اعضای هیات علمی

محمدتقی عباسی شوازی

محمدتقی عباسی شوازی

محمدتقی عباسی شوازی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/shava

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پروین عباسی آتشگاه تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و خانواده شبکه‌ای: مطالعه‌‌ی رابطه‌ استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و روابط خانوادگی کارشناسی ارشد 1395/12/17
علی احمدپور مطالعه رابطه رسانه ها و مخاطره های درک شده با رفتارهای زیست محیطی روستا نشینان ( مورد مطاله : روستا های شهرستان بستک ) کارشناسی ارشد 1396/12/07
غزل اریایی گهر مطالعه زمینه¬ها و پیامدهای انجام بازی¬های دیجیتال در بین دانشجویان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1398/06/31
پریسا بی غمی مطالعه رابطه عوامل اجتماعی-فرهنگی و روانی با اعتیاد به شبکه های اجتماعی آنلاین (مورد مطالعه: جوانان 29-15 ساله شهر بم) کارشناسی ارشد 1396/02/25
درنا اسمعیل خانی مطالعه ی عوامل مرتبط با مشارکت سیاسی در فضای واقعی و فضای مجازی، (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شیراز) کارشناسی ارشد 1395/06/31
طیبه فتحی مطالعه رابطه میزان استفاده از رسانه جمعی با نگرش افراد نسبت به سیاست های جمعیتی در ایران کارشناسی ارشد 1394/12/18
مریم هاشم پور صادقیان رسانه های اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی و نسل: مطالعه مقایسه‌ای رابطه رسانه های اجتماعی و شبکه روابط اجتماعی افراد بین دو نسل جوان و بزرگسال شهر شیراز کارشناسی ارشد 1395/06/21
فاطمه جعفریان تبیین جامعه شناختی میزان بهره‌مندی نوجوانان از فرصت‌های اینترنتی (موردمطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1400/06/31
مینا خلیفه مطالعه عوامل مرتبط با هرزه‌نگاری اینترنتی و پیامدهایآن در بین دانشجویان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1398/06/30
الناز محمدی پرور رسانه¬ها و هویت: مطالعه رابطه استفاده از رسانه¬های اجتماعی با هویت جهانی، ملی و قومی دانشجویان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1400/11/15
طاهره محمدی مطالعه عوامل مرتبط با نفرت‌پراکنی آنلاین در بین دانش آموزان متوسطه دوم شهر شیراز کارشناسی ارشد 1401/06/16
سیدعبدالله نایاب مطالعه رابطه استفاده از رسانه‌ها با هویت قومی، ملی و جهانی جوانان (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه هرات-افغانستان) کارشناسی ارشد 1396/12/20
مرضیه سقایت مطالعه نقش وجوه ارسالی مهاجران بین المللی در توسعه منطقه ای لارستان کارشناسی ارشد 1395/04/09
بهاره تذکر مطالعه رابطه شبکه های اجتماعی آنلاین و روابط خویشاوندی در شهر شیراز کارشناسی ارشد
لیلا زاده باقری مطالعه رابطه استراتژی‌های نظارتی و سواد دیجیتال والدین با میزان مواجهه نوجوانان با مخاطرات و آسیب‌های فضای مجازی دکتری 1400/06/31
صفرعلی پیام مشارکت سیاسی دو فضایی: مطالعه عوامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مرتبط با مشارکت سیاسی آنلاین و آفلاین (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه کابل) کارشناسی ارشد 1396/11/24
پگاه عبدالهی کارشناسی ارشد
زینب مباهات دین، دینداری و باروری: مطالعه باروری افتراقی زنان شیعه و اهل سنت مناطق شهری شهرستان کنگان کارشناسی ارشد
علی شریفی فهم در‌هم‌تنیدگی‌های جنسیت و نابرابری در مهاجرت‌های بین‌المللی زنان: مورد زنان مهاجر ایرانی ساکن کشورهای توسعه‌یافته‌ی غربی دکتری
سینا امینی زاده تحلیل محتوا کیفی مبانی پارادایمی برنامه های احزاب در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی دکتری 1399/06/31
رحمان باقری بازاندیشی و هویت فرهنگی مهاجرین قوم لَک (مورد مطالعه: مهاجرین ساکن محله نامجو تهران) دکتری 1399/06/15
