اعضای هیات علمی

مسلم علي محمدلو

مسلم علي محمدلو

مسلم علي محمدلو    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضوان عباسي بررسي ايده آل هاي باروري در بين زنان 49-15 ساله (مطالعه موردي شهرستان مهر استان فارس) کارشناسی ارشد 1393/09/02
الهام احمدي شولي طراحي مدل، شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر استقرار سيستم مديريت دانش با استفاده از تحليل شبکه همبستگي و رويکرد مدلسازي ساختاري- تفسيري در شرکت توزيع نيروي برق شيراز کارشناسی ارشد 1396/12/20
مهناز احراري الويت بندي عوامل موثر در اشاعه سيستم مدريت زنجيره تامين سيار با استفاده از رويكرد فرايند رتبه بندي تفسيري (IRP) مورد مطالعه صنايع لبني استان فارس کارشناسی ارشد 1396/12/19
زهرا اکبري طراحي مدلي براي اندازه گيري و ارزيابي بهره وري سبز در سازمان مديريت پسماند کارشناسی ارشد 1394/06/30
حسين اکبرزاده ارزيابي ميزان توسعه يافتگي فناوري اطلاعات در استان هاي کشور کارشناسی ارشد 1397/11/30
سعيد اخلاق پور مدلسازي بورس اوراق بهادار تهران بر اساس رويکرد سيستمي تلفيقي دکتری 1397/11/27
زهرا اکرمي شناسايي و اولويت‌بندي مودا‌هاي بيمارستان حضرت زينب (س) شيراز با رويکرد تصميم‌‌‌‌‌‌گيري چند معياره کارشناسی ارشد 1396/12/20
فرشاد علمداريولي ايجاد رويکردي براي تحليل پوياي مدل کسب وکار پايدار: مورد مطالعه شرکت توليدي صنعتي فراسان دکتری 1399/06/31
نيلوفر علوي بررسي تاثير هويت برند شهري شيراز بر ادراک مصرفکنندگان از کالاهاي توليد شده در اين شهر کارشناسی ارشد 1400/06/31
سيد مسلم علوي طراحي و تبيين الگوي حکمراني دانشگاه نسل سوم با رويکرد سيستمي دکتری 1399/11/29
علي عباسي تعيين قاعده بهينه پولي در شرايط انتظارات ناهمگن با در نظر گرفتن سلطه مالي:مورد مطالعه ايران دکتری 1399/06/31
محمدرضا علي پور اندازه‌گيري و ارزيابي بهره‌وري سبز در يک صنعت پتروشيمي (مطالعه موردي: شرکت پليمر آريا ساسول) کارشناسی ارشد 1397/06/31
محمود اميني چارچوبي براي ارزيابي صلاحيت و انتخاب پيمانکاران به منظور برون سپاري فعاليت ها در سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري شيراز کارشناسی ارشد 1394/10/14
شهرام اميني ارائه يک چارچوب مناسب تصميم‌گيري براي برون‌سپاري فعاليت‌ها در شهرداري‌ها (مورد مطالعه: شهرداري شيراز) کارشناسی ارشد 1392/05/29
ياسر اميري طراحي مدل فرايندي-سيستمي عوامل مؤثر بر توسعه محصول جديد(NPD) در صنايع توليدي دکتری 1394/11/07
نعمت عارفي پور شناسايي و ارزيابي عوامل مؤثر بر بهره‌وري منابع انساني بانک ملت استان کهگيلويه و بويراحمد و ارائه راهکار به‌منظور ارتقاء آن کارشناسی ارشد 1398/11/30
محمدرضا ارغوان ارائه الگوي مفهومي تعارض کار- خانواده کارکنان بانک‌هاي شهر لار کارشناسی ارشد
صديقه طاهره اسدزاده تحليل محتواي کيفي مفهوم معشوق از حال عاشق در موسيقي پاپ: مطالعه موردي ترانه هاي احسان خواجه اميري کارشناسی ارشد 1396/12/19
مولودسادات عسگري ارجنکي انتخاب تامين کنندگان زنجيره ي تامين با استفاده از شبکه ي عصبي مصنوعي در شرکت زرين غزال کارشناسی ارشد 1392/12/07
نجمه عوض پور سنجش ميزان دانش بنياني شرکت هاي دانش بنيان مستقر در پارک علم و فناوري فارس کارشناسی ارشد 1397/03/19
احمد اژدري تدوين استراتژي عمليات با استفاده از مدل ميلتنبرگ در صنعت بتن آماده در شرکت باستان بتن کارشناسی ارشد 1395/10/12
