اعضای هیات علمی

احمد طالب نژاد

change-logo

احمد طالب نژاد (بازنشسته)   (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهناز عليدادي تاثير فشارهاي سازماني بر نتايج عملکردي مديريت زنجيره تامين سبز در شرکت هاي توليدي استان اصفهان کارشناسی ارشد 1393/12/20
شهرام اميني ارائه يک چارچوب مناسب تصميم‌گيري براي برون‌سپاري فعاليت‌ها در شهرداري‌ها (مورد مطالعه: شهرداري شيراز) کارشناسی ارشد 1392/05/29
ندا انصاري خراجي پيش بيني اختلال خوردن بر اساس عزت نفس و هوش هيجاني در زنان ايراني مقيم امارات متحده عربي کارشناسی ارشد 1392/12/15
فرناز اسدي بررسي عوامل موثر بر وقوع حوادث صنعتي در استان فارس و ارائه راهکارهايي به منظور کاهش و پيشگيري ازحوادث کارشناسی ارشد 1391/02/13
ارمغان اسدي مجد کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني رفتار مديران کارشناسی ارشد 1390/07/06
شيوا آسيابان طراحي مدلي براي اندازه گيري نوآوري سازمان ها کارشناسی ارشد 1390/12/20
حکيمه درويشي تدوين راهکارهاي بهبود ارتباطات بين سازماني با تمرکز بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه هاي اجرايي شهرستان هنديجان کارشناسی ارشد 1393/12/20
احمد ابراهيمي كاربرد مدل سازي فرا ابتكاري در مسائل برنامه ريزي توليد چند دوره اي - چند محصولي کارشناسی ارشد 1390/12/20
سکينه اسماعيلي شناسايي و ارزيابي عوامل درون سازماني مؤثر بر استقرار شهرداري الکترونيک در شهرداري شيراز کارشناسی ارشد 1393/12/16
ايمان استعجاب تعيين ميزان جذابيت سرمايه گذاري در شرکت هاي ثبت شده در بورس اوراق بهادار ايران و فعال در صنايع شيميايي کارشناسی ارشد 1392/10/24
زهرا هنرمند شناسايي و اولويت بندي چالش هاي توسعه محصولي شناورسازي هاي سنتي ايران: مطالعه موردي شناورسازي هاي جنوب کشور کارشناسی ارشد 1391/12/15
محمود جهانباني تعيين چرخه عمر محصول با استفاده از رگرسيون فازي و تعيين استراتژي بازاريابي(مطالعه موردي: شهرک سنگ شهرستان نيريز سال 1389) کارشناسی ارشد 1390/12/20
احسان جوانمردي مدلسازي سيستم پوياي بازي‌ انحصار چند جانبه در بازار سيمان سفيد صادراتي ايران دکتری 1395/06/07
محمود جوبر شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر عدم تمايل سرمايه گذاران به مشارکت و سرمايه گذاري در پروژه هاي مشارکت عمومي- خصوصيِ شهرداري شيراز کارشناسی ارشد 1392/06/20
ابوالفضل کويري بيدگلي طراحي مدل اندازه گيري چابكي سازمان هاي خدماتي(مطالعه موردي:شهرداري شيراز) کارشناسی ارشد 1391/04/27
صديقه خرم دهنوي تدوين و رتبه بندي استراتژي هاي مديريت پسماند با استفاده از تکنيک الکتره تري (مطالعه موردي: سازمان مديريت پسماند شهرداري شيراز) کارشناسی ارشد 1393/03/27
علي رضا کوچکي ايذه بررسي موانع بکارگيري و استقرار مديريت استراتژيک در مجتکع فولاد مبارکه کارشناسی ارشد 1393/06/31
کاظم محمدي امكانسنجي استقرار سيستم مديريت كيفيت جامع با بهره گيري از مدل تحليل شكاف(مطالعه موردي:شركت گاز استان خراسان رضوي) کارشناسی ارشد 1390/08/18
ليلا مرادي بررسي حوادث ترافيکي جاده اي در استان فارس با استفاده از تئوري سيستم خاکستري کارشناسی ارشد 1390/11/09
سيدابراهيم مساوات مطالعه ارزش هاي اجتماعي طبقات مختلف جامعه (مطالعه موردي: والدين خانوارهاي شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1391/11/24
