اعضای هیات علمی

سعيد رضا اکبريان رونيزي

سعيد رضا اکبريان رونيزي

سعيد رضا اکبريان رونيزي    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هادوشنبه ساعت 10 تا 12

دو شنبه 13 تا 14

آدرس اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/saakbarian


نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
هنگامه عبدالهي تحليل نشانه معناشناسي منتخبي از غزل هاي حسين منزوي کارشناسی ارشد 1394/06/25
هاجر عسکري راهبرد شرکت و واکنش بازار به سود در صنايع منتخب شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1397/11/30
محمود بامري اوضاع سياسي و نظامي ايران از سقوط اصفهان تا پادشاهي نادر(1148- 1135 هـ.ق) کارشناسی ارشد 1394/07/06
رحمت اله بذرافکن بررسي ويژگيهاي مشترک شعر مقاومت در ادبيات ايران وفلسطين کارشناسی ارشد 1393/09/17
علي دلاور نقش و عملكرد منافقين درتاريخ صدر اسلام از بعثت تارحلت پيامبراکرم (ص) کارشناسی ارشد 1393/12/16
زهرا احسان مهر اسطوره ي عقاب سان ها[هما،عقاب،شاهين وباز]درفرهنگ ،تاريخ وادب ايران . کارشناسی ارشد 1393/10/09
لاله قديري اهل بيت درآثار عطار کارشناسی ارشد 1392/07/07
فاطمه قلي پور عوامل موثر بر موضع گيري ها و واکنش هاي مردم کوفه در واقعه ي عاشورا کارشناسی ارشد 1394/10/23
رضا حبيبي نژاد تاثير صنعت نفت در تحولات اجتماعي مناطق نفت خيز خوزستانن (مطالعه موردي: رفاه عمومي) (از پيدايش نفت تا نهضت ملي شدن صنعت نفت 1330-1287 ش ) دکتری 1395/10/15
حميده حاتمي بررسي اثرات کيفيت محيطي بر رضايت¬مندي و وفاداري در گردشگري روستايي مورد: شهرستان ايذه کارشناسی ارشد
شهرام جليل مصير جايگاه و کارکرد سنگ در زندگي مردم بختياري کارشناسی ارشد 1394/10/27
سعيد خرم دل اغذيه و آداب و رسوم غذايي عصر صفوي (907-1135 ه ق) کارشناسی ارشد 1395/02/13
امير مهرابي تحليل نشانه معناشناسي منتخبي از سروده هاي محمدرضا شفيعي کدکني کارشناسی ارشد 1394/06/30
سيده بتول موسوي چگونگي نقش آفريني زنان در عرصه آموزش و تبليغ دين اسلام از زمان حضرت محمد(ص) تا پايان دوره خلفاي راشدين کارشناسی ارشد 1395/06/29
معصومه رنجبراسلاملو بررسي نقش تکلوهادرتحولات سياسي واجتماعي دوره صفويه کارشناسی ارشد 1395/02/27
فاطمه رزمجوئي ارزيابي ظرفيت هاي تاريخي گردشگري منطقه دشمن زياري کارشناسی ارشد 1393/12/19
ندا سائقي بررسي متن پهلوي ائوگمديچا ( حرف نويسي - آوا نويسي- برگردان فارسي- يادداشتها- واژه نامه ي ريشه شناختي) کارشناسی ارشد 1394/12/17
سعيده سميعي زاده بررسي سيرت پادشاهان در کليات سعدي کارشناسی ارشد 1394/02/14
سميه ساساني نقش گردشگري در بهبود کيفيت زندگي در مقصد: مطالعه موردي روستاي قلات در استان فارس کارشناسی ارشد 1396/01/30
ثمره سزاوار بررسي پوشاک نقوش برجسته ي دوره ي ساساني با استناد به يافته هاي باستان شناسي و ريشه شناسي واژگان کارشناسی ارشد 1393/12/20
ستاره ترابي بررسي شگردهاي هيچانه ها در ادبيات کودک ايران کارشناسی ارشد 1392/07/02
سحر زارع طراحي الگوي بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد در بخش آموزش با استفاده از اطلاعات حسابداري و روش برنامه‌ريزي آرماني (مطالعه موردي: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس) دکتری 1400/06/31
گلابشاه اماني تبيين جامعه شناختي همسازي اجتماعي گروه هاي قومي در افغانستان دکتری 1399/06/31
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشهاي تحقيق پيشرفته در برنامه ريزي روستايي 230542101 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/18 (1000 - 1200) ترم اول 1140
کارگاه برنامه ريزي روستايي 230533791 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/18 (1600 - 1800) ترم اول 1140
روابط متقابل شهر و روستا 230533681 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/25 (1000 - 1200) ترم اول 1140
اصول و روشهاي برنامه ريزي روستايي 230533651 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/20 (1400 - 1600) ترم اول 1140
جغرافياي روستايي ايران 230533631 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/22 (1400 - 1600) ترم اول 1140
جغرافياي گردشگري 230533421 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/18 (1400 - 1600) ترم اول 1140
مديريت ريسک و تاب¬آوري نواحي روستايي 230542231 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/06 (1000 - 1200) 13992
روش هاي برنامه ريزي منطقه اي و آمايش سرزمين 230532181 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/05 (1400 - 1600) 13992
مديريت روستايي 230533661 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/06 (1400 - 1600) 13992
برنامه ريزي روستايي در ايران 230533731 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/23 (1000 - 1200) 13992
گردشگري روستايي 230533671 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/13 (1400 - 1600) 13992
روشهاي تحقيق پيشرفته در برنامه ريزي روستايي 230542101 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1399/10/15 (1000 - 1200) 13991
کارگاه برنامه ريزي روستايي 230533791 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/13 (1400 - 1600) 13991
روابط متقابل شهر و روستا 230533681 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) 1399/10/20 (1000 - 1200) 13991
اصول و روشهاي برنامه ريزي روستايي 230533651 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1600 الی 1800) 1399/10/21 (1000 - 1200) 13991
جغرافياي گردشگري 230533421 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/17 (1400 - 1600) 13991
نمایش 16 نتیجه
از 1