هادي عزيزي نژادکشکويي ارزيابي کارايي شعب بانک قوامين شهر شيراز با استفاده از تحليل پنجره اي داده ها و ارائه راهکارهاي ارتقاء کارايي کارشناسی ارشد 1394/06/30
زهراسادات بديعي طراحي مدل شاخص هاي کليدي عملکرد در کسب و کارهاي نوپا کارشناسی ارشد 1398/06/31
مهسا بيک زاده شناسايي شاخص هاي کليدي عملکرد واحد منابع انساني و طراحي داشبورد مديريت منابع انساني شرکت زرين غزال (دايتي) کارشناسی ارشد
مرضيه برزين بازنمايي زن در ادبيات مقاومت و عامه‌پسند (مطالعه موردي کتاب‌هاي دا و همخونه) کارشناسی ارشد 1394/12/05
محمد چرومي زاده آسيب شناسي وضعيت بسته بندي محصولات شرکت ابزار و يراق چرومي از منظر مشتريان و ارائه راهکار در اين زمينه کارشناسی ارشد 1395/12/15
فرناز دست رس بررسي رابطه ميان سبک زندگي و رفتار زيست محيطي شهروندان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1397/06/20
هانيه دستيار طراحي مدل و اولويت بندي شاخص هاي چابکي زنجيره تامين با استفاده از رويکرد مدل سازي ساختاري - تفسيري و فرآيند تحليل شبکه اي فازي ، مطالعه موردي در شرکت سيمان فارس نو کارشناسی ارشد 1393/06/30
ياسمن دهقان خليلي طراحي مدل برنامه ريزي توليد و توزيع چند محصولي در زنجيره تأمين چابک و سبز بر اساس رويکرد برنامه ريزي آرماني (مطالعه ي موردي: شرکت صدک) کارشناسی ارشد 1395/11/30
سميه ديلمي پور بررسي ميزان تأثير سرمايه اجتماعي بر عزت نفس زنان خانه¬دار شهر اهواز کارشناسی ارشد 1400/06/31
مرضيه ابلاغ جهرمي ارائه الگوي نقش عوامل بازاريابي در توسعه گردشگري با رويکرد تصميم گيري چند معياره فازي (مورد مطالعه: موزه نارنجستان شيراز) کارشناسی ارشد 1396/12/08
ايمان عشقي ثاني مطالعه تطبيقي شرکت‌هاي فعال بورس در گروه صنايع غذايي با رويکرد مالي و با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها و شاخص مالم کوئيست کارشناسی ارشد 1394/12/20
محمد مهدي اسلامي علي آبادي بررسي رابطه بين اجتناب از پرداخت ماليات و حق¬الزحمه حسابرسي شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1394/06/28
پريسا اسلامي فارساني توسعه مقياس اندازه گيري شکست ناپذيري سازماني کارشناسی ارشد
فرزانه اسلاملو تأثير شيوه هاي مديريت کيفيت جامع بر نوآوري با استفاده از رويکرد مدل سازي ساختاري تفسيري و فرآيند تحليل شبکه اي فازي در شرکت فراسان کارشناسی ارشد 1393/06/31
نيما استخري طراحي سيستم پيش‌بيني تقاضاي مرغ گرم در شرکت ساليز مرغ با رويکرد داده‌کاوي کارشناسی ارشد 1398/11/30
ترمه بهدادفر سنجش درجه تناسب فرد-سازمان به روش ادراک شده و ارائه راهکارهايي جهت ارتقاي آن در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان فارس کارشناسی ارشد 1395/06/31
علي فقيهي بررسي ديدگاه هاي شاغلين در موسسات حسابرسي نسبت به مضاربه و اجاره از دو بعد بهره وري و رضايت شغلي مطلوب کارشناسی ارشد 1394/06/30
ميلاد فهيمي ارزيابي ريسک زنجيره تأمين در صنعت لوازم خانگي تهران با استفاده از رويکرد تلفيقي دلفي، دي اي ان پي و ويکور کارشناسی ارشد 1393/06/30
مليحه فراهاني مدل‌سازي مسئله زمان‌بندي فرود هواپيما در فرودگاه بين‌المللي شهيد دستغيب شيراز و حل با استفاده از الگوريتم‌هاي فرا ابتکاري کارشناسی ارشد 1397/04/10
