اعضای هیات علمی

رقیه خسروی

change-logo

رقیه خسروی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فرانک دالوند بررسی رابطه طردشدگی اجتماعی با رفاه ذهنی در میان مهاجران افغانستانی ساکن شهر شیراز کارشناسی ارشد 1400/11/15
علی ایاسه واکاوی فرایند خودکشی در نظام معنایی زنان خودکشی کننده استان کرمانشاه: به‌سوی یک نظریه زمینه‌ای دکتری 1400/10/29
مرضیه بانشی مطالعه عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آگاهی نسبت به خودآزمایی سینه (مطالعه موردی: دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1399/06/24
محسن غلامی ابیز کاوش تجربه زنان در فرایند اعتیاد: بسترها و پیامدها دکتری 1399/12/27
سمیرا مردانی مطالعه رابطه بین مشارکت اجتماعی و تاب آوری اجتماعی زنان (مطالعه موردی: زنان ساکن در شهرک سعدی شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1399/06/31
اسیه رضایی مطالعه اکتشافی- متوالی خلاقیت اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های سازمانی موفق مدیران دبیرستان‌های دولتی دوره دوم شهر شیراز دکتری
منظر عابدی بررسی رابطه خشونت خانگی علیه زنان و رفتارهای باروری آنها (مورد مطالعه: زنان همسردار 15تا49 ساله شهر صدرا) کارشناسی ارشد 1401/06/30
اعظم اکبری جیحونی تبارشناسی مفهوم خانواده در اندیشه متفکران مسلمان کارشناسی ارشد
سیده الناز حسینی نسب واکاوی تجربه افراد بهبودیافته از مصرف مواد مخدر (مورد مطالعه: افراد مراجعه کننده به مرکز آوا کرمان) کارشناسی ارشد
رامین رحیمی کوجان بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط با خودمراقبتی در بین ساکنان شهر تبریز با تأکید بر بیماری کووید-19 کارشناسی ارشد 1401/04/29
نعمت اله زارعی بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با بزه‌دیدگی نوجوانان (موردمطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان بختگان) کارشناسی ارشد 1401/06/30
شعيب عباسي ارائه و ارزيابي الگوي رتبه بندي بانک ها با استفاده از تکنيک تاپسيس دکتری 1399/06/31
الهام افشاري بررسي رابطه ي سبک زندگي و سلامت روان زنان ميانسال (45 تا 60 سال) شهر شيراز کارشناسی ارشد 1398/06/30
وحيده احمدي پويايي هاي فرار مالياتي در ايران؛ رويکرد اقتصاد رفتاري با روش عامل مبنا دکتری 1400/06/31
اصغر عاطفت دوست پيش بيني قيمت سهام شرکت هاي بيمه اي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل زنجيره مارکوف کارشناسی ارشد 1399/11/30
فاطمه چوبينه اثر تغييرات نرخ ارز بر تجارت بين الملل: مقايسه کشورهاي منتخب درحال توسعه و توسعه يافته کارشناسی ارشد 1397/02/25
مريم فلامرزي مطالعه جامعه‌شناختي رابطه مراقبت از سالمند در منزل با تعارضات زوجين (نمونه موردي: بخش مرکزي لارستان) کارشناسی ارشد 1400/06/31
پگاه جهان بخش تهراني بررسي نقش تعديل گري ريخت هاي انگيزشي-ارزشي شوارتز در ارتباط ميان عناصر بصري تبليغات چاپي و اثربخشي تبليغات (مورد مطالعه: محصولات لبني پگاه) کارشناسی ارشد 1399/06/19
پريسا محمودي مطالعه ي عوامل اجتماعي و اقتصادي مرتبط با آگاهي زنان از حقوق و تکاليف زناشويي ( مورد مطالعه: شهر کاکي استان بوشهر) کارشناسی ارشد 1397/11/16
شيما نقشبندي مطالعه رابطه بين مصرف رسانه‌اي و طلاق عاطفي (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر شيراز) کارشناسی ارشد 1398/06/31
پروين نصيري بررسي رابطه‌ي سرمايه‌ي اجتماعي و خودارزيابي سلامت مادران داراي فرزند کمتر از دوسال شهر شيراز کارشناسی ارشد 1398/04/04
راضيه رايان پور زنان و موقعيت مراقبت ساندويچي در خانواده: ارائه ي يک نظريه زمينه اي با استفاده از رويکرد تحليل موقعيت کلارک دکتری 1400/08/26
مسعود شيري بردجي تعيين نقش ميانجي گري توانمندي روان شناختي در رابطه بين هوش هيجاني و چابکي منابع انساني (مورد مطالعه: مناطق شهرداري شيراز) کارشناسی ارشد 1397/06/31
رقيه ستوده طراحي مدل انگيزش کارکنان مبنتي بر سيره حضرت علي عليه السلام کارشناسی ارشد 1397/11/29
پريا طاهري موگويي ارائه چارچوبي جهت بررسي عوامل موثر بر قصد خريد مشتريان رستوران‌ها (مورد مطالعه: رستوران هفت¬خوان شيراز) کارشناسی ارشد 1396/12/16
شيما ظريفي بررسي نقش ميانجي‌گري کيفيت زندگي کاري در رابطه بين سرمايه روان‌شناختي و دل‌بستگي شغلي در کارکنان مناطق شهرداري شيراز کارشناسی ارشد 1396/12/19
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پویایی گروهی 230231491 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/30 (1200 - 1400) ترم اول 1400
مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی 230231051 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1130) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1130) 1400/10/29 (1400 - 1600) ترم اول 1400
تامین ورفاه اجتماعی 230231441 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1800) 1400/10/30 (0800 - 1000) ترم اول 1400
مددکاری اجتماعی 230245261 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1400
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 230231651 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/18 (1600 - 1800) ترم اول 1400
زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 1 230231101 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/20 (0800 - 1000) ترم اول 1400
پویایی گروهی 230231491 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/12 (1600 - 1800) ترم دوم 1399
مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی 230231051 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0830 الی 1000) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0830 الی 1000) 1400/04/16 (1600 - 1800) ترم دوم 1399
زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 1 230231101 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/21 (0800 - 1000) ترم دوم 1399
مددکاری جامعه ای 2 230231502 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/17 (0800 - 1000) ترم دوم 1399
مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی 230231051 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1130) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1130) (0000 - 0000) ترم اول 1399
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 230231651 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1399
زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 1 230231101 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 13 نتیجه
از 1