زینب دیده ماه مطالعه رابطه رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی با امید اجتماعی (مورد مطالعه جوانان 18 – 29 سال شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1398/06/31
ارش فراست بررسی ذائقه موسیقیایی دانشجویان و عوامل اجتماعی-فرهنگی (مطالعه موردی، دانشجویان دانشگاه‌های تهران) کارشناسی ارشد 1396/06/29
رقیه فتوح ابادی مطالعه عوامل اجتماعی- روانی مرتبط با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار شهر شیراز کارشناسی ارشد 1395/12/16
سیده کبری هاشمی کتکی کشف دلایل و پیامدهای خودسوزی در نظام معنایی زنان خودسوخته (مطالعه موردی زنان خودسوخته بستری دربیمارستان سوختگی شهرستان اصفهان) کارشناسی ارشد 1394/04/03
عباس حیات مطالعه کیفی احساس امنیت اجتماعی در شهر شیراز (مورد مطالعه: سرپرست های خانوار در محله مهدی آباد) کارشناسی ارشد 1400/09/27
زینب ایمانیان مفرد بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی مرتبط با رضایتمندی گردشگران داخلی و خارجی شهر کاشان کارشناسی ارشد 1398/06/27
سعید کارگر تبیین جامعه شناختی رابطه سبک زندگی و شادمانی اجتماعی(مطالعه موردی: دانش آموزان دبیرستانی شهر جهرم) کارشناسی ارشد 1394/06/31
سولماز کاویانی فر مطالعه دلایل و پیامدهای اقدام به خودکشی در نظام معنایی زنان شهر شیراز: به ‌سوی یک نظریه زمینه‌ای کارشناسی ارشد 1397/06/31
مسعود خلیلی تحلیل رابطه بین سلامت اجتماعی و فرهنگ سیاسی بین دانشجویان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1398/04/16
زهرا خداپرست رابطه بین سبک زندگی و نگرش به هم خانگی: مطالعه جوانان 18 تا 39 ساله شهر شیراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
فائزه محمودی تبیین جامعه شناختی رابطة بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و گرایش سیاسی (مورد مطالعه: شهروندان 18 - 48 ساله در شهر نوراباد) کارشناسی ارشد 1400/06/31
شیما نقشبندی مطالعه رابطه بین مصرف رسانه‌ای و طلاق عاطفی (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1398/06/31
عبداله نجفی اصل مطالعه رابطه استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی با ارزشهای اجتماعی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بوشهر دکتری 1395/06/29
زینب نیک نجات بازنمایی بنیادگرایی تکفیری در رسانه؛ تحلیل نشانه شناسی اجتماعی مفهوم جهاد در عکس های گروه داعش کارشناسی ارشد 1394/10/28
پربسا پیش اهنگ مطالعه جامعه شناختی عوامل اجتماعی مرتبط با تصویربدنی در میان توانخواهان جسمی-حرکتی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
زهرا قطرانی مطالعه ی رابطه ی میان عوامل اجتماعی - فرهنگی و نگرش نسبت به امر به معروف و نهی از منکر( مقایسه ی بین نسلی جوانان و بزرگسالان شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1393/10/21
معصومه طاهری مطالعه شیوه های حل مسئله زنان دارای همسر معتاد در شهر شیراز کارشناسی ارشد 1394/08/23
طیبه طیبی ارزیابی خدمات مراقبت سلامت مادری از دیدگاه زنان زایمان کرده در شهرستان بهبهان کارشناسی ارشد 1396/08/30
سیده زهرا طالب کیش بررسی رابطه بین جهانی‌شدن و مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شیراز) کارشناسی ارشد 1397/06/25
رامین یادگاری مطالعه رابطه بین استفاده از رسانه های مدرن و تمایل به بزهکاری: (مطالعه موردی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بستک). کارشناسی ارشد 1394/08/17
مینا زردشت عوامل روانی، اجتماعی- فرهنگی مرتبط با توانمندی زنان سرپرست خانوار مورد مطالعه: زنان تحت پوشش کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره) شهر شیراز کارشناسی ارشد 1397/06/26
محمد پورحافظ تحلیل جامعه‌شناختی بازتولید زندگی روزمره‌ی ایرانی در شبکه‌های اجتماعی: مطالعه‌ی موردی کلاب‌هاوس فارسی دکتری