غزاله فرجي اولويت بندي استراتژي هاي نگهداري و تعميرات با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند معياره فازي (مورد مطالعه: گروه صنعتي پاکشو(گلرنگ)) کارشناسی ارشد 1394/06/31
فاطمه فرش نشاني بررسي عوامل موثر بر انتقال فناوري نرم تجاري در شرکت فراسان کارشناسی ارشد 1400/03/24
مرضيه فريدوني بررسي تأثير جريان هاي نقدي آزاد و هزينه هاي نمايندگي بر عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کارشناسی ارشد 1391/07/10
فريبا فيروزتادواني تاب آوري اجتماعي در برابر مخاطرات زيست محيطي و اقتصادي با تاکيد بر خشکسالي: مطالعه موردي بخش خفر شهرستان جهرم کارشناسی ارشد 1396/06/26
فريدون فرودي بررسي اثرات مستقيم و سرريز اندازه بنگاههاي صنعتي بر توليد ناخالص داخلي در استانهاي ايران کارشناسی ارشد 1398/06/13
احسان فروزاني بررسي شرکت هاي فعال در بورس در گروه توليد محصولات شوينده و پاک کننده با رويکرد مالي و تحليل پوششي داده ها و شاخص مالم کوئيست کارشناسی ارشد 1395/06/27
حبيب اله قائدي ارزيابي عملکرد و بنچ مارکينگ شرکت هاي تجارت الکترونيک به روش ترکيبي DEA ( تحليل پوششي داده ها ) و E-SERVQUAL کارشناسی ارشد 1393/12/19
فاطمه قنبري ارائه چارچوبي جهت ارزيابي پيش صلاحيت پيمانکاران ( مورد مطالعه : خدمات عمومي دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1394/06/31
انيسه غلامي بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي مرتبط با گرايشات مصرفي زنان در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1391/10/26
حامد حقيقت بهره وري پتروشيمي شيراز در بازه 10 ساله کارشناسی ارشد 1394/06/31
ارش حق بين تحليل زنجيره تأمين گردشگري پزشکي شهر شيراز: رويکرد نظريه داده بنياد کارشناسی ارشد 1399/06/31
فريدون هاشمي نيا آسيب شناسي و پيکربندي ساختار سازماني اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان کهگيلويه و بويراحمد بر مبناي مدل سيستم پايا کارشناسی ارشد
اشکان حسني تحليل و اندازه گيري بهره وري شرکت نفت بهران کارشناسی ارشد 1395/12/22
بهنام حسني زاده توسعه الگوريتم ابتکاري براي حل مساله‌ي انتخاب تعداد مشخصي از مناسب‌ترين مکان‌ها جهت ايجاد تأسيسات جديد کارشناسی ارشد 1398/06/31
جواد حياتي بررسي تجديد ارائه صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي خانوادگي و غيرخانوادگي: مطالعه موردي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1393/11/15
مريم هدايتي رتبه بندي استراتژي ها و برنامه هاي عملياتي معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي شيراز با استفاده از تکنيک هاي تصميم گيري چندمعياره فازي کارشناسی ارشد 1393/12/13
مريم هنر ارزيابي کيفيت خدمات پس از فروش نمايندگي هاي ايران خودرو در استان فارس با استفاده از مدل هاي تصميم گيري چند معياره کارشناسی ارشد 1393/12/20
زهرا حسيني بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با بهزيستي روان شناختي در ميان بازنشستگان آموزش و پرورش ياسوج کارشناسی ارشد 1397/06/27
سيده فرشته حسيني حمدگو روند تحقيقات حوزه مديريت عمليات: رويکرد متن‌کاوي کارشناسی ارشد 1397/06/31
محمد رضا ايران پور ارائه يک چارچوب مناسب تصميم گيري براي ارزيابي و انتخاب تامين کننده در صنعت لبنيات کارشناسی ارشد 1394/06/31
