اعضای هیات علمی

محمدحسين رونقي

محمدحسين رونقي

محمدحسين رونقي    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسين اکبرزاده ارزيابي ميزان توسعه يافتگي فناوري اطلاعات در استان هاي کشور کارشناسی ارشد 1397/11/30
سحر عليزاده ارائه مدلي جهت شناسايي رابطه بين ابعاد مديريت ارتباط با مشتري و ارزش ويژه برند مقصد گردشگري با ميانجي‌گري کيفيت خدمات (موردمطالعه: باغ ارم و موزه نارنجستان شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1398/06/31
امينه اموزگار تبيين جامعه شناختي مداراي اجتماعي نزد دانشجويان دانشگاه خليج فارس بوشهر کارشناسی ارشد 1397/06/31
زهرا دهقان نجم ابادي ارائه الگوي شبکه دانش (هاب) توسعه فناوري در مگاپروژه‌هاي صنعت نفت (مورد مطالعه انستيتو ايزومريزاسيون دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد 1400/04/23
محمدامين اقليمي مدل ارزيابي آمادگي جهت پياده سازي سيستم هوشمندي کسب وکار (مورد مطالعه دانشگاه شيراز) کارشناسی ارشد
عليرضا اسلامي نزاد شناسايي عوامل موثر بر ارتقا ارزش ويژه مشتري در فروشگاه هاي اينترنتي کارشناسی ارشد 1400/06/31
ارش حق بين تحليل زنجيره تأمين گردشگري پزشکي شهر شيراز: رويکرد نظريه داده بنياد کارشناسی ارشد 1399/06/31
عباس جعفري طراحي مدل انتخاب تکنولوژي مناسب در شرکت گاز استان فارس با استفاده از آر-سوارا کارشناسی ارشد 1398/11/19
پگاه جهان بخش تهراني بررسي نقش تعديل گري ريخت هاي انگيزشي-ارزشي شوارتز در ارتباط ميان عناصر بصري تبليغات چاپي و اثربخشي تبليغات (مورد مطالعه: محصولات لبني پگاه) کارشناسی ارشد 1399/06/19
محسن کريمي تعيين ماليات بهينه در اقتصاد باز کوچک و بررسي اثر آن بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران. دکتری 1399/06/31
زهرا محزون بررسي رفتار وابسته به وضعيت (رونق و رکود) گذار نرخ ارز در ايران کارشناسی ارشد 1396/12/14
مريم مشايخ ارائه¬ي الگوي رفتار جنون خريد و بررسي وضعيت رفتار جنون خريد آنلاين در شهر شيراز کارشناسی ارشد 1400/02/15
فريده مسلمي حقيقي مطالعه عوامل اجتماعي و فرهنگي مرتبط با جامعه پذيري ديني نوجوانان 13 - 19 سال (نمونه مورد مطالعه نوجوانان دختر شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1399/06/02
سيده سارا نامي عنا ارايه مدل مفهومي احياي برند در چرخه عمر برند مقصد گردشگري کارشناسی ارشد 1399/06/31
فاطمه پوربهمن اولويت بندي فناوري هاي خرده فروشي هوشمند براي فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه کارشناسی ارشد 1400/06/31
ريحانه ره نورد شناسايي و اولويت بندي برنامه هاي وفادارسازي مشتريان نسبت به جايگاه هاي سوخت رساني (مورد مطالعه: شرکت زاگرس ترابر اکسون) کارشناسی ارشد 1399/06/29
فرانک روانگرد چالش هاي استقرار بانکداري ديجيتالي از منظر خبرگان صنعت بانکداري ايران کارشناسی ارشد
راضيه رايان پور زنان و موقعيت مراقبت ساندويچي در خانواده: ارائه ي يک نظريه زمينه اي با استفاده از رويکرد تحليل موقعيت کلارک دکتری 1400/08/26
اميد رضايي ارائه مدل پذيرش فناوري ارز ديجيتال در شرکت‌هاي دانش‌بنيان شيراز کارشناسی ارشد
فريده صابرنظراقا طراحي چارچوب و تحليل شکاف انتظاري و ادراکي از آميخته بازاريابي در شرکت بازارگستر پگاه منطقه 3 کارشناسی ارشد 1397/11/29
رضا شمس الديني توسعه مدل بلوغ مديريت زنجيره تامين 4 در صنايع کوچک و متوسط دکتری
اميرحسين شايق شناسايي و اولويت‌بندي علل شکست کسب‌و‌کارهاي کوچک و متوسط به روش سوارا (مطالعه موردي: شهرک صنعتي آب‌باريک شيراز) کارشناسی ارشد 1398/06/31
عليرضا سبحاني ارائه چارچوب براي ارزيابي همراه بانک ها از منظر کاربران کارشناسی ارشد 1399/11/30
صديقه صولتي اولويت‌بندي راه‌حل‌هاي غلبه بر موانع اجراي لجستيک معکوس با به‌کارگيري مدل ترکيبي فرآيند تحليل سلسله مراتبي - تاپسيس با رويکرد فازي نوع دوم (مورد مطالعه: صنعت فولاد و ذوب آهن استان فارس) کارشناسی ارشد 1397/09/20
فاطمه يقيني مطالعه ساز و کار فساد اداري در شرکت گاز استان فارس مبتني بر نظريه داده بنياد کارشناسی ارشد 1400/06/20
شبنم زارع طراحي الگوي تبيين رابطه تبليغات و قصد استفاده از خدمات الکترونيک بانک کارشناسی ارشد 1399/06/31
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بازاريابي الکترونيکي 230343131 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1530 الی 1730) 1400/10/27 (1300 - 1500) ترم اول 1140
روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته 230341171 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/28 (1500 - 1700) ترم اول 1140
روش تحقيق پيشرفته 230341401 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1800) 1400/10/19 (1400 - 1600) ترم اول 1140
روش تحقيق کسب و کار 230342051 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/30 (1000 - 1200) ترم اول 1140
اخلاق حرفه‌اي در مديريت با رويکرد اسلامي 230332461 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1330 الی 1530) 1400/10/28 (0000 - 0000) ترم اول 1140
هوشمندي کسب و کار 230372351 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1730 الی 1930) 1400/10/19 (0900 - 1100) ترم اول 1140
سيستم هاي اطلاعات بازاريابي 230348441 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1330 الی 1530) 1400/10/26 (1500 - 1700) ترم اول 1140
فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستم‌ها 230332811 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1100 الی 1230) 1400/10/30 (1000 - 1200) ترم اول 1140
اخلاق حرفه‌اي در مديريت با رويکرد اسلامي 230332461 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/16 (1000 - 1200) 13992
تجارت الکترونيک 230332301 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1330 الی 1500) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1330 الی 1500) 1400/04/17 (0900 - 1100) 13992
كارافريني 1 230332501 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1800) 1400/04/06 (1000 - 1200) 13992
سيستم‌هاي اطلاعات مديريت 230332891 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0930 الی 1100) 1400/04/19 (1000 - 1200) 13992
فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستم‌ها 230332811 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1100 الی 1230) 1400/04/24 (1000 - 1200) 13992
نمایش 13 نتیجه
از 1