محمد همتی مطالعه جامعه‌شناختی نگرش دانشجویان نسبت به عدالت آموزشی در آموزش و پرورش (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه شیراز) کارشناسی ارشد
فرشاد کرمی کارگران در جستجوی معنا: کاوش جامعه‌شناختی معنای کار نزد کارگران موقت در استان تهران دکتری
روح الله رحمانی تبیین جامعه شناختی بهزیستی اجتماعی در بین دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر جهرم کارشناسی ارشد 1401/06/29
حبيب اله افشون بررسي اثرات مخارج عمومي بر متغيرهاي كلان اقتصادي تحت قاعده بودجه متوازن در ايران: رهيافت DSGE دکتری 1399/05/01
شيوا عطائي اثرات توزيعي باوقفه تغييرات حجم پول بر نرخ ارز اسمي: مورد مطالعه ايران کارشناسی ارشد 1393/11/29
سيده الهه بهجت نيا بازنمايي دين اسلام در مجالس مذهبي زنانه (مطالعه موردي مجالس مذهبي زنانه شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1393/07/01
منيره چترائي \tمطالعه نقش هوش اجتماعي بر انسجام اجتماعي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيام نور نجف آباد) کارشناسی ارشد 1392/12/11
فرناز دست رس بررسي رابطه ميان سبک زندگي و رفتار زيست محيطي شهروندان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1397/06/20
فرشته دهقاني بررسي رابطه ي بين سبک زندگي و نگرش نسبت به مرگ در بين ميانسالان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1394/06/28
گلباد امام بررسي رابطه‌ي احساس تعلق به مکان و تمايل به مهاجرت در بين ساکنان شهر مادوان کهگيلويه و بويراحمد کارشناسی ارشد 1400/06/31
مريم اسمعيلي مطالعه رابطه آموزش با سلامت مادران و نوزادان در مراكز بهداشتي شهر شيراز کارشناسی ارشد 1393/03/12
فريبا فيروزتادواني تاب آوري اجتماعي در برابر مخاطرات زيست محيطي و اقتصادي با تاکيد بر خشکسالي: مطالعه موردي بخش خفر شهرستان جهرم کارشناسی ارشد 1396/06/26
معصومه قريب مطلق بررسي رابطه بين سازگاري زناشوئي و نشاط اجتماعي (مورد مطالعه : زنان متأهل شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1394/10/07
ساناز حيدري مطالعه عوامل اجتماعي- فرهنگي و رواني مرتبط با کيفيت زندگي زنان در خانواده هاي نابارور در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1395/12/10
عباس جعفري طراحي مدل انتخاب تکنولوژي مناسب در شرکت گاز استان فارس با استفاده از آر-سوارا کارشناسی ارشد 1398/11/19
سهيلا جهانگيري حيدري تبيين جامعه شناختي رابطه بين طرد اجتماعي و کيفيت زندگي در ميان حاشيه نشينان منطقه 14 شهر اصفهان کارشناسی ارشد 1398/06/30
ليلا جهانگيري تأثير سياستهاي اقتصاد کلان بر طول دوره رکود در کشورهاي منتخب آسيايي کارشناسی ارشد 1394/12/17
حسين کرمي مدلسازي عوامل مؤثر بر رشد سرمايه گذاري بخش صنعت در استان فارس با رويکرد پويايي شناسي سيستم دکتری 1395/12/15
راضيه خزاعي مطالعه معناي نذر در تجربه زيسته زنان ساکن تهران، يک مطالعه کيفي دکتری 1395/06/28
آزاده مظاهر بررسي رابطه بين ساختار قدرت در خانواده و نشاط (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر سروستان) کارشناسی ارشد 1393/12/11
زهرا معاون مطالعه مردم نگارانه زيارت نزد گردشگران در بقاع متبرکه شهر شيراز دکتری 1396/06/28
محمد مولوي واکاوي مفهوم بومي‌گرايي در انديشه شايگان کارشناسی ارشد 1397/03/19
حامد ملازاده صادقيون 1-\tمطالعه عوامل اجتماعي – اقتصادي مرتبط با ميزان اعتماد به مطبوعات (مطالعه موردي جمعيت 20 سال به بالاي شهر بندرعباس) کارشناسی ارشد 1393/12/13
محمدمهدي پورسلطاني ساختار اقتصادي و نقش آن در تحول ساختار فضايي شهر شيراز در قرن 14 هجري (1302-1392) کارشناسی ارشد 1392/10/07
مرضيه رصاف اثرات رفاهي تحريم اقتصادي در ايران: کاربردي از نظريه بازي¬ها دکتری 1400/06/31
نجمه رستگاري تحليل عوامل مؤثر بر ساختار بازار حسابرسي در ايران دکتری 1399/06/31