لعيا جعفري طراحي نظام مديريت استعداد در شرکت بيمه پاسارگاد کارشناسی ارشد 1398/11/30
معصومه جعفرپور ارائه مدلي براي بهبود عملکرد زنجيره تأمين سرد با به‌کارگيري مدل‌سازي ساختاري تفسيري فازي و ميکمک فازي (موردمطالعه: صنايع لبنياتي استان فارس) کارشناسی ارشد 1397/09/28
ليلا جوادي سنجش کيفيت خدمات دولت الکترونيک در اداره کل امور مالياتي استان فارس با استفاده از سيستم استنتاج فازي کارشناسی ارشد 1395/12/14
احسان جوانمردي مدلسازي سيستم پوياي بازي‌ انحصار چند جانبه در بازار سيمان سفيد صادراتي ايران دکتری 1395/06/07
مهسا جوانمردي طراحي مدل کيفيت خدمات گردشگري پزشکي (مورد مطالعه گردشگران بين المللي شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1395/11/02
مليحه جاوداني سنجش تاثير کيفيت زندگي ( عيني و ذهني) بر هويت مکاني ساکنين شهرهاي جديد ( مطالعه موردي: شهروندان شهر جديد پرند) کارشناسی ارشد 1395/03/18
محمود جوبر شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر عدم تمايل سرمايه گذاران به مشارکت و سرمايه گذاري در پروژه هاي مشارکت عمومي- خصوصيِ شهرداري شيراز کارشناسی ارشد 1392/06/20
محمد جوکار بررسي اثر تعديلي تغييرات فروش‌هاي گذشته بر رفتار نامتقارن هزينه‌ها در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1394/10/20
سعيد کارگر تبيين جامعه شناختي رابطه سبک زندگي و شادماني اجتماعي(مطالعه موردي: دانش آموزان دبيرستاني شهر جهرم) کارشناسی ارشد 1394/06/31
زهراء کريمي طراحي مدلي براي سنجش ميزان مهارتهاي مديران در سطوح مختلف سازماني در شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي کارشناسی ارشد 1395/06/29
روح الله کريمي ارزيابي ابعاد فرهنگ کارآفريني در ميان دانشجويان دانشگاه شيراز جهت حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم کارشناسی ارشد 1397/11/30
نازنين کاشاني زاده بررسي تاثير آموزش مجازي ضمن خدمت بر بهره وري کارکنان پالايشگاه نفت آبادان کارشناسی ارشد
خديجه کاوه آينده پژوهي عوامل موثر بر پياده سازي اينترنت اشياء در صنعت گردشگري استان فارس کارشناسی ارشد 1399/06/31
بهاره کايدان ترجمان استراتژي به عمل در شرکت توزيع نيروي برق استان فارس با رويکرد ترکيبي گسترش عملکرد کيفيت فازي، ديمتل و فرآيند تحليل شبکه¬اي کارشناسی ارشد 1394/06/30
سعيد کشاورزي تبيين جامعه شناختي مشارکت در جنبش هاي محيط زيستي: مورد جنبش رفتگران طبيعت در ايران دکتری 1396/10/02
اميرعباس خالصي تعيين عوامل مؤثر بر صنعتي شدن ايران با رويکرد توسعه صادرات کارشناسی ارشد 1399/12/26
مجتبي خليفه طراحي سيستم زنجيره تامين شرکت‏هاي توليدي با رويکرد عملياتي و مالي دکتری 1396/08/30
مصطفي خليلي اولويت‌بندي روش‌هاي تامين‌مالي در شرکت سنگ‌آهن مرکزي ايران با روش دياگراف فازي کارشناسی ارشد 1397/06/20
محمدرضا خندان اندازه گيري و تحليل کيفيت خدمات در شرکت خدمات مسافرتي حقاگشت کارشناسی ارشد 1393/12/20
افروز خدارحيمي ارائه مدل و نرم¬افزار ارزيابي عملکرد مبتني بر BWM/DEA. (مورد مطالعه: عملکرد مالي شرکت¬ها¬ي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) کارشناسی ارشد 1397/05/07
صديقه خرم دهنوي تدوين و رتبه بندي استراتژي هاي مديريت پسماند با استفاده از تکنيک الکتره تري (مطالعه موردي: سازمان مديريت پسماند شهرداري شيراز) کارشناسی ارشد 1393/03/27
