارشد 1384/06/28
سيروس فخرايي تبيين جامعه شناختي تعارضات همسران در خانواده هاي شهر شيراز دکتری 1388/02/01
ميثم کايدان بديع بررسي رابطه ميان دينداري و نگرش نسبت به مدرنيته در ميان دانشجويان دانشگاه شيراز و طلاب حوزه هاي علميه شهر شيراز کارشناسی ارشد 1386/06/25
عباس گرگي بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي مؤثر بر نگرش زنان نسبت به نابرابري‌‌هاي جنسيتي کارشناسی ارشد 1383/06/30
ارتا دخت مختاري تبيين جامعه‌شناختي سبک زندگي سالمندي و قبل از سالمندي (مورد مطالعه: کانون جهانديدگان شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1400/06/31
اعظم معافي بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و احساس آنومي در ميان زنان(مطالعه موردي زنان شاغل و خانه دار ساكن در شهر كرمان) کارشناسی ارشد 1386/11/14
محبوبه مهرابي بررسي مقايسه اي رفتار و نگرش باروري بين دو نسل مادران و دختران 18 تا 25 ساله ي آنها کارشناسی ارشد 1386/07/20
محسن نادري بني بررسي رابطه عوامل خانوادگي و سن اولين ازدواج (مطالعه موردي: افراد متاهل 40-20 ساله شهر چادگان) کارشناسی ارشد 1386/03/13
احمد نوبخت بررسي رابطه بين دينداري و جهاني شدن در ميان كاركنان منطقه ويژه انرژي پارس کارشناسی ارشد 1386/06/21
صغري نيازي بررسي رابطه ميان ويژگي هاي فرهنگي، اجتماعي دانشجويان دختر مقطع تحصيلات تکميلي با گرايش آنها به مهاجرت به خارج از کشور (مطالعه موردي: دانشگاه شيراز و دانشگاه فردوسي مشهد) کارشناسی ارشد 1386/09/20
الهام واقفي بررسي رابطه عوامل اجتماعي و فرهنگي با نگرش زنان نسبت به دموكراسي کارشناسی ارشد 1386/08/12
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظريه جامعه شناسي پيش نياز 230245241 2 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
نظريه هاي جامعه شناسي 1 230231161 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/29 (0800 - 1000) ترم اول 1140
نظريه هاي جامعه شناسي 230244701 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
نقدنظريه هاي معاصر 230275011 2 2 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1600 الی 1800) (0000 - 0000) ترم اول 1140
جامعه شناسي جنسيت 230244651 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
جامعه شناسي مذهب 230275151 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
نظريه هاي جامعه شناسي 1 230231161 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/23 (0800 - 1000) 13992
بينش هاي جامعه شناسي 2 230244021 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0830 الی 1000) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0830 الی 1000) (0000 - 0000) 13992
تلفيق نظريه هاي جامعه شناسي ـجامعه شناسي نظري 230275021 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13992
زن دراديان ومكاتب فلسفي 230244671 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13992
نظريه هاي جامعه شناسي 1 230231161 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13991
نمایش 11 نتیجه
از 1