راضيه رايان پور مطالعه جامعه شناختي عوامل مرتبط با استفاده از طب سنتي، مکمل و جايگزين در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1395/06/31
منصوره روشن ارائه‌ي الگوي برونسپاري بخش‌هاي منتخب بيمارستان زينبيه شيراز با استفاده از تکنيک¬هاي تصميم‌گيري چند معياره کارشناسی ارشد 1397/09/28
نجمه ساجديان فرد فرار مالياتي و رشد اقتصادي در ايران : يک الگوي رشد درونزا کارشناسی ارشد 1393/06/29
عبدالمجيد سرمدي نيا بررسي عوامل مؤثر بر بهبود کيفيت رشته حسابداري: نظرسنجي از اعضاي هيئت علمي حسابداري دانشگاه ها و توصيف پژوهش هاي حسابداري منتشر شده کارشناسی ارشد 1396/12/09
ثمين شفاعتي تاثير مخارج مصرفي و سرمايه گذاري دولت بر نرخ ارز واقعي: مطالعه موردي ايران کارشناسی ارشد 1392/06/30
نجمه شهبازي بازسازي معنايي تن فروشي (مطالعه موردي زنان مراجعه کننده D.I.C خانه خورشيد تهران) کارشناسی ارشد 1393/11/27
الهام شيردل واکاوي تجربه زيسته عاطفه اجتماعي در زيست جهان سالمندان(مورد مطالعه: سراي سالمندان شهر کرمان) دکتری 1395/06/27
سارا تقا بررسي تأثير حقوق مالکيت بر کارآفريني در کشورهاي منتخب کارشناسی ارشد 1396/04/20
راضيه ذهبي بررسي رابطه اخلاق کار و هوش سازماني با درنظر گرفتن متغير ميانجي رفتار شهروندي سازماني در ميان کارکنان اداري دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1392/06/30
رامين زراعتگري الگويابي و بررسي مقايسه‌اي تاثير تيپ شخصيتي در علايق اطلاعات حسابداري مديران و سرمايه‌گذاران با استفاده از شبکه عصبي هوشمند دکتری 1397/03/05
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی ارتباطات 230274951 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1400
مفاهیم اساسی 230245231 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 1 230231011 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0830 الی 1000) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0830 الی 1000) 1400/10/29 (1000 - 1200) ترم اول 1400
مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 2 230231022 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/22 (1000 - 1200) ترم اول 1400
جامعه شناسی ارتباط جمعی 230231661 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/18 (1400 - 1600) ترم اول 1400
جامعه شناسی قشرهاونابرابریهای اجتماعی 230231201 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/25 (1000 - 1200) ترم اول 1400
جامعه شناسی ارتباطات 230244301 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم دوم 1399
مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 1 230231011 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1130) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1130) 1400/04/16 (1200 - 1400) ترم دوم 1399
مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 2 230231022 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/23 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
جامعه شناسی ارتباط جمعی 230231661 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/14 (1600 - 1800) ترم دوم 1399
جامعه شناسی قشرهاونابرابریهای اجتماعی 230231201 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/19 (1200 - 1400) ترم دوم 1399
مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 2 230231022 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1399
جامعه شناسی ارتباط جمعی 230231661 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1399
جامعه شناسی قشرهاونابرابریهای اجتماعی 230231201 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 14 نتیجه
از 1