زهرا خوش سپهر طراحي مدل مديريت کيفيت در انقلاب صنعتي چهارم دکتری
زهرا خسروي بررسي رابطه ميان تورم و نااطميناني تورم با وجود انتقال رژيم طي بازه زماني (1392-1369). کارشناسی ارشد 1392/11/14
الهه کياني فلاورجاني مطالعه تطبيقي عوامل مرتبط با کيفيت زندگي مهاجرين و غير مهاجرين (مطالعه موردي شهر فلاورجان) کارشناسی ارشد 1392/06/30
مهرداد کياني ارائه چارچوب تصميم گيري براي برون سپاري فعاليت ها در دانشگاه شيراز با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره کارشناسی ارشد 1394/06/28
يونس مقصودي پيش‌بيني شاخص‌هاي ناب-پايدار عمليات توليدي نيروگاه سيکل ترکيبي فارس با استفاده از روش‌هاي داده‌کاوي کارشناسی ارشد
اصغر ماندگاراتشگاه حرکت به سوي دانشگاه ناب با رويکرد تحليل ميدان نيرو (مورد مطالعه: دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1400/06/31
وحيد مرداني ارزيابي کارايي بانک‌ها ي عضو بورس اوراق بهادار ايران طي سالهاي 1391 تا 1394 به روش تحليل پنجره اي VFB-DEA کارشناسی ارشد 1397/04/27
فرهاد مزارعي نژاد اندازه گيري،تجزيه و تحليل بهره وري در سيستم بانکي کارشناسی ارشد 1394/12/20
حسين مهرکي بررسي نقش کيفيت توليدات داخلي در دفاع اقتصادي و راهکارهاي تقويت آن در صنعت پتروشيمي (مورد مطالعه : پتروشيمي بوشهر) کارشناسی ارشد 1396/05/25
علي اصغر مباشري توسعه مدلي جهت سنجش برند کارفرما در گروه صنعتي زرين غزال کارشناسی ارشد 1395/06/31
مهدي معيني بررسي جامعه شناختي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي مؤثر بر بازدارندگي رفتارهاي پرخطر جوانان: مطالعه موردي شهر شيراز دکتری 1393/12/11
محمدعلي محمدحسن شيرازي برنامه ريزي توسعه گردشگري مناطق کويري با تاکيد بر منطقه شهري يزد کارشناسی ارشد 1398/02/14
قدرت الله محمدي سياست اخلاقي مديران اموزش عالي در دانشگاههاي دولتي استان فارس: رويکرد ترکيبي دکتری 1396/03/24
سحر محمدي ارزيابي و اولويت بندي پيمانکاران با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازي و تابع زيان تاگوچي کارشناسی ارشد 1394/06/24
امير مهندسيان تحليل بهره وري در صنعت بانکداري(مورد مطالعه:بانک صادرات ايران) کارشناسی ارشد 1397/06/31
سيد محمدرضا موسوي فرد شناسايي نيازهاي مشتريان و ارزيابي کيفيت خدمات شعب بانک صادرات ايران در کشور امارات متحده عربي کارشناسی ارشد 1394/06/31
عبداله مرادي بررسي تأثير تعديل‌کنندگي حاکميت شرکتي بر رابطه بين معاملات با اشخاص وابسته و مديريت سود (شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران) کارشناسی ارشد 1395/09/22
زهره مطفف ارائه الگويي جهت پياده¬سازي سيستم نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان با رويکرد تصميم¬گيري چند معياره و برنامه¬ريزي آرماني فازي (مطالعه موردي: شرکت پگاه فارس) کارشناسی ارشد 1395/12/01
سيده عاليه موسوي اندازه‌گيري و تحليل تغييرات بهره‌وري فرودگاه‌هاي کشور با استفاده از شاخص مالم‌کوئيست کارشناسی ارشد 1394/06/25
مهسا نامداري قرقاني بررسي عوامل فرهنگي و اجتماعي مرتبط باسبک زندگي زنان بالاي 18 سال ايل قشقايي (مطالعه موردي: زنان طايفه قرقاني ساکن سياخ دارنگان) کارشناسی ارشد 1395/12/15
پيمان نظري طراحي مدلي براي اندازه گيري کيفيت خدمات آموزشي دانشگاه شيراز و ارائه راهکارهاي ارتقاء آن کارشناسی ارشد 1394/12/19
