اعضای هیات علمی

رقيه خسروي

change-logo

رقيه خسروي    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شعيب عباسي ارائه و ارزيابي الگوي رتبه بندي بانک ها با استفاده از تکنيک تاپسيس دکتری 1399/06/31
الهام افشاري بررسي رابطه ي سبک زندگي و سلامت روان زنان ميانسال (45 تا 60 سال) شهر شيراز کارشناسی ارشد 1398/06/30
وحيده احمدي پويايي هاي فرار مالياتي در ايران؛ رويکرد اقتصاد رفتاري با روش عامل مبنا دکتری 1400/06/31
اصغر عاطفت دوست پيش بيني قيمت سهام شرکت هاي بيمه اي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل زنجيره مارکوف کارشناسی ارشد 1399/11/30
علي اياسه واکاوي فرايند خودکشي در نظام معنايي زنان خودکشي کننده استان کرمانشاه: به‌سوي يک نظريه زمينه‌اي دکتری
مرضيه بانشي مطالعه عوامل اجتماعي و فرهنگي مرتبط با آگاهي نسبت به خودآزمايي سينه (مطالعه موردي: دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1399/06/24
فاطمه چوبينه اثر تغييرات نرخ ارز بر تجارت بين الملل: مقايسه کشورهاي منتخب درحال توسعه و توسعه يافته کارشناسی ارشد 1397/02/25
فرانک دالوند بررسي رابطه طردشدگي اجتماعي با رفاه ذهني در ميان مهاجران افغانستاني ساکن شهر شيراز کارشناسی ارشد
مريم فلامرزي مطالعه جامعه‌شناختي رابطه مراقبت از سالمند در منزل با تعارضات زوجين (نمونه موردي: بخش مرکزي لارستان) کارشناسی ارشد 1400/06/31
محسن غلامي ابيز کاوش تجربه زنان در فرايند اعتياد: بسترها و پيامدها دکتری 1399/12/27
پگاه جهان بخش تهراني بررسي نقش تعديل گري ريخت هاي انگيزشي-ارزشي شوارتز در ارتباط ميان عناصر بصري تبليغات چاپي و اثربخشي تبليغات (مورد مطالعه: محصولات لبني پگاه) کارشناسی ارشد 1399/06/19
پريسا محمودي مطالعه ي عوامل اجتماعي و اقتصادي مرتبط با آگاهي زنان از حقوق و تکاليف زناشويي ( مورد مطالعه: شهر کاکي استان بوشهر) کارشناسی ارشد 1397/11/16
سميرا مرداني مشارکت اجتماعي و تاب‌آوري اجتماعي زنان (مورد مطالعه: زنان ساکن در شهرک سعدي شيراز) کارشناسی ارشد 1399/06/31
شيما نقشبندي مطالعه رابطه بين مصرف رسانه‌اي و طلاق عاطفي (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1398/06/31
پروين نصيري بررسي رابطه‌ي سرمايه‌ي اجتماعي و خودارزيابي سلامت مادران داراي فرزند کمتر از دوسال شهر شيراز کارشناسی ارشد 1398/04/04
راضيه رايان پور زنان و موقعيت مراقبت ساندويچي در خانواده: ارائه ي يک نظريه زمينه اي با استفاده از رويکرد تحليل موقعيت کلارک دکتری 1400/08/26
اسيه رضايي مطالعه اکتشافي- متوالي خلاقيت اجتماعي در تصميم‌گيري‌هاي سازماني موفق مديران دبيرستان‌هاي دولتي دوره دوم شهر شيراز دکتری
مسعود شيري بردجي تعيين نقش ميانجي گري توانمندي روان شناختي در رابطه بين هوش هيجاني و چابکي منابع انساني (مورد مطالعه: مناطق شهرداري شيراز) کارشناسی ارشد 1397/06/31
رقيه ستوده طراحي مدل انگيزش کارکنان مبنتي بر سيره حضرت علي عليه السلام کارشناسی ارشد 1397/11/29
پريا طاهري موگويي ارائه چارچوبي جهت بررسي عوامل موثر بر قصد خريد مشتريان رستوران‌ها (مورد مطالعه: رستوران هفت¬خوان شيراز) کارشناسی ارشد 1396/12/16
شيما ظريفي بررسي نقش ميانجي‌گري کيفيت زندگي کاري در رابطه بين سرمايه روان‌شناختي و دل‌بستگي شغلي در کارکنان مناطق شهرداري شيراز کارشناسی ارشد 1396/12/19
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پويايي گروهي 230231491 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/30 (1200 - 1400) ترم اول 1140
مباني روانشناسي مفاهيم اساسي 230231051 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1130) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1130) 1400/10/29 (1400 - 1600) ترم اول 1140
تامين ورفاه اجتماعي 230231441 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1800) 1400/10/30 (0800 - 1000) ترم اول 1140
مددكاري اجتماعي 230245261 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
جامعه شناسي انحرافات اجتماعي 230231651 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/18 (1600 - 1800) ترم اول 1140
زبان تخصصي مطالعه متون علوم اجتماعي 1 230231101 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/20 (0800 - 1000) ترم اول 1140
پويايي گروهي 230231491 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/12 (1600 - 1800) 13992
مباني روانشناسي مفاهيم اساسي 230231051 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0830 الی 1000) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0830 الی 1000) 1400/04/16 (1600 - 1800) 13992
زبان تخصصي مطالعه متون علوم اجتماعي 1 230231101 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/21 (0800 - 1000) 13992
مددكاري جامعه اي 2 230231502 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/17 (0800 - 1000) 13992
مباني روانشناسي مفاهيم اساسي 230231051 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1130) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1130) (0000 - 0000) 13991
جامعه شناسي انحرافات اجتماعي 230231651 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) 13991
زبان تخصصي مطالعه متون علوم اجتماعي 1 230231101 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) 13991
نمایش 13 نتیجه
از 1