اميد نجاتي ارزيابي عملکرد صنايع کاشي و سراميک يزد با استفاده از تکنيک فرآيند تحليل سلسله مراتب فازي(FAHP ) بر مبناي رويکرد کارت امتياز متوازن(BSC) کارشناسی ارشد 1391/07/22
حسن نجاتي طراحي و تدوين مدلي براي ارزيابي تامين كنندگان در زنجيره تامين با استفاده از الگورتيم ژنتيك کارشناسی ارشد 1390/10/27
مينا پريزاد طراحي مدلي براي يكپارچه سازي سيستم هاي مديريتي(مطالعه موردي: شركت طراحي ومهندسي صنايع پتروشيمي(پيدک)) کارشناسی ارشد 1390/12/15
فرزانه پيرو مطالعه تحليل محتوي نگرش نسبت به زن در موسيقي رپ فارسي کارشناسی ارشد 1391/09/07
سيدمحمدصادق پوريزدان پرست بررسي و تحليل پراکنش خدمات شهري با رويكرد عدالت فضايي با استفاده از تكنيكهاي آمار فضايي (نمونه موردي شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1391/12/16
حامد صابري بررسي تاثير عوامل قيمتي موثر بر عملکرد صادرات محصولات(مطالعه موردي: محصولات صادراتي استان فارس) کارشناسی ارشد 1389/06/01
مهين ثابت سروستاني سنجش رضايت شهروندان ساکن شيراز از کيفيت خدمات پارکهاي منتخب با استفاده از مدل تجزيه و تحليل چند معياره رضايت کارشناسی ارشد 1391/12/16
پروين صفري بررسي وضعيت عوامل موثر بر انگيزش کارکنان شهرداري شيراز از ديدگاه کارکنان ومديران براساس تئوري هرزبرگ وارائه راهکار کارشناسی ارشد 1394/06/30
بهاره سرپوش برنامه ريزي جامع توليد با استفاده از تئوري خاکستري کارشناسی ارشد 1390/07/04
زهراسادات شهيديان ارزيابي عملکرد دانشگاه شيراز براساس مدل تعالي بنياد اروپايي مديريت کيفيت (EFQM) کارشناسی ارشد 1390/07/06
آزاده شاهي سوندي مقايسه عوامل شخصيتي،استرس تجربه شده و حمايت اجتماعي در افراد مبتلا به فشار خون اساسي و افراد بهنجار در بين مراجعه کنندگان به کلينيک سلامت بيمارستان ايراني _ دبي در سال1392 کارشناسی ارشد 1392/12/15
ندا شهرزادحقيقي نژاد آسيب‌شناسي فرآيند مديريت پروژه در پروژه‌هاي کلان عمراني شهري )مطالعه موردي: پروژه‌هاي حوزه معاونت عمراني شهرداري شيراز( کارشناسی ارشد 1392/07/06
شيدا شمس شيرازي زمانبندي پروژه با منابع محدود با استفاده از الگوريتم پرندگان ،مطالعه موردي : زمانبندي پروژه ي احداث مرکز فوريتهاي پزشکي وآتش نشاني اکبرآباد کارشناسی ارشد 1390/08/23
ليلا شيخ پناهي بررسي کيفيت خدمات دو سويه بين توليدکننده و تأمين کننده در شرکت روغن نباتي نرگس شيراز کارشناسی ارشد 1392/11/12
همايون شيرازي اثر فساد بر ميزان حجم تجارت کشورهاي منتخب منطقه خاورميانه و آمريکاي لاتين (2002-2008) کارشناسی ارشد 1389/12/07
مريم سلطاني طراحي مدل سنجش شايستگي مديران در شرکت صنايع الکترونيک شيراز(صاشيراز) کارشناسی ارشد 1390/12/17
محمدحامد توکلي سروستاني ارزيابي عملكرد با استفاده از مدل تحليل پوششي داده هاي پويا با رويکرد تعالي سازماني:مطالعه موردي،شرکتهاي توزيع نيروي برق کشور ايران کارشناسی ارشد 1390/06/21
راضيه ذهبي بررسي رابطه اخلاق کار و هوش سازماني با درنظر گرفتن متغير ميانجي رفتار شهروندي سازماني در ميان کارکنان اداري دانشگاه شيراز کارشناسی ارشد 1392/06/30
نرگس زماني بررسي لزوم تداوم استراتژي هاي تجديد ساختار صنعت برق ايران کارشناسی ارشد 1392/06/24