محمد نظري طراحي مدل ‌انتقال ‌فناوري نرم‌تجاري با رويکرد برنامه‌ريزي تعاملي (موردکاوي: بنگاه هاي‌کوچک‌ و‌ متوسط شهرک صنعتي آق قلا) دکتری 1395/06/31
زعيمه نعمت الهي طراحي مدل بلوغ قابليت‌هاي سازماني دانشگاه نسل سوم: مطالعه موردي دانشگاه شيراز دکتری 1398/06/23
محمدصادق نيساني شناسايي عوامل موثر بر ريسک اعتباري در صنعت بانکداري ايران با استفاده از آزمون استرس کارشناسی ارشد 1396/06/30
فاطمه نعمت اللهي بررسي آثار اقتصادي و رفاهي ماليات بر مصرف سوخت فسيلي و يارانه به تحقيق و توسعه در اقتصاد ايران در راستاي کاهش آلودگي هوا دکتری 1397/11/28
وحيد نيک آئين پيدا کردن مسير بهينه سرويس مدارس با استفاده از الگوريتم رياضي شبيه سازي تبريد موازي در مدارس ناحيه دو شيراز. کارشناسی ارشد 1393/12/16
عليرضا نيک رو بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و سبک زندگي سلامت محور در بين کارکنان شاغل بانک ملي شيراز کارشناسی ارشد 1396/06/29
نيما نيلفروشان واکنش سياست پولي به نوسانات بازار سهام در اقتصاد ايران دکتری 1397/10/18
رضا نوروزي کوهدشت ارزشيابي فرايند مديريت استعداد اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي لرستان و علوم پزشکي لرستان: مطالعه تركيبي همزمان دکتری 1397/10/19
محمود نوروزي شناسايي و بررسي عوامل کليدي موفقيت در سرمايه گذاري صنعت نمک زدايي آب دريا کارشناسی ارشد 1393/11/12
مجتبي پناهي تحليل تأثير رجحان‌هاي اجتماعي بر خنثي‌سازي تحريم‌ها با استفاده از روش اقتصاد آزمايشگاهي (يک راهکار پدافند غير‌عامل در مقابل تحريم‌هاي اقتصادي) کارشناسی ارشد 1396/06/29
مرضيه پژمان سنجش و ارزيابي کيفيت خدمات در شرکت خدمات آواژنگ با استفاده از مدل کانو-سروکوال کارشناسی ارشد 1393/06/31
زهرا پور سعيد مطالعه رابطه بين سرمايه اجتماعي و نشاط در بين جوانان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1393/10/01
غلامعلي رهبرعالم ارايه يک چارچوب مناسب تصميم گيري براي انتخاب برون سپارپذير در صنايع غذايي کارشناسی ارشد 1393/12/20
داريوش رحيمي تدوين استراتژي شرکت بالان صنعت با استفاده از چارچوب FBSQ کارشناسی ارشد 1397/03/12
الهه رحيمي نو بررسي ميزان رضايت مشتريان از سطح کيفيت خدمات هتل هماي شيراز کارشناسی ارشد 1395/12/15
سيداحسان رضوي اردکاني طراحي مدل ارزيابي و رتبه بندي طرحهاي کشاورزي جهت سرمايه گذاري در شرکت سبزگامان نصر پارس کارشناسی ارشد 1395/06/27
الهام رضايي اصل بررسي ميزان پايداري دانشگاه شيراز و ارائه راهکارهايي براي ارتقاء آن کارشناسی ارشد 1395/06/29
منصوره روشن ارائه‌ي الگوي برونسپاري بخش‌هاي منتخب بيمارستان زينبيه شيراز با استفاده از تکنيک¬هاي تصميم‌گيري چند معياره کارشناسی ارشد 1397/09/28
بهزاد صفائي كاوش ادراكي و بهبود فرايند اشاعه فناوري نرم تجاري در صنعت نفت ايران دکتری 1397/12/08
نيلوفر صفويان توسعه چارچوب حاکميت يکپارچه در شبکه آب-انرژي-غذا در سطح حوضه آبريز با استفاده از رويکرد مدل‌سازي سيستمي تلفيقي: مورد مطالعاتي حوضه آبريز درياچه مهارلو دکتری
سيده مريم صفي نيا طراحي مدلي جهت ارزيابي آمادگي اجراي شش سيگما در شرکت ها ( مطالعه موردي در شرکت ايستاوين) کارشناسی ارشد 1393/08/21
يحيي سجادي طراحي الگوي توسعه قابليت¬هاي ارتباط صنعت و دانشگاه (مطالعه موردي دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1398/11/30
حميد صلاحي رابطه يادگيري سازماني و بهره ‌وري نيروي انساني کارشناسی ارشد 1394/12/19
مهدي صالحي تعيين جايگاه صنعت گردشگري ايران در منطقه با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره کارشناسی ارشد 1398/06/11
تابنده صالحي نفرين برنده در نرخ شکني و رفتار حسابرس: با تاکيد بر مفهوم استقلال دکتری 1400/03/26
غزل سرکوهي تعيين عوامل بازدارنده و سوق دهنده تقلب کارکنان به روش تحليل ميدان نيرو ( مورد مطالعه: شرکت داروسازي شيراز سرم) کارشناسی ارشد 1399/10/04
امير سيدعليخاني مدلسازي مشتريان استارت‌آپ نرم‌افزاري با رويکرد عامل‌بنيان و تحليل شبکه‌‌ي اجتماعي از منظر متدلوژي استارت‌آپ ناب دکتری 1400/05/05
جواد صفتي سنجش ويژگي سازمان دانش‌بنيان در بانک سپه (مورد مطالعه: بانک سپه شيراز) کارشناسی ارشد 1393/03/25
هاجر شفيعي اصطهباناتي شناسايي نيازها و انتظارات دانشجويان دانشگاه هاي شهر شيراز از سيستم بانکي و طراحي راه کارهايي براي جذب آن ها(مطالعه موردي در بانک کشاورزي) کارشناسی ارشد 1392/06/31
وحيده شاهين ارائه چارچوبي براي غلبه بر موانع نوآوري سبز در صنايع غذايي و آشاميدني کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتي بزرگ شيراز کارشناسی ارشد 1399/06/31
رضا شمس الديني توسعه مدل بلوغ مديريت زنجيره تامين 4 در صنايع کوچک و متوسط دکتری
الهام شرفي اندازه گيري کارايي بانک سپه (سرپرستي استان فارس) با استفاده از تحليل پوششي داده اي پويا کارشناسی ارشد 1393/06/31
يلدا شرفيان طراحي نظام برون سپاري خدمات در کميته امداد امام خميني (ره) استان فارس کارشناسی ارشد 1398/11/30
سحر شريفيان جزي مطالعه تطبيقي کارايي دانشکده هاي دانشگاه شيراز با تحليل پوششي داده هاي پنجره اي با مرز دوگانه کارشناسی ارشد 1395/11/03
حامد شيباني تذرجي بررسي عوامل مؤثر بر رقابت‌پذيري صنعت فرش دستباف سيرجان با تکيه ‌بر رويکرد ISM-BWM-ANP کارشناسی ارشد 1397/06/21
ليلا شيخ پناهي بررسي کيفيت خدمات دو سويه بين توليدکننده و تأمين کننده در شرکت روغن نباتي نرگس شيراز کارشناسی ارشد 1392/11/12
نجمه شيرواني اندازه گيري و تجزيه و تحليل شاخص هاي عملکرد در مقايسه بين شرکت هاي کاشي و سراميک بخش خصوصي و دولتي کارشناسی ارشد 1395/06/31
عليرضا سبحاني ارائه چارچوب براي ارزيابي همراه بانک ها از منظر کاربران کارشناسی ارشد 1399/11/30
صديقه صولتي اولويت‌بندي راه‌حل‌هاي غلبه بر موانع اجراي لجستيک معکوس با به‌کارگيري مدل ترکيبي فرآيند تحليل سلسله مراتبي - تاپسيس با رويکرد فازي نوع دوم (مورد مطالعه: صنعت فولاد و ذوب آهن استان فارس) کارشناسی ارشد 1397/09/20
مليحه تبرائي ارائه مدلي جهت بهينه سازي نحوه خدمت رساني به مراجعين شرکت بيمه با استفاده از تئوري صف و شبيه سازي (مطالعه موردي: شرکت بيمه ايران) کارشناسی ارشد 1392/06/31
محمد تهمتني سنجش کيفيت خدمات ادارات پست استان فارس با استفاده از مدل هاي سروکوال، سروپرف و روش تحليل پوششي داده ها کارشناسی ارشد 1394/12/16
فاطمه تاج الديني سروستاني اندازه گيري کارايي صنايع توليدي ايران با رويکرد تحليل پنجره اي داده هاي خاکستري کارشناسی ارشد 1394/06/29
زيبا يوسفي بررسي رضايت¬مندي مسافرين از خط ويژه اتوبوسراني شهر شيراز با استفاده از روش تجزيه و تحليل چند معياره رضايت (MUSA) کارشناسی ارشد 1395/12/02
ستاره زاهدي تجزيه و تحليل شبکه تجارت جهاني گازطبيعي : کاربرد نظريه شبکه پيچيده کارشناسی ارشد 1394/11/21
هادي زماني ارزشيابي بلوغ مديريت دانش با رويکرد استراتژي محور در شرکت سهامي برق منطقه اي خوزستان: مطالعه ترکيبي دکتری 1397/09/20
الهام زارعي تحليل فضايي الگوي نابرابري در دسترسي به امکانات فرهنگي در مناطق شهرداري شهر شيراز کارشناسی ارشد 1395/03/16
مجتبي زارع خليلي طراحي و¬تبيين مدل اجراي¬استراتژي دردانشگاه هاي¬دولتي برترکشور: پژوهش ترکيبي دکتری 1399/06/31
آمنه زارع تحليل تأثير بازار بالقوه بر رشد اقتصادي در ايران کارشناسی ارشد 1394/11/27
امين جوانمردي ارائه مدل ارزيابي ريسک در پروژه هاي EPC با استفاده از روش تلفيقي فراترکيب و تصميم گيري چند معياره ( مورد مطالعه: پروژه تصفيه خانه شهر جديد صدرا) کارشناسی ارشد 1396/06/12
محدثه زارع ميرک اباد مقايسه بين کشوري رشد بهره‌وري با استفاده از شاخص مالم‌کوئيست فرامرزي عمومي (موردمطالعه: صنعت پتروشيمي جمهوري اسلامي ايران و ايالات‌متحده آمريکا) کارشناسی ارشد 1396/12/19
محمد سعادتمند طراحي مدل‌هاي سنجش سطح و ارزيابي فناوري نرم تجاري در شرکت‌هاي کوچک و متوسط دکتری 1399/06/31
مريم فتوتي زمان‌بندي کلاس‌هاي درس و امتحانات با استفاده از رويکرد ابر ابتکاري (موردمطالعه: دانشکده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1398/04/04
سحرسادات محمدي طراحي الگو و ساختار دهي مساله گردشگري پايدار –مسئولانه با رويکرد روش‌شناسي چندگانه سيستمي دکتری 1399/11/30
مهدي اسماعيل زاده ارائه الگوي نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان در تصفيه‌خانه نيروگاه سيکل ترکيبي فارس کارشناسی ارشد 1398/06/31
زينب علمدار بهينه¬سازي پورتفوي تسهيلات بانکي از طريق برنامه ريزي آرماني فازي(مورد مطالعه: بانک مسکن استان فارس) کارشناسی ارشد 1396/07/15
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش شناسي پژوهش هاي کمي 230348451 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1500 الی 1700) 1400/10/23 (0900 - 1100) ترم اول 1140
مديريت توليد و عمليات پيشرفته 230341791 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1500) 1400/10/26 (0900 - 1100) ترم اول 1140
روش تحقيق پيشرفته 230341401 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1800) 1400/10/19 (1400 - 1600) ترم اول 1140
تحقيق در عمليات 3 230332633 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 0930) 1400/10/23 (1100 - 1300) ترم اول 1140
مديريت پروژه 230332481 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0930 الی 1100) 1400/10/29 (1100 - 1300) ترم اول 1140
علم مديريت فازي 230372321 2 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/14 (1000 - 1200) 13992
علم مديريت فازي 230372321 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1200 الی 1400) 1400/04/14 (1000 - 1200) 13992
مديريت كيفيت وبهره وري 230341661 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/24 (1000 - 1200) 13992
مديريت کيفيت و بهره‌وري 230332271 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 0930) 1400/04/17 (1100 - 1300) 13992
نمایش 9 نتیجه
از 1